cesty pro klimaticky neutrální dopravu | Doprava | autoweek.cz

Cesty pro klimaticky neutrální dopravu

Cesty pro klimaticky neutrální dopravu

19.10.2020 | Rybecký Vladimír | Trendy

Město, venkov, dálnice - společnost Bosch nabízí efektivní řešení pohonu pro užitková vozidla všech typů.
Ochrana klimatu v silničním provozu vyžaduje širokou technologickou inovaci. V odvětví užitkových vozidel jsou požadavky na řešení pohonu odlišné, protože emise CO2 se velmi liší v závislosti na jízdním profilu, užitečném zatížení a jízdních výkonech. Zatímco lehká vozidla překonávají krátké vzdálenosti, například při zásobování ve městě, těžká nákladní vozidla přepravují zboží a materiál na velké vzdálenosti.
 
Do roku 2030 musí být emise CO2 v souladu s požadavky EU pro lehká užitková vozidla i těžká nákladní vozidla drasticky sníženy. V budoucnu chce společnost Bosch přispět ke klimaticky neutrální dopravě ve všech kategoriích vozidel. Za tímto účelem společnost Bosch vyvíjí efektivní pohony od spalovacích motorů přes elektrické pohony s akumulátory až po palivové články.
 
Elektrický pohon pro užitková vozidla
Centra měst bez dopravy zboží, bez řemeslníků a dalších malých podniků jsou nemyslitelná, zejména proto, že poptávka po zboží a službách neustále roste. Proto jsou nutné udržitelné pohony, které mají co nejmenší dopad na obyvatele a životní prostředí.
 
Elektrická řešení pohonu eCityTruck od společnosti Bosch umožňují lokálně bezemisní i nehlučný provoz. Jako kompaktní moduly to jsou jak elektricky poháněná náprava eAchse, která kombinuje trakční elektromotor, výkonovou elektroniku a převodovku do jedné jednotky, tak elektrický pohonný modul bez převodovky. Obě řešení se snadno integrují a lze je přizpůsobit pro užitková vozidla do 7,5 t. V závislosti na velikosti akumulátoru je možný dojezd až 200 km. Na jedno nabití baterie lze tedy bez problémů zvládnout běžné přepravní trasy v rozsahu do 80 km denně. Bosch tím umožňuje široké využití elektrododávek.
 
Na elektřinu i mimo město
Bosch se zaměřuje především na elektrifikaci nákladních vozidel od 7,5 t do 26 t, která zdolávají delší trasy mezi městy. Pro střední a těžká nákladní vozidla, pro městské a dálkové autobusy i pro další speciální aplikace má připravena řešení elektrických pohonů eRegioTruck. Koncept pohonu rozhodujícím způsobem přispívá k tomu, aby byl regionální provoz v okruhu přibližně 250 km co nejekonomičtější, nejefektivnější a navíc tichý a bez lokálních emisí. Systémové řešení zahrnuje trakční elektromotor, invertor a řídicí jednotku Vehicle Control Unit. V závislosti na topologii lze kompaktní elektromotor použít jako samostatný elektrický stroj ve spojení s převodovkou nebo jako aktivní součást integrovanou do nápravy.
 
Efektivní v dálkové přepravě
– řešení pohonu od společnosti Bosch pro dlouhé vzdálenosti a těžké náklady
Vzhledem k vysokému počtu najetých kilometrů a přepravovaným nákladům je jakýkoli přínos ke snížení emisí CO2 v dálkové přepravě vítaný. V závislosti na požadavcích zákazníků společnost Bosch nabízí různá řešení pohonu - na naftu, zemní plyn nebo elektrický pohon s akumulátorem i s palivovými články. Kromě toho se v současné době zabývá i technickými otázkami týkajícími se používání vodíku ve spalovacích motorech a zkoumá možnost prosazení této technologie na trhu. Technologie motorů, které jsou dnes k dispozici, stejně jako stávající architektura vozidel již vytvářejí velmi dobrý základ pro další inovaci.
 
