jsou hybridy ekologičtější než vozy s konvenčním pohonem? | Trendy | autoweek.cz

Jsou hybridy ekologičtější než vozy s konvenčním pohonem?

Jsou hybridy ekologičtější než vozy s konvenčním pohonem?

02.09.2009 | Matějka Antonín | Trendy

Hybrid je ekologičtější po 6600 kilometrech! Právě po tomto počtu ujetých kilometrů se vyrovnává množství oxidu uhličitého (CO2) hybridního vozu Lexus RX 450h a konvenčně poháněného modelu Lexus RX 350, které vznikne během výroby a provozu těchto vozů. Od tohoto okamžiku je hybridní model navzdory mýtům výrazně ohleduplnější vůči životnímu prostředí.

Ekologické přínosy vozů s hybridním pohonem jsou patrné na první pohled. S nižší spotřebou paliva totiž úzce souvisí menší zatížení životního prostředí škodlivými emisemi a to zejména ve městech, kde je tento efekt nejvítanější. Mnozí kritici hybridních automobilů ovšem namítají, že proti jejich ekologickému provozu stojí mnohem náročnější výroba a následná recyklace na konci životnosti. Ve výsledném součtu má být celková ekologická bilance hybridních automobilů údajně horší než u automobilů s klasickým pohonem. Je tomu ale skutečně tak?

Je jasné, že výroba hybridních modelů je energeticky náročnější než u konvenčních modelů. Je však toto navýšení tak významné, aby ovlivnilo výsledek vycházející z celého životního cyklu automobilu? Výpočet množství emisí CO2 souvisejících s výrobou není snadný, neboť výsledek výrazně ovlivňuje nejen množství zpracovaného materiálu a použitých dílů, ale například i způsob výroby energie pro daný výrobní závod a energetická náročnost používaných výrobních procesů. Ve všech závodech Lexus se díky řadě ekologických opatření velmi úspěšně daří neustále snižovat emise CO2 v oblasti výroby a to jak u konvenčních, tak i u hybridních modelů Lexus. V každém případě má výrobní proces na celkových emisích během životnosti konkrétního automobilu výrazně menšinový podíl a dalším emisím CO2 z údržby a finální likvidace opotřebovaného vozu lze přisoudit téměř „stopový" charakter. Naprostá většina emisí CO2 od zrodu vozidla až po jeho likvidaci vzniká totiž během provozu.

Výrazné snížení spotřeby paliva v řádu desítek procent se tedy v celkové ekologické bilanci modelu s hybridním pohonem projeví v mnohem větší míře než případný mírný nárůst emisí CO2 během jeho výroby a likvidace, což ilustruje následující modelový výpočet na základě kombinované spotřeby EU.

Během výroby hybridního modelu Lexus RX 450h vznikne cca o 10 % více CO2 než v případě konvenčního provedení RX 350. Hybridní model ovšem tuto ztrátu vymaže svou hospodárností již po ujetí přibližně 6600 kilometrů. Budeme-li uvažovat desetiletý provoz se 150 tisíci ujetými kilometry, pak se po likvidaci hybridního modelu objeví v jeho bilanci snížení emisí CO2 za celou dobu životnosti o plných 32 %, tedy téměř o jednu třetinu. A to je dostatečně výmluvné.

 

 

 

  • Jsou hybridy ekologičtější než vozy s konvenčním pohonem?
  • Jsou hybridy ekologičtější než vozy s konvenčním pohonem?
  • Jsou hybridy ekologičtější než vozy s konvenčním pohonem?