name | autoweek.cz

Den plynové mobility

Den plynové mobility

22.08.2022 | | Tiskové zprávy

Na plyn se jezdit bude! Dokázat to chce akce Den plynové mobility, která se uskuteční 7. září 2022 v areálu Pražské plynárenské v Praze 4 – Michli.

Hlavním tématem letošního ročníku jsou tzv. obnovitelné plyny, konkrétně bio varianty CNG a LNG a vodík. Můžete se těšit nejen na venkovní expozice partnerů, ale také na zajímavé diskusní bloky, které se budou věnovat čisté mobilitě ve městech a obcích, dekarbonizaci těžké nákladní dopravy a využití zelených plynů v dopravě. Přímo na místě si budete moci prohlédnout osobní automobily a autobusy na CNG a vodík nebo tahače na LNG.

 

Odbornými garanty jsou Svaz měst a obcí České republiky za záštitu a Česká vodíková technologická platforma (HYTEP), CZ BIOM, ČESMAD Bohemia a Svaz dovozců automobilů.

 

Den plynové mobility se po dvou letech opět uskuteční v areálu Pražské plynárenské v Praze 4 - Michli. Od 9 do 16 hodin zde bude přístupná venkovní expozice a stánky partnerů s ukázkou vozidel a technologií plnění vodíku, CNG a LNG.

 

Den plynové mobility (DPM) je akcí Českého plynárenského svazu, na níž se pravidelně představuje současná i připravovaná nabídka osobních, užitkových a nákladních vozidel a autobusů s pohonem na vodík či zemní plyn – CNG, LNG a biometan. Účastníci DPM se seznámí nejen s výhodami, ekologickým přínosem a bezpečností provozu plynových vozidel, ale také s nároky na servis, možnostmi nákupu či získání dotací. Součástí akce budou v i ukázky plnění vozidel.

 

Akce je určena pro firmy a podnikatelské subjekty, státní správu a místní samosprávu, politickou reprezentaci a odborná média. Návštěvníci se mohou zúčastnit řady odborných seminářů a firemních prezentací, kde se dozvědí informace o strategických cílech relevantních subjektů a nástrojích pro další rozvoj plynové mobility v České republice.

 

Registrovat se můžete na dpm2022.cgoa.cz.