testování autonomního vozidla pro svoz odpadu | Trendy | autoweek.cz

Testování autonomního vozidla pro svoz odpadu

Testování autonomního vozidla pro svoz odpadu

29.05.2017 | Rybecký Vladimír | Trendy

Společnosti Volvo Trucks a Renova se při testování autonomního vozidla Volvo FM pro svoz odpadu zaměřují na bezpečnost.
Společnost Volvo Trucks spolu se švédskou komunální firmou Renova hledá způsoby, jak mohou autonomně se pohybující vozidla přispívat k bezpečnějšímu a efektivnějšímu nakládání s odpady a vytvářet lepší pracovní prostředí pro řidiče.
 
Autonomní vozidlo Volvo FM pro svoz odpadu má ve výbavě systém využívající technologie GPS a LIDAR pro mapování, určování polohy a snímání oblasti okolo vozidla. Používá automatické ovládání řízení, řazení a rychlosti. Automaticky zastaví v případě zjištění nečekané překážky na silnici. Automatizované systémy, které se testují, jsou v zásadě stejné jako systémy používané autonomním nákladním vozidlem Volvo, které od podzimu roku 2016 jezdí v dole Kristineberg v severním Švédsku.
 
Při první jízdě v nové oblasti autonomní vozidlo pro svoz odpadu řídí řidič, přičemž palubní systém nepřetržitě monitoruje a mapuje trasu pomocí senzorů a technologie GPS. Při dalším svozu už vozidlo přesně zná svou trasu a ví, u kterých popelnic má zastavit.
 
Když je automatizovaný systém aktivní, při prvním zastavení řidič opustí kabinu, přejde k zadní části vozidla, přiveze k němu popelnici a vyprázdní ji pomocí ovládacích prvků přesně tak, jak se to dnes běžně dělá. Po dokončení tohoto úkonu vozidlo na příkaz řidiče automaticky zacouvá k další popelnici. Řidič kráčí stejnou cestou, jakou projíždí vozidlo, takže má neustále přehled o tom, co se děje ve směru jízdy. Proč však vozidlo couvá a nejede dopředu?
 
„Když vozidlo couvá, řidič může nepřetržitě zůstat v blízkosti lisovací jednotky a nemusí neustále přecházet mezi zadní částí vozidla a kabinou. A protože řidič nemusí kvůli každému popojetí nastupovat do kabiny nebo z ní vystupovat, snižuje se riziko vzniku pracovních úrazů, které vznikají například v důsledku zátěže kolen a jiných kloubů," říká Hans Zachrisson, vedoucí strategického rozvoje společnosti Renova.
 
Couvání je obvykle poměrně riskantní manévr, protože řidič nemusí mít vždy dobrý přehled o tom kdo nebo co se pohybuje za vozidlem, a to i pokud je vozidlo vybaveno kamerou. V určitých oblastech není z bezpečnostních důvodů povoleno těžkým užitkovým vozidlům couvat. Jiné oblasti vyžadují, aby se při couvání za vozidlo postavil spolujezdec, který zajistí, že na silnici nejsou žádné překážky. Testované řešení je navrženo tak, aby tyto problémy eliminovalo. Vzhledem k tomu, že senzory monitorují oblast kolem vozidla, je jízda bezpečná bez ohledu na směr, kterým se vozidlo pohybuje. A pokud ulici například blokuje zaparkované auto, vozidlo pro svoz odpadu jej automaticky objede - pokud je vedle dostatek místa.
 
Jelikož automatizované systémy optimalizují řazení, řízení a rychlost, je možné také snížit spotřebu paliva a emise.
 
Přestože veškeré technické předpoklady již existují, bude nutné provést ještě mnoho výzkumů, testování a vývoje, než se vozidla pro svoz odpadu se schopností autonomní jízdy stanou každodenní realitou. Tento společný projekt bude pokračovat až do konce roku 2017 a naváže na něj důkladné hodnocení funkčnosti, bezpečnosti a také toho, jak tento typ vozidla přijmou řidiči, ostatní účastníci silničního provozu a místní obyvatelé.
 
Vozidla s různou mírou autonomního řízení budou pravděpodobně zavedena dříve v jiných oblastech použití, kde se přepravní úkoly odehrávají ve striktně omezených oblastech, jako jsou doly a nákladní terminály.