průlomová iniciativa francouzských společností | Aktuality | autoweek.cz

Průlomová iniciativa francouzských společností

Průlomová iniciativa francouzských společností

12.04.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnosti Renault, Atos, Dassault Systèmes, STMicroelectronics a Thales spojily své síly a vytvořily Software République - otevřený ekosystém pro inteligentní a udržitelnou mobilitu.
Pět vedoucích manažerů položilo základy nového otevřeného inovačního ekosystému. Současně dali najevo, že tento jejich ekosystém uvítá další členy a bude rozvíjet otevřenou spolupráci. Vedoucí představitelé společností Groupe Renault, Atos, Dassault Systèmes, STMicroelectronics a Thales Luca de Meo, Elie Girard, Bernard Charlès, Jean-Marc Chery a Patrice Caine oznámili svůj záměr spojit své síly a vytvořit Software République, nový ekosystém pro inovace v inteligentní mobilitě. Spojením svých doplňujících se odborných znalostí plánují vyvíjet a prodávat systémy a software aby poskytli udržitelnou nabídku mobility pro města, regiony, podniky a občany.
 
K dokonalosti těchto nových produktů a služeb přispějí umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, konektivita, vestavěná elektronika a technologie virtuálních dvojčat. Tento otevřený inovační ekosystém, založený pěti vedoucími společnostmi v automobilovém a technologickém oboru, je připraven uvítat další nové členy a rozvíjet otevřenou spolupráci.
 
Otázka svrchovanosti
Mobilita se mění a nabízí nové příležitosti. Podle Boston Consulting Group globální trh s mobilitou do roku 2035 vzroste o 60 % a dosáhne 11 bilionů eur. Tento růst je způsoben zejména vznikem technických novinek - elektricky poháněných vozidel, nových komponent, nových poprodejních služeb a dalších služeb s přidanou hodnotou - jejichž podíl se zvýší z 5 % na 45 % globálního trhu s mobilitou.
 
Hlavní průmysloví hráči na jiných kontinentech se s pomocí státní podpory staví do čela vývoje mnoha z těchto nových technologií prostřednictvím vylepšených integračních strategií. Zakládající členové Software République vyjadřují naléhavou potřebu pro Francii a Evropu, aby společně vybudovali udržitelný ekosystém, jehož cílem je zajistit jejich suverenitu v této oblasti.
 
Společný projekt Software République bude od září 2021 sídlit v Technocentre Renault v Guyancourtu v budově zvané Odyssée postavené ze dřeva a vybavené na střeše fotovoltaickými panely. Tato budova je určena k založení inkubátoru v oblasti technologií určených pro inteligentní mobilitu. Zakládající členové mají v úmyslu vytvořit investiční fond na financování nejslibnějších start-upů nebo uspořádat „Datovou výzvu“ na téma elektrické, propojené a autonomní mobility.
 
Tři hlavní oblasti spolupráce
Pro společný vývoj a prodej inteligentních systémů, umožňujících implementaci přizpůsobené a agilní nabídky mobility, byly identifikovány tři hlavní oblasti spolupráce:
- Inteligentní systémy pro usnadnění bezpečného propojení mezi vozidlem a jeho digitálním a fyzickým prostředím.
- Simulační systémy a systémy pro správu dat k optimalizaci toků pro území a společnosti.
- Energetický ekosystém pro zjednodušení nabíjení.
 
Příklady témat projednávaných partnery Software République
Plug and Charge: Vývoj nových technologií a služeb umožňujících automatické rozpoznání elektricky poháněného automobilu připojeného ke kompatibilnímu nabíjecímu bodu a zajištění nabíjení bez jakékoli akce uživatele.
 
Optimalizace toků mobility pro teritoria: Usnadnit přístup a simulaci výměny informací o mobilitě okamžitě a otevřeně mezi městy a regiony aby bylo možné zajistit:
- výběr nejlepších prostředků mobility pro spotřebitele
- obohacení služeb jejich provozovateli
- aby orgány veřejné moci mohly zajistit simulaci a implementaci scénáře mobility v rámci nouzových řešení událostí
- aby urbanisté mohli lépe předvídat územní plánování.
 
