name | autoweek.cz

Drahá energie ohrožuje elektromobilní revoluci

Drahá energie ohrožuje elektromobilní revoluci

13.09.2022 | | Doprava

Vítejte u Euractiv Transport Brief s nejnovějším souhrnem zpráv o mobilitě z celé Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.

Hrozí, že prudce rostoucí ceny energie odčerpají energii revoluce elektromobilů

Elektricky poháněná vozidla mohou být naším cílem, ale cesta k nim se ukazuje jako hrbolatá. Výrobu elektromobilů v Evropě nedávno zasáhla smršť komplikací, což vedlo ke zpomalení jejich prodeje. Jedním z nejnaléhavějších problémů jsou raketově rostoucí náklady na elektrickou energii, způsobené především ruskou invazí na Ukrajinu (a samozřejmě naivními politickými rozhodnutími založenými na myšlence, že se to nestane).

 

Jedním z nejatraktivnějších aspektů nákupu elektromobilů byly celkové provozní náklady po celou dobu vlastnictví vozidla vycházející z představy, že vyšší počáteční náklady na nákup vozidla budou časem kompenzovány nižšími náklady za nabíjení vozu. To se před několika měsíci stalo ještě významnějším prodejním argumentem, protože ceny ropy prudce vzrostly, zatímco náklady na elektřinu zůstaly relativně stabilní. To už ale neplatí - propast mezi náklady na natankování auta u pumpy a plné nabití akumulátoru se zužuje.

 

Dalším dominovým efektem masivního růstu cen elektřiny je eroze kupní síly mezi spotřebiteli - jeden odborník na energetiku označil současné období za „největší přesun bohatství do energetického sektoru, jaký byl kdy zaznamenán.“ Tento nedostatek disponibilního příjmu by mohl povzbudit spotřebitele, aby se rozhodli pro levnější vozidla se spalovacím motorem před jejich elektrickým protějškem.

 

Dlouholetý problém dostupnosti dílů pro automobilky také nezmizel. Výrobci se snaží najít polovodiče nezbytné pro výrobu moderních vozidel, zatímco cena surovin potřebných k výrobě akumulátorů výrazně vzrostla.

 

A pak je tu zavádění dobíjecí infrastruktury. Automobilový průmysl hlasitě požadoval rozsáhlejší a rychlejší zavádění nabíjecích stanic po celé unii a poukazoval na to, že nedostatek nabíjecích míst zůstává důvodem k váhání pro potenciální kupce elektromobilů.

 

V současnosti je většina nabíjecích stanic EU soustředěna v bohatých severních zemích, včetně Německa, Nizozemska a Francie, takže přeshraniční cestování elektromobilem, zejména do jižní a východní Evropy, je méně atraktivní.

 

Samozřejmě, při pohledu na obzor jsou tyto problémy přechodné. Rostoucí ceny elektřiny jsou (doufejme) momentálním zlomem v dlouhém oblouku evropské historie. Elektrické nabíjecí stanice přijdou včas a člověk tuší, že bohatý automobilový průmysl nakonec najde řešení svých problémů s dodávkami.

 

Je také pravda, že naše neustále se rozvíjející ekonomiky jsou navrženy tak, aby následovaly období recese s obdobími trvalého růstu. Ale jakkoli je člověk do budoucna optimistický, v současnosti tyto problémy podkopávají revoluci elektromobilů – revoluci, jejíž překvapivá dynamika se stává obětí nestálosti nestabilního světa.

 

Pohánět letadla krmivem pro domácí mazlíčky?

V rozsáhlém arzenálu lobbistických taktik nasazených v Bruselu patří nepochybně mezi nejúčinnější (a možná nejunikátnější) tvrzení, že díky politice EU budou milovaní domácí mazlíčci hladovět.

