elektronická evidence tržeb - informace mf a gfř | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Elektronická evidence tržeb - informace MF a GFŘ

Elektronická evidence tržeb - informace MF a GFŘ

26.03.2015 | | Tiskové zprávy

Ministerstvo financí České republiky nabízí základní informace o Elektronické evidenci tržeb a sedmero nejčastěji  opakovaných omylů týkajících se EET.
Elektronické evidence tržeb (EET) se bude dotýkat prakticky celé populace a už dnes, kdy se legislativa teprve tvoří, vyvolává zájem médií a podněcuje fantazii kritiků i příznivců. Následkem toho pak média často opakují zavádějící nebo zcela mylné informace.
Udělejte si názor na základě informací od zdroje a nikoliv skrze spekulace a dohady.
 
Elektronická evidence tržeb
Elektronická evidence tržeb je moderní systém rychlé komunikace mezi podnikateli a finanční správou. Každá hotovostní či karetní tržba obchodníka je v okamžiku zaplacení opatřena unikátním kódem a on-line zaevidována v centrálním datovém uložišti. Evidují se platby v hotovosti, včetně prostředků představujících peníze (žetony, kupony), platby kartou či jiným elektronickým prostředkem a platby stravenkami či šeky. Případné podvodné jednání obchodníka je pro daňovou správu i zákazníka snadno rozpoznatelné.
 
Co EET přinese
Pro podnikatele narovnání podmínek na trhu a omezení administrativy spojené s kontrolami finanční správy díky lepším u cílení na jejich nekalou konkurenci.
Pro občany lepší výběr daní, které se neztratí u podvodníků, a také zdravotního a sociálního pojištění. Spravedlivý daňový výnos otevře prostor pro snížení daňových sazeb a/nebo snížení deficitu státního rozpočtu a důchodového systému.
 
Jak elektronická evidence tržeb funguje
Podnikatel inkasuje platbu a zařízení (pokladna, PC, tablet, mobil nebo jiné) zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě. Ze systému finanční správy je během sekund zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky. Podnikatel vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu). Zákazník převezme účtenku. Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy.
 
Koho se bude týkat
Fyzických (OSVČ) i právnických osob, českých rezidentů i nerezidentů. EET počítá s několika výjimkami (nahodilé příjmy, prodejní automaty, MHD). Zavedení zákona bude postupné: nejdříve osoby poskytující stravovací a ubytovací služby (navrhujeme snížení sazby DPH na 15 %), pak osoby podnikající v maloobchodě a velkoobchodě, postupně další obory s významným podílem hotovostních transakcí.
 
Obdobné systémy v zahraničí
Některá z forem evidence tržeb je využívána v mnoha zemích uvnitř i mimo EU. V EU jsou to Itálie, Maďarsko, Slovensko, Polsko, Belgie, Litva, Malta, Švédsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko a Kypr. Model EET zaváděný v České republice není založen na klasických registračních pokladnách, ale na možnosti podnikatele zvolit si libovolné zařízení, které je schopno on-line komunikace s Finanční správou. Tedy žádné certifikace ani monopolní dodavatel. Naše řešení má nejblíže k chorvatskému modelu. V Chorvatsku došlo po zavedení EET k významnému snížení daňových úniků a je podporován 93 % občanů jako opatření, které zaručuje disciplínu hotovostních transakcí.
 
Šedá ekonomika v České republice
Objem šedé ekonomiky v ČR dosahu je podle nejnovějších výzkumů přibližně 15 % HDP (A. T. Kearney, 2015). Statistický úřad odhaduje, že nevykázané příjmy převyšují v ČR částku 160 miliard Kč ročně, tedy dvojnásobek schodku státního rozpočtu.
 
7 největších pověr o EET
I když zákon o evidenci tržeb zatím existuje v nepřipomínkované verzi, množí se spekulace o jeho možném dopadu. Jsou veřejně diskutovány i evidentní nesmysly, které mohou vznikat nedbalým čtením zákona či záměrem zaujmout veřejnost různými děsivým i scénáři. Prováděcí vyhlášky jsou zatím k dispozici pouze v podobě tezí, jelikož jsou teprve v detailu formulovány v návaznosti na konečné technické zadání a politická rozhodnutí týkající se zapojení subjektů či tržních segmentů a fázování jejich vstupu. Proto uvádíme na pravou míru největší chiméry a spekulace týkající se Elektronické evidence tržeb (EET):
 
1. Není pravda, že stát nařizuje podnikatelům poskytovat další a další údaje
Na všechny údaje, které budou podnikatelé zasílat v rámci EET, má už dnes finanční správa nárok a v rámci kontrolní činnosti je prověřuje. Rovněž účtenku musí podnikatel umět na žádost spotřebitele vystavit. Novinkou je jen automatické zasílání těchto informací přes internet, které celý proces zautomatizuje a poctivým podnikatelům ušetří cenný čas i administrativní náklady spojené s daňovou kontrolou.
 
