name | autoweek.cz

Dopravní politika EU: tvrdá vůči občanům, slabá vůči průmyslu?

Dopravní politika EU: tvrdá vůči občanům, slabá vůči průmyslu?

14.02.2023 | | Doprava

Vítejte u nejnovějšího přehledu zpráv o mobilitě z celé Evropy, který připravili Sean Goulding Carroll a Jonathan Packroff. Dnešní vydání přináší společnost NESTE.

Dnes se v dopravní politice EU objevily dvě zásadní zprávy, a proto zpravodaj vyšel se zpožděním jako německý vlak.

 

Zaprvé, Evropský parlament dal zelenou zániku automobilů na benzin a naftu, přičemž většina zákonodárců potvrdila dohodu, která byla dosažena se zeměmi EU a Evropskou komisí v říjnu loňského roku. Nový zákon stanoví cíl snížení emisí CO2 ve výfukových plynech o 100 %, což de facto zakazuje používání spalovacích motorů.

 

Druhou důležitou zprávou dne bylo, že Komise představila svůj návrh nových norem CO2 pro těžká nákladní vozidla, který se vyhnul úplnému zákazu spalovacích motorů pro nákladní vozidla a použil 90% cíl pro rok 2040, nikoliv 100% cíl, který požadovaly ekologické nevládní organizace.

 

Nákladních vozidel se zákaz spalovacích motorů doposud netýkal, a proto se na ně vztahuje až dnes předložený nový návrh. U městských autobusů chce Komise postupovat mnohem rychleji a donutit výrobce, aby do roku 2030 prodávali pouze elektrické autobusy. To se však bude týkat pouze měst. „Ve venkovských oblastech se k autobusům pro dopravu na delší vzdálenosti bude přistupovat jako k nákladním automobilům,“ uvedl šéf Komise pro klima Frans Timmermans.

 

Celkově se tak rýsuje obrázek, že Komise je tvrdá vůči cestujícím (zakazuje jim jejich milovaná auta a provozovatelům veřejné dopravy ukládá povinnost kupovat elektrobusy), ale slabší, pokud jde o nákladní dopravu, kde se to občanů týká jen nepřímo a kde zřejmě působí mnohem silnější lobby. Timmermans tento dojem důrazně odmítl s poukazem na „jasně objektivní rozdíly“ mezi osobními a nákladními automobily.

 

„Osobní automobily nepotřebují táhnout 20, 30, 40 tun do kopce,“ řekl novinářům a dodal: „Dosahujeme řady zlomových bodů ve výrobě osobních automobilů a městských autobusů, ale ne u nákladních automobilů.“

 

Et cetera, et cetera

„Existují velmi, velmi specifické podmínky týkající se těžké dopravy, které se nevztahují na autobusy ani na osobní automobily a dodávky," řekl Timmermans. Komise tedy v podstatě i po roce 2040 povolí prodej nákladních vozidel se spalovacími motory, i když budou vypouštět emise CO2.

 

„Pokud dosáhneme klimatické neutrality v roce 2050, neznamená to, že už nebudeme mít absolutně žádné emise CO2, doufejme, že pak budeme mít také technologie, které budou skutečně schopny CO2 přímo zachycovat et cetera,“ dodal. Lze se domnívat, že Timmermans slovem „et citera“ myslí potenciál negativních emisí: změnu využití půdy, která sází na rostliny odstraňující z atmosféry uhlík vypouštěný kamiony na naftu.

 

Šéf pro klima zdůraznil, že syntetická paliva nepovažuje za součást řešení: „Myslím, že bychom měli být velmi opatrní a zajistit, aby se e-paliva používala tam, kde jsou skutečně potřeba, což je hlavně v letectví, a neměli bychom je v žádném případě a v žádné formě používat v silniční dopravě. Myslím si, že vodík bude palivem používaným v těžké dopravě, a to jak z hlediska palivových článků, tak z hlediska spalovacích motorů, které budou přestavěny na využití vodíku jako zdroje energie.“

 

Vodík je „nosičem“ energie, nikoli jejím zdrojem. To znamená, že jeho dopady na životní prostředí závisí na způsobu jeho výroby. V posledních měsících se proto vedou rozsáhlé debaty o tom, jaké zdroje energie by se měly při výrobě vodíku používat. „Průmysl již oznámil tři technologie, které jsou hnací silou přechodu na bezemisní pohon: elektrický pohon s akumulátory, palivové články a spalování vodíku,“ uvádí se v dokumentu Komise.

