evropu čeká boom lng | Doprava | autoweek.cz

Evropu čeká boom LNG

Evropu čeká boom LNG

30.11.2020 | | Aktuality

Počet nákladních vozů podle studie společnosti Eurowag vzroste 30x a počet čerpacích stanic na zkapalněný zemní plyn LNG v Evropě by se měl do roku 2030 zvýšit ze stávajících 340 na více než 2000.
Studie společnosti Eurowag naznačuje, že do roku 2030 bude na evropských silnicích jezdit okolo 280 000 nákladních vozidel na LNG (Liquefied Natural Gas) proti 9500 v minulém roce. Lídrem v oblasti LNG je v současnosti Itálie, která má přes 2300 nákladních vozidel a 82 čerpacích stanic LNG před Německem s 1100 vozy a 33 čerpacími stanicemi a Španělskem s více než 1400 vozy a 58 stanicemi. V České republice jsou zatím dvě čerpací stanice LNG a 15 nákladních vozidel.
 
Zaměření Evropy na LNG vychází z plánu EU být do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Plán mimo jiné počítá s redukcí emisí v dopravě o 90 % a nástupem alternativních paliv.
 
K tomuto trendu hodlá přispět i Eurowag. „Během tří let plánujeme zvýšit byznys založený na aktivitách mimo tankování nafty dvakrát rychleji než ten dieselový. Zaměříme se přitom i právě na LNG, kde už existuje rozsáhlá čerpací infrastruktura i dostatečná nabídka výrobců nákladních vozidel," říká výkonná ředitelka divize pro novou mobilitu a alternativní paliva Anne Schwierová.
 
Zkapalněný zemní plyn umožňuje snížení nákladů na palivo až o 20 % kombinací nižší ceny paliva a snížení spotřeby. Vozy na LNG mají dojezd až 1600 km, jsou tišší a mají nižší emise CO2, NOX, pevných částic nebo SOX. Nákladní vozidla na LNG už nabízí značky Scania, Volvo nebo Iveco.
 
V těžké dálkové nákladní dopravě je v současnosti zkapalněný zemní plyn považován za jedinou dostupnou ekonomickou alternativu k naftě. Navíc může být fosilní zemní plyn postupně nahrazován biometanem pocházejícím z přírodních zdrojů, který snižuje emise skleníkových plynů o 95 %.
 
Zatímco LNG je vhodný pro dálkovou nákladní dopravu, zatímco v regionální nákladní, osobní a městské i příměstské hromadné dopravě se více prosazuje CNG, tedy stlačený zemní plyn. Podle studií by se počet čerpacích stanic na CNG v Evropě měl za 10 let zvýšit z 3900 na 10 000 a počet nákladních aut z 27 000 na 190 000. Počet osobních aut na CNG se má zvýšit z 1,4 na 12,6 milionu.
 
„Eurowag jako energeticky a palivově neutrální společnost bude poskytovat svým zákazníkům maximální flexibilitu, pohodlí a nákladově efektivní řešení, bez ohledu na to, jaké palivo používají dnes nebo pro jaké se rozhodnou v budoucnu,“ uzavírá Anne Schwierová.