2. Není pravda, že stát pokládá a priori všechny podnikatele za podvodníky
Naopak, ministerstvo financí si je vědomo toho, že většina firem odvádí daně v souladu se zákonem. EET odstraní nespravedlnost, která zvýhodňuje podvodníky v konkurenčním boji. Současně umožní zacílit kontroly tam, kde se projeví nesrovnalosti, a nezdržovat poctivé podnikatele zbytečnými kontrolami, které je obtěžují. I proto je projekt EET podnikatelskými svazy, asociacemi a komorami v naprosté většině podporován. Poctiví podnikatelé mají zájem na odstranění jejich konkurenční nevýhody a narovnání tržního prostředí.
 
3. Není pravda, že stačí nevydat jednou účtenku a podnikatel čelí půlmilionové pokutě nebo dočasnému uzavření provozovny
Nesmyslnost takového tvrzení v českém právním prostředí se zdá zjevná. Přesto: k této krajní variantě je možné sáhnout jen pro opakované porušení zákona a významnou škodu způsobenou státní pokladně.
 
4. Není pravda, že zákazník, který si u pokladny nevezme účtenku, bude pokutován nebo jinak popotahován finančním i kontrolory
Stejně jako většina zemí, kde již některá z forem evidence tržeb funguje, hodlá i Česká republika zákazníky motivovat pozitivně, nikoliv je pokutovat a šikanovat. Přesto že ani v původním znění návrhu zákona uvedená povinnost převzít účtenku nepočítala se sankcemi ani jiným trestáním zákazníka, akceptovali jsme vznesené připomínky a z návrhu zákona jsme povinnost zákazníka účtenku převzít úplně odstranili. Je tedy zcela na rozhodnutí každého jednotlivce, zda si účtenku fyzicky převezme.
 
5. Není pravda, že EET se bude týkat všech firem a živnostníků
A už vůbec ne všech naráz. Do EET se zapojí jen ti, kteří inkasují v hotovosti, platební kartou, šeky, stravenkami. Ostatní, kteří inkasují bezhotovostně, tzn. přímým převodem z účtu na účet, tak činit nemusí. Drobní podnikatelé, jako například řemeslníci, nejsou na pořadu dne.
 
6. Není pravda, že v místech, kde není (třeba i dočasně) připojení k internetu nebude možné pokračovat v podnikání
Zákon pamatuje i na takové případy a nabízí jednak možnost v případě výpadku spojení zaslat účtenku do 48 hodin i režim off-line. Pro případ dočasného výpadku systému existuje řešení, které umožní podnikateli bez prodlení transakci se zákazníkem dokončit. Je navrhována minimální mezní doba odezvy, po kterou je třeba čekat na odpověď serveru finanční správy, na 2 sekundy. V Chorvatsku tato doba ve skutečnost i v průměru trvá 0,307 sekundy. Takové prodlení žádné fronty u pokladen nevytvoří. Ani v Chorvatsku není dokonalé pokrytí internetem a systém evidence tržeb bez problému funguje - srovnejme si to s kvalitou pokrytí v České republice.
 
7. Není pravda, že si podnikatelé budou muset pořídit registrační pokladnu
Technické řešení je jednoduché, nevyžadují se žádná speciální certifikovaná zařízení, která by musela být vybavena fiskální pamětí. Podnikatelé budou moci využít jakékoliv zařízení, které bude umět odeslat požadované informace do systému a vytisknout účtenku. Pro nejmenší podnikatele bude stačit např. chytrý telefon s tiskárnou. Záleží pouze na volbě podnikatele, jaké řešení nabízené na trhu zvolí.
 
Je možné, že pověr a omylů bude v průběhu času přibývat. Jakmile to bude nutné, rozšíříme tento seznam o další.
 
Ministerstvo financí České republiky