pilotní projekt elektromobility čez | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Pilotní projekt elektromobility ČEZ

Pilotní projekt elektromobility ČEZ

03.05.2011 | | Tiskové zprávy

Ambicí Skupiny ČEZ je stát se nejvýznamnějším poskytovatelem elektromobility ve střední a východní Evropě. V roce 2010 nastartovala pilotní projekt Elektromobilita v ČR.

Cílem tohoto projektu je dostat v průběhu let 2011 a 2012 do ulic na 70 elektromobilů a otestovat je v reálném provozu. Dva první elektromobily zakoupila společnost ČEZ v roce 2009. Vozy značky Fiat Fiorino zapůjčil ČEZ neziskové organizaci Domov Sue Ryder, který je využívá k rozšíření služeb klientům, k rozvozu obědů, vzorků (krve aj.) do laboratoře, k vyzvednutí léků pro klienty, odvozu drobných nákupů apod. Domov Sue Ryder již s elektromobily najel přes 25,000 kilometrů a oba vozy se dobře osvědčily.

Minulý rok v prosinci uzavřel ČEZ smlouvu o spolupráci s automobilkou Peugeot, která do pilotního projektu dodá 65 vozů typu Peugeot i0n. ČEZ chce elektromobily využít pro vlastní potřebu a kromě toho je poskytne formou pronájmu i svým partnerům. Dva vozy budou také testovány ve Vrchlabí, jež se stalo prvním "energeticky chytrým" regionem v ČR. Zde se vyzkouší, jak elektromobilita funguje v systému tzv. chytrých sítí (z anglického Smart Grids), které jsou součástí programu FUTUR/E/MOTION.

Dlouhodobou vizí je nabídnout uživatelsky příjemné řešení, které může současně přispět ke stabilizaci sítí.

Co nabízíme našim IP

Výstavba dobíjecích stanic na klíč

* Stanice pro vlastní potřeby (vlastní fleet, zaměstnanci)

* Stanice pro zákazníky (veřejně přístupné parkoviště / stání)

Dlouhodobý pronájem elektromobilů od partnerské automobilky

* tříletý pronájem vozidla

PR a komunikační aktivity

* Pilotní projekt má silný komunikační potenciál (pozitivní téma, udržitelnost, inovativní technologie)

* Partner je součástí komunikačních aktivit

 

PŘÍNOSY ELEKTROMOBILITY

Emise

Automobily se spalovacími motory vypouštějí do ovzduší v průměru 161 g/km CO2. Podle požadavků EU se od roku 2012 objem vypouštěných emisí CO2 musí u nových automobilů snížit na 130 g/km. U přímé emisní zátěže mají elektromobily jasnou výhodu, protože neprodukují žádné přímé emise. Nepřímé emise, které vyplývají z energetického mixu, který je použit k dobíjení elektromobilů pro ČR, dosahuje emisní hodnoty elektromobilů 50-100 g/km. S rozvojem čistých zdrojů elektřiny (jádro, obnovitelné zdroje energie) tato hodnota dále klesne. I se započtením emisí z výroby elektřiny jsou celkové emise CO2 u elektromobilů výrazně nižší než u klasických aut.

Účinnost převodu energie na pohyb

U běžných spalovacích motorů je účinnost včetně ztrát způsobených převody 20-30 % energetického potenciálu paliva. Účinnost elektromotoru přesahuje 90 %. U elektromobilu navíc odpadá nutnost složitého převodového mechanismu.

Absence hluku, vibrací a prachu

Elektromotory nejsou hlučné, nezpůsobují vibrace.

Rekuperace energie

Elektromobil zpětně dobíjí (rekuperuje) akumulátor (v praktickém provozu přibližně o 25 %). Rekuperace je dosahováno například jízdou z kopce, při brždění nebo v městském provozu.

Zjednodušení vozidla

Elektromotory obsahují mnohem méně součástek oproti spalovacím motorům a jsou jednodušší pro ovládání (odpadá nutnost řazení). Proto je snazší a méně nákladná i údržba.

Efektivita

Náklady na pohon jsou v přepočtu na kilometr jízdy u elektromobilů levnější.

Elektromotor je využíván efektivně, proto se méně opotřebovává a má delší životnost než motor spalovací.

