audi staví závod na výrobu ekologického paliva | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Audi staví závod na výrobu ekologického paliva

Audi staví závod na výrobu ekologického paliva

07.01.2013 | | Trendy

Projekt Audi e-gas je milníkem pro trvale udržitelnou mobilitu. Výroba plynu e-gas v pokrokovém závodě na výrobu plynu z elektrické energie v severoněmeckém Emslandu má začít na jaře 2013.

Automobilka Audi dokončila hrubou stavbu závodu na výrobu plynného paliva e-gas v severoněmecké obci Werlte (Emsland). Jako první automobilový výrobce zde staví výrobní závod pro trvale udržitelná paliva. Konečnými produkty budou vodík a syntetický zemní plyn Audi e-gas, který se bude používat k ekologickému pohonu vozidel jako je nové Audi A3 Sportback TCNG, to znamená bez negativního vlivu na zemské klima.

V německé obci Werlte vyrůstá první průmyslový závod na světě pro výrobu syntetického metanu (e-gas) z CO2 a elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Zde vyráběný plyn se bude dodávat do distribuční sítě zemního plynu. "Tato technologie přeměny elektrické energie

na plyn otvírá nové možnosti pro trvale udržitelnou mobilitu a budoucnost energetického průmyslu. Projekt e-gas značí přechod směrem k alternativním formám energie pro automobily," vysvětluje Reiner Mangold, vedoucí vývoje trvale udržitelných produktů ve společnosti Audi AG.

Závod Audi e-gas s kapacitou pro přeměnu 6 MW elektrické energie bude používat k elektrolýze elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Elektrolýza štěpí molekuly vody na kyslík a vodík, resp. Audi e-hydrogen, který by mohl jednou pohánět vozidla s palivovými články. Protože však není dosud rozšířena infrastruktura pro distribuci vodíku, nechá se v dalším kroku reagovat vodík s CO2 v metanizační jednotce. Tímto způsobem vzniká z obnovitelných zdrojů syntetický metan s názvem Audi e-gas. Z hlediska chemického složení je e-gas téměř identický s fosilním zemním plynem. Proto bude e-gas prostřednictvím distribuční sítě zemního plynu přiváděn do plnicích stanic CNG, aby mohl od roku 2013 sloužit k pohonu vozidel.

V případě CO2, používaného v závodě Audi e-gas, se jedná o odpadní produkt z nedalekého závodu na bioplyn, provozovaného energetickou společností EWE. Závod na výrobu plynu Audi e-gas chemicky váže do paliva CO2, který by se jinak dostával do atmosféry. Díky tomu je Audi e-gas klimaticky neutrální. Závod Audi bude vyrábět cca 1000 t plynu e-gas ročně a spotřebuje při tom přibližně 2800 tun CO2. Takové množství CO2 je schopno za rok absorbovat 224 000 buků.

Audi e-gas je palivem s velkým obsahem energie a ideálními vlastnostmi pro spalovací motory. Množství plynu e-gas vyráběné v závodu ve Werlte pokryje spotřebu 1500 nových vozů Audi A3 Sportback TCNG za předpokladu, že každý z nich ujede v průměru 15 000 kilometrů ročně, a to s neutrální bilancí CO2. Kompaktní pětidveřové Audi A3 Sportback TCNG se objeví u prodejců koncem roku 2013. Audi plánuje pro rok 2015 uvedení druhého modelu TCNG na základě A4.

Speciální certifikace bude potvrzovat, že závod na e-gas dodal do sítě stejné množství plynu e-gas, které si majitelé zakoupili pro svá vozidla Audi TCNG. Podobná bilanční metoda se používá k verifikaci odběru ekologicky vyrobené elektrické energie.

Německý energetický průmysl může mít z koncepce projektu Audi e-gas značný prospěch, protože řeší naléhavou výzvu, jak efektivně a bez ohledu na polohu ukládat elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Schopnost ukládat velká množství energie z větrných a slunečních elektráren přeměnou elektrické energie na plyn by mohla významně podpořit expanzi výroby energie z obnovitelných zdrojů. Projekt Audi e-gas lze snadno realizovat podle německého vzoru v jakékoli zemi s distribuční sítí pro zemní plyn.

Závod Audi e-gas ve Werlte je budován v areálu energetické společnosti EWE AG o celkové rozloze 4100 m2. Základní kámen byl položen v září 2012. Audi jako vlastník staví závod ve spolupráci s výrobcem výrobního zařízení SolarFuel GmbH. Oba partneři se zaměřili na optimalizaci energetických toků. Například odpadní teplo vytvářené během elektrolýzy a metanizace je využíváno v sousední budově, čímž se nesmírně zvýšila celková účinnost.

Po instalaci elektrolyzérů bude nyní dodán a připojen metanizační reaktor. Tuto speciální jednotku vysokou přibližně 16 metrů poskytne MAN, dceřiná společnost koncernu Volkswagen. Výroba plynu e-gas bude zahájena začátkem roku 2013 a od léta 2013 bude syntetický plyn dodáván do veřejné distribuční sítě zemního plynu.

Projekt e-gas společnosti Audi AG byl oceněn v listopadu 2012. Pracovní skupina pro efektivní a ekologické využívání energie (ASUE) udělila Audi ocenění německého plynárenského průmyslu za inovaci a ochranu klimatu v kategorii Ekologická mobilita dotované částkou 15 000 eur.