nezávislé podnikání v digitálním věku | Aktuality | autoweek.cz

Nezávislé podnikání v digitálním věku

Nezávislé podnikání v digitálním věku

08.09.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Pro nezávislé firmy zabývající se aftermarketem bude telematický přístup k údajům o vozidle prostřednictvím systému eCall představovat zásadní přelom.Tisková zpráva Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky SISA.
Poté, co vstoupilo v platnost nařízení Evropské unie o systému eCall, se nyní v Bruselu jedná o dalších detailech technické implementace.

Pro mnoho nezávislých firem dodávajících náhradní díly a podnikajících v oblasti servisu a oprav (aftermarket), jde o zásadní záležitost, protože zabudované telematické systémy budou poskytovat přístup k údajům a informacím o vozidle. Pro nezávislé firmy zabývající se aftermarketem bude telematický přístup k údajům o vozidle představovat zásadní přelom, a tudíž značně ovlivní jejich budoucnost.
 
Automatický systém tísňového volání„eCall“ bude od roku 2018 povinný pro všechny nové vozy. Problematika nového komunikačního spojení s vozidlem tím získává nový rozměr, protože v závislosti na designu systému mohou mít zabudované základní technické struktury „eCall“ další komerční aplikace dalece přesahující pouhou bezpečnostní funkci, čímž mohou ovlivnit celoevropský trh s náhradními díly. Aplikace mohou zahrnovat funkce umožňující diagnostiku vozidel na dálku a prediktivní údržbu, což jsou činnosti, které doposud běžně provádí autoservisy a opravny, ale mohou být využívány i k řízení dalších služeb.
 
Téma se tímto stává aktuálním pro nezávislé firmy působící na trhu, a tudíž i pro jejich zájmové skupiny, jako je FIGIEFA, která sdružuje nezávislé dodavatele náhradních dílů pro automobilový aftermarket. Na trhu s náhradními díly pro autoservisy musí být zachována volná hospodářská soutěž, stejně jako právo spotřebitele na svobodnou volbu. Majitelé vozů by měli mít možnost se sami rozhodnout, zda chtějí používat telematickou aplikaci od výrobce vozidla, nebo od nezávislého dodavatele. Aby to bylo možné, musí být rozhraní pro telematické platformy vhodným způsobem standardizována. Jenom tak si budou třetí strany moci zachovat konkurenceschopnost při nabízení vlastních služeb a produktů pro vzdálenou komunikaci a síťové připojení vozidel.
 
Mezinárodní organizace FIGIEFA společně s dalšími členskými asociacemi AFCAR (Aliance pro svobodu oprav automobilů v EU), zájmovými skupinami firem podnikajících na trhu s automobilovými náhradními díly a sdruženími spotřebitelů dosáhly toho, že zároveň se schválením nařízení eCall získala Evropská komise pověření k vytvoření technických rámcových podmínek pro „interoperabilní, standardizovanou, bezpečnou a volně přístupnou platformu“.
 
Jde však jen o první krok, protože nyní bude muset následovat detailní zpracování. Ve fóru C-ITS (Kooperativní inteligentní dopravní systémy) a jeho pracovních skupinách je proto v současné době projednávána technická stránka provedení tohoto úkolu. Tyto pracovní struktury projednávají komplexní tématiku obousměrné telematické komunikace s vozidly, což vyžaduje maximální angažovanost a zapojení zástupců nezávislého aftermarketu. Rozsah témat zahrnuje telematické koncepce nezbytné v krátkodobém i dlouhodobém časovém rámci, bezpečnost vozidel a ochranu údajů.
 
Zapojení FIGIEFA do těchto jednání je důležité zejména proto, že konečná podoba rozhodnutí o „interoperabilní platformě“ projednávaná v rámci mandátu EU bude pravděpodobně ovlivňovat a formovat trh s automobilovými náhradními díly nejméně po dvě příští desetiletí.
 
Zástupci nezávislého aftermarketu v pracovních skupinách C-ITS obhajovali mnoho bodů zásadních pro volnou hospodářskou soutěž na trhu s automobilovými náhradními díly. Například nezávislé subjekty i nadále vyžadují přímý přístup k údajům generovaným vozidly v reálném čase, aby mohly vyvíjet a nabízet své vlastní produkty a služby. Jde o náročný úkol převést současný nezávislý přístup k vozidlu a jeho údajům a princip nezávislého podnikání do digitálního věku.
 
Momentálně je jádrem sporu se zástupci originálních výrobců (OEM) jeden konkrétní bod. Tito výrobci navrhli koncept „rozšířeného vozidla“, podle kterého by komunikace s vozidlem a individuální přístup k údajům nebo informacím ze strany nezávislých subjektů probíhal výhradně přes servery výrobců automobilů. V rámci této koncepce by OEM nejen získali nástroj pro kontrolu přístupu k údajům a informacím o vozidle, ale šlo by rovněž o dokonalý nástroj pro sledování, který by jim umožňoval „profilovat“ společnosti nezávislého aftermarketu a upravovat své vlastní aktivity v této oblasti takřka v reálném čase a velmi cíleným způsobem (individuální vozidlo, potřebné náhradní díly, poloha vozidla atd.). Takový scénář by byl z dlouhodobého hlediska pro konkurenci likvidační, a je proto pro zástupce nezávislého trhu (stejně jako pro mnoho dalších dotčených stran) nepřijatelný.
 
Naproti tomu AFCAR podporuje interoperabilní a standardizovanou zabudovanou telematickou platformu. V této koncepci je „zpravodajská služba“ ve vozidle, tzn., že k údajům o vozidle mají stejný přístup aplikace OEM i nezávislých firem a veškerá data jsou přenášena přímo na jejich servery. Další výhodou tohoto řešení je to, že řidič prostřednictvím displeje ve vozidle může zvolit, kdo bude používat údaje o jeho vozidle a k jakému účelu.
 
Řidič by rozhodně měl mít možnost transparentního výběru poskytovatele služby a svobodného rozhodování a kontroly nad tím, kdo a proč bude údaje o jeho vozidle používat.