name | autoweek.cz

Dar efektivní a zelené mobility

Dar efektivní a zelené mobility

14.12.2021 | | Doprava

Dopravní zpravodaj Euractiv přináší nejnovější souhrn zpráv o mobilitě z celé Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.
Exekutiva EU odhaluje „balíček účinné a zelené mobility“, sérii iniciativ zaměřených na další snižování uhlíkové stopy dopravy a legislativa o opatřeních v oblasti energetiky a klimatu. Bohužel, specifika balíčku mobility jsou až do oficiální tiskové konference pod embargem. Je však všeobecně známo, že balíček bude pokrývat následující čtyři oblasti:
- Aktualizace nařízení o transevropské dopravní síti - hlavní evropské dopravní koridory (zkráceně TEN-T) s ohledem na posílení železniční nákladní dopravy
- Revize směrnice o inteligentních dopravních systémech, která je obzvláště důležitá, protože díky technologickým vylepšením jsou automobily a infrastruktura chytřejší
- Vydání nového rámce městské mobility, který nastíní metody pro snížení emisí z dopravy ve městech
- Akční plán na posílení dálkové a přeshraniční osobní železnice.
 
Před vydáním balíčku si různí aktéři v oblasti dopravy stanovili, co by si přáli, aby obsahovala. Poslanci za Zelené v parlamentním výboru pro dopravu poslali minulý týden dopis šéfovi EU pro klima Fransi Timmermansovi a komisařce EU pro dopravu Adině Văleanové, v němž nastínili svá přání. „Zelení“ poslanci chtějí, aby revize TEN-T usnadnila cestu pro různé ekologické způsoby dopravy (to je známé jako „multimodalita“). Toho lze podle nich dosáhnout rozšířením železničního spojení s námořními přístavy a usnadněním přepravy jízdních kol například v nočních vlacích.
 
Financování silničních a leteckých sítí by mělo být „minimální“ ve srovnání s jinými druhy dopravy, zatímco cyklistické trasy by měly být zajištěny podél koridorů TEN-T (požadavek, který důrazně zopakovala Evropská federace cyklistů). V rámci městské mobility chtějí europoslanci aby se ubral prostor autům. „Zaměření [rámce] nemůže být na podporu individuální motorizované dopravy, ale na pobídky veřejné dopravy a aktivní mobility, včetně nákladní a logistiky,“ uvádí dopis. Splní se poslancům za Zelené jejich přání?
 
Role plynu v dopravě rozděluje členské státy
Minulý týden se sešli ministři dopravy, aby projednali aktualizace týkající se souborů mobility Fit for 55 včetně ReFuelEU Aviation, FuelEU Maritime a AFIR (Alternative Fuels and Infrastructure Regulation). Setkání bylo posledním v rámci slovinského předsednictví v Radě EU. To v novém roce předá vládu Francii. Očekává se, že spisy budou dokončeny a přijaty během šestiměsíčního období francouzského předsednictví. Francouzské předsednictví bude mít práci s dosažením společného postoje, protože v řadě otázek zůstávají jasné rozdíly.
 
U AFIR, nařízení, jehož cílem je vybudovat evropskou dobíjecí síť pro přechod na elektřinu a vozidla na vodíkový pohon, se jako rozdělující ukázala otázka plynu. Některé členské státy, jako Polsko, Litva a Slovensko, chtějí, aby čerpací stanice na kapalný zemní plyn a biomasu byly zahrnuty do AFIR, což považují za důležité přechodné řešení. Ne všechny členské státy však tento názor sdílejí. Portugalsko varovalo, že specifické požadavky na LNG povedou k uzamčení fosilních paliv, což je pozice podporovaná Lucemburskem, Dánskem a Německem.
 