V rámci podpory inovací se bude Software République rovněž snažit vytvořit investiční fond pro financování nejslibnějších start-upů a inkubátor pro hostování start-upů v oblasti technologií inteligentní mobility, kde budou mít přístup ke společnému virtuálnímu vývoji, experimentálnímu prostředí a mentoringu prostřednictvím sítí. Pro spuštění ekosystému pro začínající podniky a univerzity plánují partneři Software République zorganizovat datovou výzvu, která by přispěla k vývoji technologií pro mobilitu zítřka: elektrickou, propojenou a autonomní.
 
Řekli o projektu Software République
Luca de Meo, generální ředitel skupiny Renault: „V novém hodnotovém řetězci mobility jsou palubní informační systémy novou hnací silou, v níž se nyní soustředí veškerý výzkum a investice. Tváří v tvář tomuto technickému vývoji jsme se rozhodli hrát kolektivně a otevřeně. Nebude existovat žádné těžiště - hodnota každého z nás se znásobí ostatními. Kombinovaná odbornost v oblasti kybernetické bezpečnosti, mikroelektroniky, energetiky a správy dat nám umožní vyvinout jedinečná a špičková řešení pro nízkouhlíkovou, sdílenou a odpovědnou mobilitu vyráběnou v Evropě.“
 
Elie Girard, generální ředitel společnosti Atos: „Atos je hrdý na to, že je jedním ze zakládajících členů Software République. Jako tvůrce technologií a integrátor komplexních řešení zpřístupníme tomuto jedinečnému ekosystému naši digitální odbornost v oblasti snižování uhlíkové stopy a naše inovativní technologie v klíčových oblastech, jako jsou umělá inteligence, digitální bezpečnost, cloud, IoT nebo vysoce výkonná výpočetní technika. Tato iniciativa spojuje silné stránky pěti předních světových hráčů v automobilovém a technologickém průmyslu a slibuje urychlení dekarbonizace mobility.“
 
Bernard Charlès, místopředseda a generální ředitel společnosti Dassault Systèmes: „Jde o uvažování daleko přesahující meze automobilového průmyslu z hlediska využití - o mobilitu nabízející práci i rekreaci jež je součástí udržitelné ekonomiky. Tato ekonomika, založená na zkušenostech, jde ruku v ruce s celosvětovou průmyslovou renesancí: nová ekonomika mobility bude organizována do nových hodnotových sítí založených na spolupráci na bázi digitálních platforem. Software République je tedy multioborový a multidisciplinární ekosystém, jehož cílem je urychlit inovace a růst hnacích sil zítřka. K dosažení tohoto cíle se bude opírat o virtuální spolupráci v prostředí poskytovaném platformou 3DExperience společnosti Dassault Systèmes a zkušenosti s virtuálními dvojčaty. Bude také těžit z počátečního akcelerátoru 3DExperience Lab.“
 
Jean-Marc Chery, prezident a generální ředitel společnosti STMicroelectronics: „STMicroelectronics se připojil k Software République aby přinesl své inovativní polovodičové produkty a řešení pro elektrifikaci a digitalizaci vozidel a mobilních služeb. Naše znalosti umožňují pokračující transformaci směrem k efektivnějším řešením dopadu na životní prostředí v souladu s očekáváním zúčastněných stran. Partnerství v srdci tohoto projektu také pomůže posílit vazby v celém hodnotovém řetězci, což je klíčový aspekt během této fáze transformace tohoto odvětví.“
 
Patrice Caine, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Thales: „Software République přináší společný impuls, který je nezbytný pro ekosystém mobility. Na základě prokázaných zkušeností s digitálním zabezpečením ve velmi náročných odvětvích, jako jsou doprava, bankovnictví, obrana nebo letectví, bude společnost Thales sdílet své odborné znalosti v oblasti umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti a konektivity, aby posílila ochranu vozidel, jejich dat a osob zapojených do mobility.“

  • Průlomová iniciativa francouzských společností
  • Průlomová iniciativa francouzských společností
  • Průlomová iniciativa francouzských společností
  • Průlomová iniciativa francouzských společností