Výzvy

Rozvoj elektromobility je závislý na kapacitě a ceně. Investováním do rozvoje baterií a rozšiřováním počtu elektromobilů na trhu dojde k poklesu ceny elektromobilů a stanou se tak pro uživatele dostupnějšími. Podmínkou ekologického přínosu elektromobilů je jejich využití v masovém měřítku.

Nižší dojezdová vzdálenost - Současná obvyklá dojezdová vzdálenost elektromobilu je okolo 100 km, což umožňuje více než dvoudenní užití bez dobíjení (technologie se stále zlepšují a již nyní existují elektromobily, které ujedou 280 km).

Pořizovací cena - Každý technologický pokrok s sebou nese v počátku vysoké náklady, které budou rychle klesat s nástupem sériové výroby a masovým rozšířením elektromobilů. Rychle se budou také zlepšovat parametry elektromobilů díky zapojení dalšího výzkumu.

 

ELEKTROMOBILITA VE SVĚTĚ

Evropské metropole a významné regiony dávají rozvoji elektromobility nejširší podporu. V současné době stojí sektor dopravy evropské ekonomiky před třemi hlavními výzvami: snížit emise CO2, zlepšit kvalitu ovzduší a snížit závislost na ropě. Mnoho vlád na světě se snaží řešit tyto výzvy podporou užívání alternativních technologií pohonu méně náročných na spotřebu paliv. Proto byly vydány nové předpisy nastavující jednotlivé cíle (snížení emisí CO2, zvýšení palivové účinnosti, snížení dalších emisí - NOx apod.), a dále sankce k prosazení těchto cílů včetně programů na podporu výzkumu a vývoje v daném oboru. Vlády a regiony stanovily nové daně a pobídky (jednorázové daně/pobídky, roční daně/pobídky, daně na paliva) a další místní opatření (dodatečné výhody pro technologie s nízkou spotřebou paliva, "poplatky z dopravní zácpy" pro automobily překračující určitou hranici emisí CO2).

 

Zavedení daně z CO2 na automobily již implementovalo do své legislativy nebo oznámilo 15 členských zemí EU. V České republice zatím žádné významné instrumenty aplikovány nebyly. Očekává se však postupné přibližování k západoevropským zemím a daň z CO2 na automobily i systém prémií budou pravděpodobně implementovány již v příštích letech. Zásadní dlouhodobý závazek vlády k podpoře elektromobility bude klíčovým činitelem vývoje českého trhu v budoucnu.

 

Podpora e-mobility ve světě

Francie

Na výstavbě celostátní dobíjecí infrastruktury pro elektromobily spolupracují od roku 2008 společnost Renault a státní energetická firma EDF. Do roku 2015 má ve Francii fungovat milion dobíjecích stanic pro elektromobily, do roku 2020 pak celkem čtyři miliony stanic. Projekt má silnou vládní podporu: stát bude legislativně vyžadovat, aby od roku 2012 byly dobíjecí stanice povinnou součástí parkovacích prostor u nových obytných domů, od roku 2015 pak také u kancelářských budov. Francouzské ministerstvo energetiky vyhlásilo v roce 2009 plán, podle něhož by do 10 let mělo ve Francii jezdit na dva miliony elektromobilů. Na splnění cílů bylo vyčleněno 1,5 miliardy eur. Různé státní instituce a státní firmy ve Francii ohlásily nákup až 100 tisíc kusů elektromobilů pro vlastní potřeby, čímž chtějí pomoci rozhýbat jejich výrobu.

Nizozemsko

Nizozemsko je kolébkou elektromobilů - první model na světě zde vznikl již v roce 1835. Již řadu let fungují v zemi firmy specializované na předělávky běžných vozů na elektromobily a nyní se Holandsko k ekologicky šetrným vozům hlásí ještě silněji. V roce 2009 vyčlenil Amsterdam 3 miliony eur na podporu propagace, testování a popularizace elektromobilů. Ve městě by do roku 2040 měly jezdit pouze vozy na elektrický pohon, a to včetně nákladních aut, autobusů a mopedů.

Izrael

V roce 2008 podepsal Izrael smlouvu týkající se rozvoje e-mobility s automobilkou Renault-Nissan a kalifornskou firmou Better Place. Do pěti let by mělo v Izraeli jezdit na 45 tisíc elektromobilů. Ve snaze výrazně snížit svou závislost na ropě plánuje Izrael masivně investovat do infrastruktury pro elektromobily. V zemi by mělo vyrůst na půl milionu dobíjecích stanic a stovky míst na výměnu celých baterií. Vláda také snížila daňové zatížení elektromobilů na 10 procent.