Navrhované požadavky na dobíjecí stanice založené na vzdálenosti byly některými členskými státy zpochybněny: Finsko varovalo před přístupem „jedna velikost pro všechny“ a poukázalo na to, že ve Finsku některé silnice TEN-T procházejí pouze třemi obcemi. Také ostrovní stát Kypr chce vidět větší flexibilitu vzhledem ke svým specifickým okolnostem. Komisařka EU pro dopravu Adina Văleanová v komentářích pro tisk po setkání připustila, že pro části sítě TEN-T s velmi nízkou hustotou může být vyžadována určitá flexibilita. Zůstává ale optimistická: „Věřím, že dokážeme najít kompromis.“
 
Nevládní organizace rozzlobené potenciálním zpožděním pravidel pro akumulátory
Cílem navrhovaného nařízení EU o akumulátorech je učinit akumulátory používané v Evropě nejekologičtějšími na světě. Přísná kritéria sledovatelnosti a recyklovatelnosti jsou v nařízení navržena tak, aby zajistila, že přechod Evropy na elektromobilitu nebude mít za následek negativní dopad na životní prostředí.
 
Mezi nevládními organizacemi a podniky však narůstají obavy, že by legislativa mohla vstoupit v platnost příliš pozdě. Transport & Environment (T&E), Amnesty International a 39 dalších nevládních organizací vyjádřilo znepokojení z nedávného textu předsednictví Rady, který se snaží oddálit zavedení těchto pravidel. Podle textu by opatření zaměřená na snížení uhlíkové stopy akumulátorů měla být posunuta o čtyři roky ve srovnání s návrhem Komise a k postupnému zavádění povinných kontrol dodavatelského řetězce kvůli porušování životního prostředí a lidských práv by se přidalo dvouleté zpoždění.
 
Nevládní organizace napsaly všem ministrům životního prostředí EU a požádaly je, aby co nejdříve zavedli pravidla pro zelené akumulátory. „Tato pravidla by mohla zajistit, že se rodící se evropský průmysl akumulátorů hned od začátku zaváže řešit lidská práva a poškozování životního prostředí. Ale evropský průmysl akumulátorů se zakládá nyní, a ne za tři nebo čtyři roky. Pokud ministři životního prostředí podpoří tato zpoždění, v podstatě tím říkají, že nechtějí čisté a etické akumulátory a promeškají tak jedinečnou příležitost podpořit nový udržitelný a strategický evropský průmysl,“ řekla Cecilia Matteaová z T&E.
 
Méně aut vede k růstu vánočního prodeje
Návratu chodců do městských ulic často blokují obchodníci, kteří se obávají poklesu podnikání. Ale nová studie kampaně Clean Cities Campaign zjistila, že méně aut v ulicích by ve skutečnosti mohlo vést k růstu prodeje. Například v Madridu vzrostly útraty v nízkoemisní zóně o 8,6 % ve srovnání s růstem o 3,3 % během vánočního období 2018.
 
„Zásady, které odrazují od používání automobilů, mohou místní ekonomice skutečně zachránit život. Vedení měst musí zintenzivnit své úsilí o zavedení zón s nízkými emisemi a dopravními omezeními,“ tvrdí ředitelka kampaně Clean Cities Campaign Barbara Stollová. „Majitelé obchodů zasažení Covidem si zaslouží vánoční dárek,“ dodala.
 
Překvapí nový německý „zastánce motoristů“ čistou mobilitou?
Nový německý ministr dopravy Volker Wissing vyvolal dohady nad zpožďujícím se přechodem země k čisté mobilitě. Ale jeho dosavadní výsledky jsou slibné, uvedla organizace Clean Energy Wire.
 
„Německo zůstane zemí pro neomezenou rychlost, stále větší městské tanky SUV a státem sponzorované služební vozy ničící klima,“ uvedla nevládní organizace Deutsche Umwelt Hilfe (DUH), poté, co mnoho ochránců životního prostředí bylo šokováno tím, že dopravní sektor se pravděpodobně neposune dál ve snižování emisí.
 
Během předvolební kampaně byl přechod k bezemisní mobilitě jedním z nejkontroverznějších témat v němž se strany velmi lišily - Zelení a SPD upřednostňovali omezení rychlosti na dálnicích, ale FDP proti němu úspěšně vedla kampaň. Zatímco FDP vidí velký příslib v používání syntetických paliv v autech, Zelení tuto myšlenku odmítají. Konečné datum pro ukončení prodeje konvenčních vozidel upřednostnili Zelení, ale FDP jej opět odmítli.
 
