name | autoweek.cz

Déjà vu?

Déjà vu?

26.04.2023 | | Doprava

Vítejte u nejnovějšího přehledu zpráv Euractivu o mobilitě z celé Evropy, které připravili Sean Goulding Carroll a Jonathan Packroff. Vyjednavači jsou přesvědčeni, že dohoda o ekologickém leteckém palivu bude brzy uzavřena.

Předpovídat výsledky trialogů - legislativních jednání mezi zeměmi EU, Evropským parlamentem a Evropskou komisí - je nebezpečná hra (jak se tento reportér ke své škodě přesvědčil). Může se zdát, že všechny prvky pro uzavření dohody jsou na svém místě a všechny strany mohou vyjadřovat maximální důvěru, ale pak se objeví nějaký nedomyšlený problém a předběžná dohoda se zhroutí.

 

Tak tomu bylo v případě ReFuelEU Aviation, zákona EU, který měl přimět letadla tankující v unii k postupnému zvyšování podílu ekologického leteckého paliva a který měl být schválen v prosinci loňského roku. Podle tohoto zákona se musí udržitelné letecké palivo SAF v rostoucím množství míchat s kerosinem, protože SAF je podstatně méně znečišťující než jeho fosilní protějšky, což z něj činí klíčový pilíř pro snižování emisí z létání.

 

Jednání však narazila na překážku, pokud jde o přesnou definici SAF a o to, kolik SAF by měla letadla povinně natankovat. Jako obzvláště sporná se ukázala otázka, zda by měl být vodík vyráběný pomocí jaderné energie považován za SAF.

 

Jednání o spisu po čtyřměsíční přestávce pokračují. Většina zemí EU je přesvědčena, že tentokrát bude dosažena dohoda. Jedna z nich však upozornila, že „Ještě není hotovo.“ Názory členských států na roli nízkouhlíkového vodíku se stále rozcházejí a vyjednavači Parlamentu a Rady se zatím neshodli na cílech v oblasti SAF. Doufali se, že otázka vodíku získaného z jaderných zdrojů bude vyřešena v rámci jiného právního předpisu - směrnice o obnovitelných zdrojích energie neboli RED, ale status jaderného vodíku zůstává komplikovaný. V zásadě je vodík získaný z jádra přípustný, ale za přísných podmínek. Ty jsou takové, že někteří zpochybňují jejich splnění.

 

Jiní považují dohodu RED za pootevření dveří pro zahrnutí jaderných e-paliv do ReFuelEU. „Položili jsme první kámen k uznání komplementarity jaderných a obnovitelných zdrojů a je to spíše na dobré cestě k legislativě o syntetických palivech pro letectví,“ řekl Euractivu Simon Pujau z francouzského sdružení vodíkového průmyslu. Do jaké míry bude ReFuelEU kopírovat podmínky podle RED, pokud vůbec, se teprve ukáže.

 

Další kontroverzní možností, která je na stole, je udělení rozdílných cílů SAF pro členské státy. Například uložení 3% mandátu pro SAF Rakousku, zatímco sousednímu Slovensku by stačilo dodávat pouze 1 %. Parlament, Komise a letecké společnosti jsou proti tomuto nápadu a zdůrazňují, že všechna pravidla by měla platit jednotně v celém bloku. „Absence společného přístupu k přimíchávání SAF na úrovni EU by vedla k řadě negativních hospodářských a environmentálních důsledků. Po zavedení evropského mandátu pro SAF by měl nahradit národní mandáty a harmonizovat všechny příslušné právní předpisy, aby se zabránilo roztříštění jednotného leteckého trhu v Evropě,“ varoval Laurent Donceel, zastupující výkonný ředitel obchodního sdružení leteckých společností A4E.

 

V konečném důsledku budou muset členské státy zákon přijmout, což je skutečnost, kterou se budou snažit využít k vynucení ústupků. Bude tedy dlouho očekávaný zákon EU o ekologickém leteckém palivu platit? Nebo zůstane uzemněn? Tentokrát žádné předpovědi.

 

Globální letecký průmysl varuje EU před rozšířením systému ETS na mezinárodní lety

EU podepsala revizi systému obchodování s emisními povolenkami ETS, což znamená významné rozšíření trhu s uhlíkem v rámci unie. Kromě vytvoření samostatného systému ETS pro silniční dopravu a budovy byla v rámci legislativy revidována pravidla ETS pro letectví. Zelení aktivisté obecně považují revizi za promarněnou příležitost a kritizují rozhodnutí ponechat systém ETS pouze pro lety mezi letišti v Evropě, čímž se emitenti na dlouhých tratích zbavují odpovědnosti.

