name | autoweek.cz

Optimismus na trhu práce pokračuje

Optimismus na trhu práce pokračuje

11.12.2018 | Vladimír Rybecký | Statistiky

Začátek roku bývá ve znamení nejvyšší nezaměstnanosti. Výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro 1. čtvrtletí 2019 ale ukazují stále nadprůměrný optimismus zaměstnavatelů.
Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky svého už 44. průzkumu pro první čtvrtletí roku 2019. V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro první čtvrtletí 2019 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce března 2019 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
 
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro první čtvrtletí 2019 tradičně nižší náborové plány, nicméně ve srovnání s předchozími lety jsou stále nadprůměrné: 4 % zaměstnavatelů očekávají nárůst počtu pracovních sil, 2 % předpovídají snížení počtu pracovních sil a 92 % zaměstnavatelů nepředpokládají žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro první čtvrtletí 2019 hodnotu +2 % resp. 4 % po sezónním očištění. Pozitivní tendence v České republice trvá už od roku 2015.
 
„V lednu očekáváme nejvyšší nezaměstnanost v roce, ale to neznamená, že přijde nějaké hromadné propouštění. Jedná se především o pohyb sezónních pracovníků a částečně i administrativní důvody, jako je konec smluv na dobu určitou a ukončování živností. Tyto lidi trh práce velmi rychle absorbuje, protože je v nabídce mnoho příležitostí například ve zpracovatelském průmyslu, kde se po Vánocích rozjíždí výroba, nebo v sektoru služeb, kde se od listopadu odkládají nábory na nový rok. Dobrá ekonomická situace se projevila v posledních letech i tak, že sezónní výkyvy v nezaměstnanosti jsou minimální. Odhadujeme, že v prvním pololetí roku 2019 bude pokračovat podobný trend vývoje. Zajímavé ale bude sledovat vývoj ve druhém pololetí,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup ČR.
 
Zatímco malé a střední podniky pokračují v nárůstu optimismu, u velkých společností nad 250 zaměstnanců lze již rok pozorovat pozvolný pokles optimismu. Aktuálně 31 % velkých firem plánuje pokračovat v náborech a 6 % bude snižovat počty zaměstnanců.
 
Zaměstnavatelé v šesti z deseti odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu zaměstnanců. Nejsilnější optimismus zaznamenal průzkum u zaměstnavatelů ve Stavebnictví, kde i přes nízkou sezónu pokračují pozitivní náborové plány s Čistým indexem trhu práce +11 %, následované odvětvím Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s Indexem +9 %. Zpracovatelský průmysl očekává náborové aktivity s Indexem +5 % a Velkoobchod a maloobchod +4 %. Naopak převažující pesimismus v náborech pozorujeme v odvětví Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov s Indexem -8 % a Ubytování a stravování s Indexem -4 %.
 
Průzkum ukazuje i zajímavý paradox: velký optimismus v oblastech stavebnictví, zpracovatelského průmyslu (sem patří veškerá průmyslová výroba) a obchodu by měl být spojen s rostoucími požadavky na dopravu. Jenže v oblasti dopravy, skladování a komunikací nejsou zaměstnavatelé zdaleka tak optimističtí. (+2 %).