Nyní se všechny oči upírají na nového ministra dopravy Wissinga. Jednapadesátiletý právník je známý především jako finanční expert a generální tajemník FDP. Působil však také jako ministr dopravy v domovské Porýní-Falci, kde si vysloužil pověst nedogmatického a analytického politika. Během svého působení ve funkci státního ministra dopravy znovu aktivoval vyřazené železniční tratě a snažil se zjednodušit používání veřejné dopravy. Pozorovatelé soudí, že Wissing nebude zastáncem stereotypní politiky FDP: „Je naivní se domnívat, že bude dělat lobbistickou politiku pro řidiče Porsche, protože je svobodný demokrat.“
 
Stěžovatel říká, že EU není schopna odhalit podvody při dovozu biopaliv
Přístup EU ke sledování podvodů při dovozu použitého kuchyňského oleje (UCO), suroviny používané k výrobě zelené bionafty, není vhodný pro daný účel, řekl Euractivu stěžovatel stojící za nedávným rozhodnutím veřejného ochránce práv EU o nesprávném úředním postupu.
 
„Ve všech ostatních oblastech, kde existují příležitosti k fiskálním a obchodním podvodům, máme orgány, jako je Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), Europol a nový Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) pro vyšetřování, stíhání a předkládání trestných činů proti zájmům EU. Naproti tomu v rychle rostoucím a vysoce lukrativním obchodu s obnovitelnými palivy nemáme žádnou databázi,uvedl stěžovatel, jehož identita nebyla zveřejněna.
 
Komise nejprve stěžovateli sdělila, že nedisponuje specifikovanými informacemi, a poté argumentovala tím, že dokumenty jsou rozprostřeny v několika databázích, což znemožňuje poskytovat ucelené informace. Veřejný ochránce práv vyzval Komisi, aby poskytla informace bez ohledu na formát, protože stěžovatel uvedl, že je ochoten přijmout informace i v roztříštěném stavu. Komise však doporučení nepřijala. Ombudsman tento krok označil za „úmyslné a nevysvětlitelné odmítnutí“. Ve svém doporučení ombudsman uvedl, že „existuje převažující veřejný zájem na zveřejnění informací vzhledem k možnosti podvodu při dovozu UCO.
 
Aktualizované údaje označují bioetanol za „nákladově efektivní“ nástroj k dekarbonizaci dopravy
Po letech investic nová zpráva zjistila, že bioetanol na rostlinné bázi by nyní měl být považován za „nákladově efektivní“ opatření ke snížení emisí CO2 ze silniční dopravy do roku 2030. Nová zpráva zvažuje současné podmínky výroby biopaliv, které se velmi liší od podmínek před 10 nebo 20 lety. Zpráva zdůrazňuje, že v kontextu oběhového hospodářství je koncept biopaliv založených na potravinách „nepodložený“, protože biopaliva mohou být součástí dodavatelského řetězce posilujícího potravinovou bezpečnost a zdrojem stability a investic pro zemědělce.
 
„Model PRIMES ukazuje, že obnovitelné zdroje z biomasy EU jsou z cenového hlediska nejatraktivnějším řešením pro dekarbonizaci sektoru dopravy, a to i do roku 2030. Tuna uhlíku nevypuštěného pomocí biopaliv zůstane 2-3x levnější ve srovnání s množstvím uhlíku nevypuštěného pomocí elektrických vozidel. V Bruselu však o tom v souvislosti s Fit for 55 a dekarbonizací dopravy nikdo ve skutečnosti nediskutuje. Na rozdíl od návrhu Evropské komise jejich vlastní model ukazuje, že nákladově nejefektivnějším řešením dekarbonizace silniční dopravy byla a budou rostlinná biopaliva a pokročilý biometan,“ uvedl investiční a regulační ředitel společnosti Pannonia Bio Eric Sievers.
 
EU zahajuje nabídku na regulaci sdílené ekonomiky
Evropská komise navrhla legislativu na zlepšení pracovních podmínek pro pracovníky ve sdílené ekonomice a odhaduje, že 28 milionů lidí v současné době pracuje prostřednictvím digitálních platforem, které zahrnují služby od doručovacích společností, jako jsou Deliveroo a Just Eat, až po služby mobility, jako jsou Bolt a Uber.