 

Příběh však může mít i další příčiny. Součástí legislativy je ustanovení o přezkumu v roce 2026, které hrozí rozšířením ETS na všechny lety do a z EU pokud přezkum zjistí, že kompenzační systém OSN CORSIA „dostatečně neplní cíle Pařížské dohody.“ Systém OSN CORSIA se vztahuje na emise z mezinárodních letů, ale je považován za méně přísný než trh s uhlíkem v EU.

 

Vzhledem k tomu, že ekologové trvale kritizují CORSIA za to, že málo odrazuje znečišťovatele, existuje reálná šance, že EU v roce 2026 skutečně rozšíří rozsah systému ETS. Pro zastánce ekologických kampaní by to znamenalo vítězství. Pro mezinárodní leteckou komunitu je však ustanovení o přezkumu urážkou globálního řádu.

 

Podle Rafaela Schvartzmana, regionálního viceprezidenta pro Evropu celosvětového sdružení leteckých dopravců IATA, klauzule EU o přezkumu „unáší CORSIA a také vytváří potenciální narušení hospodářské soutěže na trhu. Vlády EU by se měly držet závazků, které opakovaně přijaly na půdě orgánu OSN pro letectví ICAO, tedy aby CORSIA uspěla a podpořila její co nejrychlejší přijetí na celém světě. Držet CORSIA jako rukojmí je nesplněním této povinnosti.“

 

Skutečnost, že IATA již vyjádřila svůj postoj, ukazuje, jak vážně je tato otázka brána mimo Evropu. Očekávejte ohňostroj v období před rokem 2026.

 

V Berlíně byly kvůli stávce bezpečnostního personálu zastaveny všechny lety

Letiště Berlín-Brandenburg se v pondělí 24. dubna ocitlo v podivné situaci kdy na něj cestující přilétají, ale neodlétají. Všechny odlétající lety - celkem asi 240 - byly zastaveny v důsledku vyhlášení jednodenní stávky německých odborů Verdi. Postiženo bylo také přibližně 70 letů, které měly přistát.

 

Stávku pořádali zaměstnanci bezpečnostních služeb, kteří protestovali proti stagnujícím mzdám navzdory skokovému zvýšení životních nákladů. Odborový svaz pracovníků prosazuje lepší odměňování nočních, víkendových a svátečních směn. Stávka začala v pondělí v půl čtvrté ráno a trvala až do půlnoci, čímž ochromila letiště. Částečnou stávku vyhlásil také pozemní personál na letišti v Hamburku, což se dotklo přibližně třetiny pravidelných letů.

 

Přerušení provozu je jen posledním z vlny stávek, které otřásly největší ekonomikou EU, protože němečtí zaměstnanci se snaží udržet svou kupní sílu v podmínkách vysoké inflace. Minulý týden proběhly stávky na letištích v Düsseldorfu, Hamburku, Kolíně nad Rýnem-Bonnu a Stuttgartu, které vedly ke zrušení více než 700 letů.

 

EU uzavřela reformu trhu s uhlíkem, která má urychlit snižování emisí skleníkových plynů

27 členských zemí EU definitivně schválilo rozsáhlou reformu trhu s uhlíkem, která má urychlit snižování emisí skleníkových plynů, včetně nové uhlíkové daně z dovozu.

 

Americké pobídky pro zachycování CO2 nechávají EU „pozadu“, varují výrobci biopaliv

Podle výrobců biopaliv jsou snahy o podporu zachycování a ukládání uhlíku CCS v Evropě nedostatečné a Spojené státy nabízejí lepší pobídky.

 

V členských státech roste podpora pro omezení emisí odpadních biopaliv v letectví

Nejméně pět zemí EU chce, aby bylo množství ekologického leteckého paliva z použitého kuchyňského oleje UCO zákonem omezeno, což by mělo významné důsledky pro výrobu udržitelného leteckého paliva SAF v Evropě.

 

Stellantis testuje e-paliva ve stávajících motorech s cílem dekarbonizovat flotilu

Výrobce automobilů Stellantis testuje syntetická paliva vyrobená z obnovitelných zdrojů energie na 28 typech svých spalovacích motorů, což by podle jeho prohlášení mohlo pomoci dekarbonizovat jeho stávající vozový park v Evropě.

 

Globální přístup EU k lodní dopravě klade v sázku ekologické reference

„Aby si EU udržela svou důvěryhodnost, musí v závěrečném kole jednání o klimatické strategii Mezinárodní námořní organizace podpořit konkrétní cíle pro snížení emisí v námořní dopravě do roku 2030 a 2040,“ uvedla Anaïs Riosová z organizace Seas at Risk.