tpca zahájila výrobu | Tiskové zprávy | autoweek.cz

TPCA zahájila výrobu

TPCA zahájila výrobu

26.05.2020 | | Tiskové zprávy

Toyota Peugeot Citroën Automobile v Kolíně (TPCA) ve svém výrobním závodě obnovila produkci vozů Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citröen C1.

TPCA, společný podnik Toyoty a PSA, vyrábí modely Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1. Po vypuknutí epidemie COVID-19 zastavil 19. března výrobu. Nyní ve svém výrobním závodě v Ovčárech u Kolína obnovila produkci. První den byl věnován připomenutí bezpečnostních pokynů pro bezproblémový rozjezd výroby, proškolení zaměstnanců o nově zavedených postupech a jejich dodržování. Obě směny začnou pracovat v omezeném režimu a výroba bude postupně navyšována na úroveň před vypuknutím epidemie a s ohledem na uspokojení poptávky zákazníků.
 
Před rozhodnutím o obnovení výroby v TPCA byla zpracována studie proveditelnosti, která pečlivě vyhodnotila několik faktorů. Od počátku bylo její hlavní podmínkou zajistit bezpečnost všech zaměstnanců, dodavatelů a návštěvníků. Byla zavedena široká škála opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před restartem bylo třeba zajistit i připravenost dodavatelů a logistiky.
 
Během odstávky pokračovaly stavební a konstrukční práce a instalace nových zařízení s ohledem na budoucí výrobu hybridního vozu Toyota Yaris, kterou TPCA oznámila v lednu letošního roku. „Zaměstnanci byli doma více jak dva měsíce a za tu dobu jsme pokračovali v projektových činnostech. Bylo nutné zaměstnance informovat nejen o tom, jaká opatření společnost připravila s ohledem na bezpečnost zaměstnanců proti koronaviru, ale i o tom, jak pokračují přípravy na nový model,“ uvedl PR a korporátní manažer Tomáš Paroubek.
 
Přispět ke společenské soudržnosti
Stejně jako ostatní závody Toyoty a PSA v Evropě, i TPCA věnuje své zdroje a čas také ve prospěch místních komunit formou finančních darů nebo pořízením zdravotnických pomůcek přímo pro místní nemocnice nebo střediska sociální péče v blízkém okolí. 
 
Na začátku epidemie, v době akutní potřeby ochranných prostředků, TPCA věnovala nebo financovala nákup OOP pro hasičský sbor města Kolína a více než 2500 obličejových roušek určených pro seniory a místní nemocnici. Protože hasičský sbor slouží jako centrum pro distribuci ochranných pomůcek a dezinfekce v regionu, TPCA mu pro usnadnění těchto distribučních operací zapůjčila ve spolupráci s Toyotou Material Handling vysokozdvižný vozík, zároveň byly poskytnuty finanční dary městu Kolín a několika dalším sousedním obcím na pomoc svým občanům.