transformace ekosystému mobility | Aktuality | autoweek.cz

Transformace ekosystému mobility

Transformace ekosystému mobility

29.04.2022 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Akční plán automobilového sektoru zveřejněný Asociace evropských výrobců automobilů ACEA.
V lednu 2022 zveřejnila Evropská komise svou vizi přechodu ekosystému mobility. Tento dokument obsahuje řadu scénářů pro transformaci automobilového, železničního a lodního průmyslu a podporuje synergie mezi těmito sektory.
 
V reakci na to Asociace evropských výrobců automobilů ACEA, Evropská asociace dodavatelů automobilkám CLEPA, Evropská rada pro obchod a opravy motorových vozidel CECRA a Evropská asociace výrobců pneumatik a pryže ETRMA zveřejnily Desetibodový akční plán pro odolný, inovativní, udržitelný a digitální ekosystém mobility.
 
Zaměstnanci a spotřebitelé by měli být jádrem transformace automobilového sektoru, tvrdí asociace. Environmentální a digitální dopady Zeleného údělu by měly být klíčovými pilíři cesty přechodu, přičemž se nesmí zapomínat na nedávné narušení dodavatelského řetězce způsobené pandemií Covid-19 a válkou na Ukrajině.
 
Desetibodový akční plán
Vypracovat strategii odolnosti dodavatelského řetězce
Vytvořit fórum zainteresovaných stran ze strany vlád a automobilového průmyslu
Posílit politiku hospodářské soutěže EU v souladu s vnitrostátními opatřeními
Zajistit pragmatickou energetickou politiku postavenou na kombinaci zdrojů energie
Zaručit bezpečnost dodávek s ohledem na nové závislosti na elektrifikaci
Udržovat technologicky otevřený přístup, který umožní všem nízkouhlíkovým a čistým uhlíkovým řešením konkurovat
Podporovat opatření na straně poptávky pro obnovu vozidel a pneumatik
Urychlit regulační práce na digitalizaci dopravy
Podpořit odvětvový pakt dovedností konkrétními opatřeními a také financováním
Zajistit veřejné zakázky zaměřené na inovace v dopravě
 
Specifická doporučení pro automobilový sektor
Řídit technologický přechod k nulové a uhlíkově neutrální mobilitě
Udržovat mobilitu dostupnou zejména s ohledem na rostoucí náklady na energie, materiály a pohonné hmoty
Řídit strukturální změny v automobilových regionech
Poskytnout konkrétní cestu pro transformaci pracovní síly
 
Automobilový sektor jako páteř evropské ekonomiky
Automobilový průmysl a celý související hodnotový řetězec je páteří evropského hospodářství. To představuje:
12,7 milionu Evropanů pracujících v tomto sektoru
11,5 % všech pracovních míst ve výrobě v EU
398,4 miliardy eur daňových příjmů pro evropské vlády
Přebytek obchodní bilance Evropské unie ve výši 76,3 miliardy eur
8,2 % HDP EU vytváří automobilový průmysl
58,8 miliardy eur ve výdajích na výzkum a vývoj ročně, tj. 32 % celkových výdajů EU