dieselgate vs. obvyklé ceny ojetých vozidel | Autoservis | autoweek.cz

Dieselgate vs. obvyklé ceny ojetých vozidel

Dieselgate vs. obvyklé ceny ojetých vozidel

29.03.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnost Audatex Systems v březnu 2017 v rámci své analytické činnosti uskutečnila rozbor vlivu kauzy Dieselgate na český trh s ojetými vozidly, resp. na to, zda změnila cenovou úroveň prodávaných vozidel, postižených uvedenou aférou.
Jako srovnávací vzorek byla zvolena vozidla Volkswagen a Škoda s postiženými vznětovými motory a rozdělením do tří skupin podle data ocenění:
A - Ceny vozidel v období březen 2015
B - Ceny vozidel v období září 2015 (počátek Dieselgate)
C - Ceny vozidel v období březen 2016
Dalšími srovnávacími podmínkami byly délka provozu 24 měsíců a kilometrový proběh 50 000 km. Výsledek provedeného cenového srovnání je patrný z následujícího tabulkového přehledu.

Je vhodné porovnat zejména skupiny A a C v rámci jednotlivých modelů. Až na jednu výjimku jsou hodnoty A nižší než hodnoty C. K poklesu obvyklé ceny dochází u modelu Superb II, a to z důvodu očekávání zcela nové generace tohoto modelu.
 
„Z uvedené tabulky je zřejmé, že u konkrétních motorových jednotek koncernu VW v žádném případě nedošlo k žádnému propadu ani plynulému snížení obvyklých cen a zůstatkových hodnot těchto ojetých vozidel,“ popisuje Zdeněk Šustr, vedoucí divize Automotive Market Research společnosti Audatex.
Důležité je též zmínit, že nesrovnalosti v softwaru byly aktivní pouze u zkoušky měření emisí. Daný zásah tedy neměl žádný vliv na jízdní vlastnosti vozidla a parametry motoru v běžném provozu, a to ani na výkon či spotřebu paliva motoru.