Řešení pohonů eDistanceTruck
Zvládnou 40tunové nákladní automobily s elektrickým pohonem několik stovek kilometrů? Klíč k tomu spočívá v řešení pohonu eDistanceTruck od společnosti Bosch. Patří mezi ně palivové články a hybridní pohon. Zejména systém palivových článků má výhodu v kombinaci dlouhého dojezdu a krátké doby tankování. Pokud se použije vodík vyrobený z obnovitelných zdrojů, je palivový článek klimaticky neutrální. Společnost Bosch nabízí různá řešení pro mobilní systémy palivových článků aby vyhověla požadavkům zákazníků po celém světě: od jednotlivých článků přes komponenty v submodulech až po kompletní systém pro užitková vozidla. Díky kompaktní konstrukci jej lze snadno integrovat do stávajících vozidel. V současné době společnost Bosch společně se start-upem Powercell připravuje článek, který by měl být co nejdříve uveden na trh - sériová výroba má začít v roce 2022. Uvedení kompletního systému palivových článků – Fuel Cell Power Module - od společnosti Bosch je plánováno na rok 2023.
 
Komponenty pro pohony na zemní plyn
V regionech s dobře rozvinutou infrastrukturou čerpacích stanic na zemní plyn je tento pohon v dálkové dopravě skutečnou alternativou ke konvenčním palivům. Ve srovnání s kapalnými palivy vytváří zemní plyn nižší emise CO2 a pevných částic v mnoha zemích nabízí nákladové výhody. Bosch má komplexní portfolio osvědčené techniky na zemní plyn pro různé typy vozidel.
 
Technika pro vznětové motory
Motory na naftu jsou u užitkových vozidel dominantním typem pohonu a i v dohledné době zůstanou první volbou. Žádný jiný spalovací motor nemá tak široké spektrum použití. Hovoří pro něj jeho vysoká účinnost a s tím spojená hospodárnost i možné vysoké výkony. Nabídka společnosti Bosch zahrnuje komponenty pro vstřikování a dodávku paliva, řízení motoru, vzduchu a dodatečnou úpravu výfukových plynů.
 
Společně s čínským výrobcem motorů Weichai Power se společnosti Bosch poprvé podařilo dosáhnout účinnosti vznětových motorů užitkových vozidel 50 %. To je skutečný milník - dosavadní maximální hodnota u nákladních vozidel byla 46 %. „Je to důkaz toho, že společnost Bosch soustavně vyvíjí své vznětové pohonné systémy pro použití na silnici i mimo ni,“ zdůrazňuje Gackstatter. V novém motoru je použit modulární systém Common rail pro užitková vozidla od společnosti Bosch se vstřikovacím tlakem až 250 MPa (2500 bar). Zajišťuje efektivní dodávku a vstřikování paliva, je škálovatelný a lze jej variabilně použít v motorech s až osmi válci. Kilometrový výkon je v závislosti na segmentu až 1,6 milionu kilometrů.
 
Následná úprava výfukových plynů selektivní katalytická redukce (SCR) se vstřikováním močoviny v systému s dvojitým dávkováním pomáhá provozovat vozidla na naftu s nižšími emisemi. Močovina se vstřikuje do jednoho katalyzátoru v blízkosti motoru a do druhého, který je umístěn dále. Systém pružně reaguje na jízdní podmínky, jako jsou cykly vysokého zatížení, nízkého zatížení nebo studené starty, a může tak účinně a efektivně snižovat emise oxidů dusíku spolu s nízkou spotřebou paliva.
 
Internet věcí v systému pohonu
Bosch propojuje systém pohonu a poskytuje cloudové služby pro celý životní cyklus vozidla. Příkladem takové aplikace internetu věcí (IoT) je webová validace při sériovém vývoji. Při tomto procesu se přenášejí data z celého hnacího ústrojí z připojených vozidel. Vzdálená analýza umožňuje sledovat a vyhodnocovat různé aplikace současně. Jakékoli chyby v systému pohonu se včas detekují. Výsledkem je nejen zkrácení doby vývoje, ale také zvýšení spolehlivosti sériových aplikací. Jiné aplikace IoT pro sériová vozidla mohou navíc pomocí speciálně vyvinutých algoritmů cíleně odstranit bezprostřední poruchy jednotlivých komponent a tím účinně zabránit výpadkům.
 
  • Cesty pro klimaticky neutrální dopravu
  • Cesty pro klimaticky neutrální dopravu
  • Cesty pro klimaticky neutrální dopravu
  • Cesty pro klimaticky neutrální dopravu
  • Cesty pro klimaticky neutrální dopravu
  • Cesty pro klimaticky neutrální dopravu