name | autoweek.cz

Druhá ekonomická transformace ČR

Druhá ekonomická transformace ČR

31.08.2022 | | Tiskové zprávy

Martin Vohánka je iniciátorem druhé ekonomické transformace Česka. Cílem je lepší konkurenceschopnost a udržitelnost. Druhá ekonomická transformace je výsledkem spolupráce signatářů z řad byznysu s odbornými organizacemi i neziskovým sektorem.

Martin Vohánka, zakladatel a generální ředitel společnosti Eurowag, patří k iniciátorům výzvy s názvem Druhá ekonomická transformace. Otevřeně tak podporuje změnu hospodářské strategie Česka, a to směrem k otevřené společnosti, udržitelnosti a produktům i službám s vysokou přidanou hodnotou. Spolu s Martinem Vohánkou výzvu iniciovali Radek Špicar (Svaz průmyslu a dopravy), Tomáš Salomon (Česká spořitelna) a Martin Wichterle (Wikov). Svůj podpis připojily další desítky osobností českého byznysu.

 

„Největší význam druhé ekonomické transformace vidím v tom, že se český byznys společně, jednotně a hlasitě vyjádřil k velkým tématům dneška. Je třeba vymanit se ze stereotypů minulosti, protože situace, v níž se nacházíme, je zcela nová, a vyžaduje proto nový přístup. Jen tak máme šanci konkurovat nejvyspělejším státům světa,“ vysvětluje Martin Vohánka, proč se v druhé transformaci ekonomiky angažuje.

 

Změna obnáší tři kroky

Ekonomická transformace s pořadovým číslem dvě je podle Vohánky a dalších signatářů nevyhnutelná, neboť první transformace ekonomiky, jež nastala po roce 1989, se v současnosti vyčerpala. Byla založená na výhodné geografické poloze Česka, levné a zároveň kvalifikované pracovní síle a – ve své době – dostatečné infrastruktuře. Základními pilíři druhé ekonomické transformace by však už neměl být subdodavatelský sektor s nízkou cenou práce, ale hospodářství založené na technologicky vyspělých firmách, které z Česka řídí své kapitálové toky a také je zde reinvestují.

 

„Abychom cíl druhé ekonomické transformace naplnili, musíme udělat tři základní věci: adaptovat se na měnící se klima, zastavit znečišťování životního prostředí i plýtvání surovinami a přistoupit ke změně způsobem, který je sociálně akceptovatelný a nenaruší soudržnost naší společnosti. Aby se nám tento náročný úkol podařil, je třeba daleko lépe a intenzivněji spolupracovat. To se týká státu, výzkumu, vývoje, neziskového sektoru i byznysu,“ říká Martin Vohánka a dodává: „V neposlední řadě musíme jít sami příkladem.“

 

Eurowag pomáhá zákazníkům s efektivitou i čistou mobilitou

Společnost Eurowag už více než 25 let vytváří produkty a poskytuje integrované služby mobility a plateb pro mezinárodní dopravní firmy. Pomáhá dopravcům s digitalizací jejich fungování a zároveň je propojuje s dalšími články řetězce, mezi něž patří dodavatelé energií nebo výběrčí mýta. Díky tomu zvyšuje profitabilitu a efektivitu svých zákazníků a přitom snižuje jejich dopad na životní prostředí.

 

„Každý čtvrtý kamion na evropských silnicích jede prázdný, takže už jen samotné zvýšení efektivity má na životní prostředí velmi pozitivní vliv. Dalším krokem je přechod na čistou mobilitu, ať už se jedná o biopaliva, vodík nebo bateriově poháněná vozidla. Naším cílem je pomoci našim zákazníkům, aby mohli bezemisní nebo nízkoemisní provoz uskutečnit co nejdříve. Udržitelnost je jedním z pilířů druhé ekonomické transformace,“ říká Martin Vohánka.

 

Podporovatelé a signatáři iniciativy podnikají k implementaci pilířů druhé ekonomické transformace konkrétní kroky. V květnu 2022 se Martin Vohánka vydal společně s Tomášem Salomonem (Česká spořitelna), Radkem Špicarem (Svaz průmyslu a dopravy), Markétou Ryškovou (Kofola), Petrem Jonákem (Svaz průmyslu a dopravy a T-Mobile) a Tomášem Jindříškem (agentura DFMG) do Bruselu, kam je pozvala Evropská komise. V červnu proběhla akce s názvem Spojme se k digitalizaci státu, jíž se zúčastnily osobnosti z oblasti byznysu i neziskového a státního sektoru. Debatovalo se o nastavení priorit v procesu digitalizace státu.