 

Jan Werhold z eFuel Alliance pro Euractiv uvedl: „Podle současného návrhu Komise je limit pro bezemisní těžká nákladní vozidla 5 g/tkm [kilometrů a přepravených tun]. Spalovací motor na vodík je tedy klasifikován jako vozidlo s nulovými emisemi.“ Není překvapením, že jeho sdružení je s návrhem nespokojeno a tvrdí, že „vůbec nezohledňuje obnovitelná paliva, jako jsou e-paliva.“

 

Stejně nespokojené ale jsou i nevládní ekologické organizace, a to kvůli chybějícímu 100% cíli.

 

Takže po roce a půl bojů o spalovací motor vítejte ve druhém kole! Jak budeme v příštích letech pohánět evropské nákladní automobily? Abychom se vypořádali se změnou klimatu, musíme změnit způsob dopravy a zrychlit tempo změn. Potřebujeme změnu kurzu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům. Je čas převzít odpovědnost za změnu.

 

Plug-in hybridy nejsou tak čisté, jak se uvádí, zjistily testy

Pro ty, kteří se nemohou rozhodnout zda si pořídit elektromobil nebo zůstat u auta na benzin se zdají být plug-in hybridy vítězným řešením: nabízejí nízké emise elektromobilu spolu s dojezdem a klidem spalovacího motoru. Jejich ekologické vlastnosti jsou však stále častěji zpochybňovány. Testy, které zadala ekologická nevládní organizace Transport & Environment (T&E), zjistily, že plug-in hybridy při jízdě po typických městských trasách dojíždění do práce znečišťují ovzduší více, než uvádějí výrobci. T&E proto prosazuje, aby národní zákonodárci ukončili dotace na plug-in hybridní vozidla a zařadili je do kategorie vozidel, která více znečišťují životní prostředí než jejich plně elektrické protějšky.

 

„Plug-in hybridy se prodávají jako dokonalá kombinace akumulátoru pro všechny místní jízdy a spalovacího motoru pro dlouhé vzdálenosti. Testy v reálném provozu však ukazují, že jde o mýtus,“ uvedla Anna Krajinska, manažerka pro emise vozidel v organizaci T&E.

 

„V testech ve městě má pouze jeden z plug-in hybridních vozů (PHEV) inzerovaný elektrický dojezd, zatímco při jízdě do práce dojíždějí všechny tři vozy s vyššími emisemi, než se uvádí. Zákonodárci by měli k vozidlům PHEV přistupovat na základě jejich skutečných emisí,“ dodala Anna Krajinska.

 

V rámci studie byly testovány tři modely: BMW řady 3, Peugeot 308 a Renault Mégane. Zpráva zjistila, že každý z nich vypouštěl více emisí CO2, než bylo inzerováno, přičemž BMW vypouštělo třikrát více emisí, než je jeho oficiální hodnota. Peugeot ujel na jedno nabití 53 % inzerovaného elektrického dojezdu a pouze Renault splnil deklarovaný elektrický dojezd.

 

Přibližně 71 % plug-in hybridních vozidel si pořizují firmy, částečně díky pobídkám k nákupu, zbytek připadá na soukromníky. T&E prosazuje, aby vlády ukončily dotace na plug-in hybridy jako fleetová vozidla a místo toho podpořily nákup plně elektrických vozidel.

 

EU zaznamenala brutální pokles spotřeby obnovitelné energie v dopravě

Nedávno zveřejněné údaje statistického úřadu EU Eurostat ukazují výrazný pokles množství energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy pro rok 2021, což je alarmující trend, který se týká téměř všech zemí EU.

 

Průmysl varuje EU před zákazem spalovacích motorů pro nákladní vozidla a autobusy

Výrobci vozidel, petrolejářské společnosti a další průmyslové subjekty varovaly zákonodárce, že příliš brzký zákaz prodeje nákladních vozidel a autobusů se spalovacími motory by mohl ohrozit evropský silniční nákladní průmysl.

 

Postoj k automobilům rozdělil Berlín v regionálních volbách

Výsledek regionálních voleb v Berlíně ukazuje na výrazné vítězství konzervativní strany CDU, která v kampani prosazovala fungující město a postoj proti zákazu automobilů.