name | autoweek.cz

Pozvánka na výstavu modulového kolejiště

Pozvánka na výstavu modulového kolejiště

08.04.2018 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Na dny 10. až 15. dubna 2018 připravil Klub železničních modelářů z Prahy 7 - Buben ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem na Letné výstavu modulového kolejiště ve velikosti H0. Jedná se o modely s měřítkem zmenšení 1:87 a s rozchodem modelových kolejí 16,5 mm.
Kolejiště bude sestaveno z jednotlivých modulů s typovými čely, délka hlavní jednokolejné tratě dosáhne téměř 60 m, vedlejší odbočná trať bude dlouhá 10 m. Hlavní trať bude ukončena vratnými smyčkami a budou se na ní nacházet dvě mezilehlé železniční stanice a větší depo s točnou. Na odbočné trati bude představeno nové koncové nádraží, jehož model je realizován podle skutečné železniční stanice Tachov. Na kolejišti bude umístěno mnoho různých vlakových souprav, které budou střídavě v provozu a v průběhu výstavy budou postupně obměňovány.
 
Návštěvníkům výstavy se představí zejména modely vozidel bývalých ČSD z období od vzniku Československa až do roku 1992, k vidění budou typické československé vlakové soupravy od lokálky přes rychlík až po těžký nákladní vlak. Provoz bude zajišťován převážně modely parních a motorových lokomotiv a modely motorových vozů a jednotek.
 
Obměna vlakových souprav bude probíhat podle železničně modelářských epoch. To znamená, že při zahájení výstavy v úterý se předpokládá provoz vozidel z epoch I. a II. (modely z období let 1910 - 1945), ve středu by měl provoz probíhat v epochách II. a III. (modely z období let 1921 - 1955), ve čtvrtek pak v epoše III. (modely z období let 1955 - 1968) a od pátku do soboty se předpokládá provoz v epoše IV (modely z období let 1968 - 1992). Na závěr výstavy, na neděli, bude připraven kompletní průřez všemi časovými epochami od roku 1910 až po vznik Českých drah v roce 1993.
 
Hlavní i odbočná trať včetně železničních stanic je vybavena zjednodušeným zabezpečovacím zařízením, funkční návěstní soustavou a provoz je obdobně jako na skutečné železnici řízen výpravčími. Kromě železničních modelů budou na modelovém kolejišti k vidění i modely automobilů a zejména modely zemědělské a lesní techniky v měřítku 1:87.
 
Výstava se bude konat v budově Národního zemědělského muzea, Kostelní 44, Praha 7 - Letná a bude přístupná všem zájemcům v uvedených dnech vždy od 9 do 17 hodin.
 
Na výstavu Vás srdečně zvou železniční modeláři (moduláři) z Prahy 7 - Buben a Národní zemědělské muzeum!
 
www.modulari-bubny.cz