Japonsko

Japonsko je světovým leaderem v propagaci, výrobě a vylepšování elektromobilů. Na 70 % žádostí o patentovou ochranu týkající se vývoje elektromobilů je podáno Japonci. První sériově vyráběný elektromobil se začal v Japonsku prodávat v roce 2009. Zájemce motivuje ke koupi i výrazný vládní příspěvek ve výši až 700 tisíc jenů (přibližně 6200 eur). Jednotlivé prefektury pak vycházejí vlastníkům elektromobilů vstříc ve formě nižších daní, či snížených cen za parkování a dálniční známky. V roce 2010 v Japonsku vznikla asociace pro podporu elektromobilů, která zahrnuje zhruba 160 firem a vládních organizací. Cílem asociace s názvem CHAdeMo je zejména standardizace systémů pro dobíjení elektromobilů.

Německo

V srpnu 2009 schválila spolková vláda Národní program rozvoje elektromobility, podle něhož by v roce 2020 mělo v Německu jezdit milion elektromobilů, v roce 2030 přes 5 milionů v roce 2050 by se osobní doprava ve městech měla zcela elektrifikovat. Na první čtyři roky programu uvolnila vláda 500 milionů eur, které by měly směřovat především do urychlení vývoje baterií a dalších komponent elektromobilů, na tvorbu příslušných technických standardů a na výstavbu potřebné infrastruktury. Součástí plánu je také program stimulace prodeje prvních 100 000 elektromobilů pomocí systému dotací. Podle představ vlády by města měla elektromobily podporovat i jinak, například výstavbou bezplatných parkovišť či vyčleněním speciálních jízdních pruhů.

Španělsko

Španělská vláda si v roce 2008 dala ambiciózní cíl: do roku 2014 by v zemi mělo jezdit na milion elektromobilů a hybridů. Politici vyčlenili 10 milionů eur na dotace a výstavbu podpůrné infrastruktury.  V Madridu, Barceloně a dalších městech již probíhá instalace dobíjecích stanic na městských parkovištích - jejich využití je prozatím bezplatné. Zájemci o koupi elektromobilů mohou počítat se státním příspěvkem od 750 do 20 tisíc eur, v případě využití vozidla ve službách spojených s cestovním ruchem pak majitelé dostanou navíc dalších 7 tisíc eur. V roce 2013 by ve Španělsku měla vzniknout i továrna na výrobu elektromobilů.

USA

Koncem roku 2008 schválila Sněmovna reprezentantů rozsáhlá daňová zvýhodnění pro nákup elektromobilů. Kupující může ušetřit od 2500 až po 7500 dolarů v závislosti na technických parametrech pořizovaného vozidla (především kapacitě baterií). V roce 2009 prezident Barack Obama vyhlásil program na podporu e-mobility ve výši 2,4 miliardy dolarů. Z toho je 1,5 miliardy určeno pro americké výrobce baterií, 500 milionů na výrobu dalších elektromobilových součástek (např. elektromotorů) a až 400 milionů na vývoj a rozšiřování podpůrné infrastruktury, od nabíjecích stanic, až po školení automechaniků v opravnách elektromobilů. Do roku 2015 by chtěl Obama na amerických silnicích vidět na milion elektromobilů a plug-in hybridů.

Velká Británie

V roce 2008 přislíbil premiér Gordon Brown na podporu rozvoje elektromobilů a hybridních aut během pěti let vládní investice ve výši 100 milionů liber. Při jednáních s automobilkami předeslal Brown vizi, podle níž by všechna v Británii prodávaná auta v roce 2020 byla elektrická nebo hybridní.

 

  • Pilotní projekt elektromobility ČEZ
  • Pilotní projekt elektromobility ČEZ
  • Pilotní projekt elektromobility ČEZ
  • Pilotní projekt elektromobility ČEZ
  • Pilotní projekt elektromobility ČEZ
  • Pilotní projekt elektromobility ČEZ
  • Pilotní projekt elektromobility ČEZ
  • Pilotní projekt elektromobility ČEZ
  • Pilotní projekt elektromobility ČEZ