dopravní podnik připravuje rozvoj elektrobusů | Užitkové vozy | autoweek.cz

Dopravní podnik připravuje rozvoj elektrobusů

Dopravní podnik připravuje rozvoj elektrobusů

09.02.2017 | Rybecký Vladimír | Trendy

Na základě úspěšného probíhajícího testu s provozem elektrobusů v reálném provozu v Praze plánuje DPP plnohodnotnou elektrifikaci jediné páteřní autobusové linky, která vstupuje do nejužšího centra Prahy.
V rámci dlouhodobé strategie snižování emisí autobusové dopravy testuje Dopravní podnik hl. m. Prahy v reálném provozu s cestujícími již rok a půl elektrobus s nabíjením z tramvajové napájecí sítě. Nabíjení probíhá během provozních přestávek v obratišti Želivského prostřednictvím dvoupólového pantografového sběrače na střeše vozidla z krátkého úseku speciálně vybudované troleje.
 
Elektrobus je nasazován na běžné výkony na linkách 163 a 213 a celkový kilometrický proběh od zahájení provozu činí již téměř 100 000 km. Vzhledem k elektrickému topení (což není u jiných elektrobusů běžné) i klimatizaci je provoz elektrobusu lokálně zcela bezemisní.
 
Díky využití příznivých cen trakční elektrické energie, kterou DPP nakupuje pro metro a tramvaje, ale také díky již vybudované tramvajové napájecí infrastruktuře, je i ekonomická bilance tohoto projektu velmi dobrá. I v mezinárodním měřítku se jedná o jeden z nejúspěšnějších evropských elektrobusových projektů.
 
„Zkušenosti z předchozích elektrobusových projektů nám umožňují připravit zatím nejrozsáhlejší podobný projekt v rámci pražské MHD a přiblížit se tak její úplné elektrifikaci“ uvedl Jan Šurovský, technický ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy.
 
Na základě pozitivních výsledků dlouhodobého testování připravuje DPP plnohodnotnou elektrifikaci autobusové linky 207, která spojuje Žižkov s centrální oblastí města. Jedná se o jedinou páteřní autobusovou linku, která vstupuje do nejužšího centra Prahy. Pro tuto linku předpokládá DPP pořízení 14 elektrobusů (v parametrech standardních 12 m autobusů), které se budou nabíjet opět z tramvajové napájecí sítě prostřednictvím dvoupólového pantografového sběrače a troleje. Denní nabíjení bude situováno do obratiště Ohrada. Pro noční nabíjení a balancování baterií je vybrána garáž Vršovice, v jejímž objektu se přímo nachází tramvajová (resp. bývalá trolejbusová) měnírna. Vzhledem k nutnosti zajištění potřebné nabíjecí infrastruktury a také vypsání výběrového řízení na dodávku elektrobusů, předpokládá DPP zahájení provozu těchto elektrobusů v září 2018.
 
V mezidobí předpokládá DPP zahájení dalšího výzkumného a testovacího projektu elektrobusu s dynamickým dobíjením. Zejména pro páteřní linky obsluhované kloubovými autobusy s vysokým denním kilometrickým proběhem a často také s velkým převýšením může být nabíjení pouze na garáži a v obratištích limitující, a to z technického hlediska a z hlediska ekonomické produktivity. Cílem nového projektu je nalézt a prakticky ověřit možnosti nabíjení také během jízdy, aby pozitivní efekty lokálně bezemisní dopravy bylo možné využít na nejdůležitějších a nejvíce vytížených autobusových linkách pražské MHD.
 
„V současné smogové situaci je snižování emisní zátěže pražské hromadné dopravy jedním z nejdůležitějších strategických úkolů jediného akcionáře Dopravního podniku tedy Hl. m. Prahy,“ uvedl Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva Dopravního podniku hl. m. Prahy.