 

Evropská asociace obchodu s krmivy pro zvířata v zájmovém chovu uvedla, že zelené světlo EU pro používání určitých částí zvířat k výrobě udržitelného leteckého paliva zdecimuje průmysl krmiv pro domácí zvířata. FEDIAF, organizace zastupující výrobce krmiva pro domácí mazlíčky, tvrdí, že změny EU v pravidlech týkajících se způsobilosti pro udržitelnou surovinu pro letecká paliva povedou k tomu, že místo použití vedlejších živočišných produktů ke krmení vyhladovělých koček a psů by mohly směřovat k pohonu proudových motorů.

 

Pozměňovací návrhy předložené Evropským parlamentem a Radou uvádějí, že zákon EU o zeleném tryskovém palivu bude rozšířen o paliva vyrobená z takzvaných vedlejších produktů živočišného původu kategorie 3. Kategorie 3 zahrnuje jedlé části poraženého zvířete, i když tyto se v Evropě z kulturních důvodů obvykle nejedí, jako jsou kuřecí nohy. Tyto vedlejší produkty se z velké části používají k výrobě krmiva pro domácí mazlíčky, protože obsahují živiny, které se jinde těžko hledají.

 

Pokud se má čelit nedostatku krmiva pro domácí mazlíčky, budou tato zvířata pravděpodobně krmena potravou, kterou by jinak mohli jíst lidé. A jakkoli může být paleta vašeho psa rafinovaná, dávat takové jídlo zvířatům, když lidé hladoví, je etický problém.

 

Navzdory kritice ze strany FEDIAF mnozí v odvětví biopaliv přivítali navrhované rozšíření seznamu povolených surovin a tvrdí, že se tak sníží tlak na ostatní suroviny, které čelí potenciálnímu nedostatku.

 

Volání Uberu k záchraně ukrajinského umění

Kromě srdceryvných lidských nákladů si válka často vybírá daň i na uměleckém a kulturním dědictví obležené oblasti. Smutek národa, způsobený poškozenými nebo zničenými artefakty, může být velký, protože představují ztrátu identity a dědictví země. A tak se uprostřed války s Ruskem ukrajinské ministerstvo kultury spojilo s Uberem, aby pomohlo chránit kulturní dědictví národa.

 

Společnost pro tzv. sdílenou jízdu vytvořila verzi aplikace Uber, která poskytuje bezplatnou dopravu ukrajinským ochráncům, kteří chtějí zabezpečit a evakuovat artefakty národního významu. Aplikace nasměruje řidiče přepravující ohrožené kusy do skladovacích prostor na bezpečných místech.

 

„Válka zahájená Ruskem proti Ukrajině způsobila nenapravitelné škody a zničení nezávislého historického a kulturního dědictví naší země, včetně jedinečných uměleckých děl, náboženských artefaktů a historických dokumentů o formování a vývoji ukrajinské státnosti. NRRC plní svůj úkol zachránit toto dědictví před pokračující destrukcí raketovými údery, dělostřeleckým ostřelováním a dalšími útoky,“ uvedla Svitlana Strelnikova, ředitel Národního výzkumného a restaurátorského centra.

 

Od května používá NRRC aplikaci Uber s názvem „Uber Restore“ k dosažení více než 100 kulturních a historických míst, z nichž některá se nacházejí na dříve okupovaných územích, což podle Strelnikové umožnilo ochráncům zachovat jedinečné kulturní dědictví a nezávislou identitu ukrajinského lidu.

 

Odhaleno: Jak Irsko zjistilo, že porušuje limity EU pro biopaliva

Irský dopravní sektor využívá více než dvojnásobek limitu pro biopaliva na bázi odpadu, jako je použitý kuchyňský olej, čímž Irsko porušuje strop obsažený ve směrnici o obnovitelné energii.

 

Téměř třetina fosilních paliv v dopravě by mohla být nahrazena pokročilými biopalivy

Podle modelování nizozemské poradenské společnosti by se biopaliva vyrobená ze zemědělského a lesnického odpadu mohla výrazně zvýšit aby dosáhla 30% podílu paliv pro dopravu v EU.

 

Blue Air pozastavuje lety z Rumunska

Nízkonákladový dopravce Blue Air pozastavil na týden lety do a z Rumunska poté, co mu byly zablokovány účty kvůli nezaplacení pokuty.