name | autoweek.cz

Dvě třetiny evropské produkce akumulátorů v ohrožení

Dvě třetiny evropské produkce akumulátorů v ohrožení

07.03.2023 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Analýza T&E ukazuje, že jsou ohroženy dvě třetiny evropské produkce akumulátorů pokud Evropa nenabídne dostupné pobídky a zjednodušené povolování. Pro plány budování gigafactory jsou hlavní hrozbou americké dotace IRA.

Kapacita evropské produkce článků akumulátorů 1,8 TWh, odpovídající 18 milionům elektromobilů, čelí vysokému riziku narušení nebo ztráty. Pomocí interní metodiky, která se zabývá vyspělostí projektu, financováním, potřebnými povoleními a vazbami na USA, společnost Transport & Environment (T&E) analyzovala, jak velká část potenciálu evropských továren je ohrožena. Analýza ukazuje, že přibližně pětina (neboli 285 GWh) oznámených projektů je vystavena vysokému riziku a dalších 52 % (910 GWh) je vystaveno střednímu riziku. Celkově je ohroženo 68 % potenciální nabídky článků lithio-ionových akumulátorů v Evropě. Pokud nebudou přijata další opatření, projekty mohou být zpožděny, omezeny nebo nebudou realizovány vůbec. T&E proto požaduje celoevropskou finanční podporu pro rozšíření výroby akumulátorů a rychlejší schvalovací procesy pro podchycení projektů ohrožených americkými dotacemi.

 

Bez tohoto rozšíření výroby ale Evropa v roce 2030 nebude schopna uspokojit svou poptávku po akumulátorech a bude je muset dovážet od zámořských konkurentů. V Evropě je plánováno postavit do roku 2030 téměř 50 továren na lithio-ionové akumulátory (žádný z nich není v České republice, východoevropský závod VW zatím není blíž specifikován a je hodnocen střední mírou rizikovosti). T&E použila veřejně dostupné informace k posouzení těchto 50 projektů továren na akumulátory na základě jejich financí, povolení, zda si zajistily umístění a vazeb jejich společností na USA.

 

Julia Poliscanova, vrchní ředitelka pro vozidla a e-mobilitu ve společnosti T&E, k tomu řekla: „Výroba akumulátorů v EU se ocitla v křížové palbě mezi Amerikou a Čínou. Evropa musí jednat, nebo riskuje, že o všechno přijde. Je naléhavě potřeba zelená průmyslová politika zaměřená na akumulátory s celoevropskou podporou pro zvýšení výroby abychom reagovali na americké dotace a roky dominance Číny.“

 

Německo, Maďarsko, Španělsko, Itálie a Spojené království ztratí nejvíc, pokud výrobci akumulátorů změní své plány. Tesla v Berlíně, Northvolt v severním Německu a Italvolt u Turína patří mezi projekty, které ztrácejí největší objem ze své plánované kapacity, protože společnosti, které je budují, místo nich zvažují investice v USA. Továrna Tesly u Berlína má největší objem produkce ohrožený zpožděním v Evropě poté, co společnost uvedla, že se zaměří na výrobu článků v USA aby využila pobídky podle zákona o snižování inflace IRA. U plánované „gigatovárny“ společnosti Northvolt v německém Heide existuje střední riziko, protože společnost zatím zajistila pouze část financování a nezahájila výstavbu. Také generální ředitel společnosti Northvolt loni v říjnu řekl, že by to mohlo zpozdit výstavbu závodu a upřednostnit expanzi v USA.

 

Italvoltu, jehož generální ředitel také založil neúspěšný Britishvolt, hrozí, že bude zbaven priority ve prospěch svého sesterského projektu Statevolt v Kalifornii. Aby se zabránilo osudu Britishvoltu musí plánovaná „gigafactory“ West Midlands ve Spojeném království najít investora. Zpráva také staví otazníky nad projekty společnosti InoBat v Srbsku a Španělsku, protože ta si nedávno zajistila pobídky pro společný podnik s americkou společností v Indianě.

 

Kromě dominance Číny v dodavatelských řetězcích pro elektromobilitu rychle mění pravidla hry americký zákon o snižování inflace, který plánuje investovat nejméně 150 miliard USD do výroby akumulátorů a těžby kovů v USA nebo spřátelených zemích. Teoreticky by se dalo namítnout, že evropské a americké dodavatelské řetězce se mohou vyvíjet paralelně a těžit z vyšší efektivity. V praxi je ale nedostatek kvalifikované pracovní síly, firemního kapitálu pro investice do nákupu a povolení a především dodávek surovin, jako je lithium. Organizace T&E uvedla, že omezené zdroje společností na zvýšení výroby znamenají, že globální závod mezi USA a Evropou o získání výroby akumulátorů je ve skutečnosti spíše hrou s nulovým součtem. Jak uvádí BloombergNEF, globální podíl Evropy na nových investicích do výroby Li-ion akumulátorů klesl ze 41 % v roce 2021 na skrovná 2 % v roce 2022. Investice do akumulátorů v USA a Číně nadále rostly a evropské společnosti již signalizovaly expanzi do Ameriky.

 

Julia Poliscanova řekla: „Evropská reakce by měla odrážet americký zákon o snižování inflace v jeho zaměření, jednoduchosti a viditelnosti. Centrální fond, přístupný všem členským státům, by měl upřednostňovat hodnotové řetězce, obnovitelné zdroje a chytré sítě. EU nemůže konkurovat, pokud nebude mít silnou průmyslovou politiku zaměřenou na zvýšení výroby a odměňující ekologicky udržitelné projekty.“

 

Evropská komise 14. března zveřejní zákon Net Zero Industrial Act, který je součástí reakce na daňové výhody a dotace poskytované IRA lokalizaci dodavatelských řetězců baterií v USA. T&E požaduje výrobní cíle, daňové úlevy a granty na rozšíření výroby akumulátorů při plném dodržování evropských ekologických norem. Uvedla také, že je zapotřebí zelený program, aby se zjednodušily povolovací a schvalovací procesy pro projekty.