name | autoweek.cz

Ekologická vize Mitsubishi Motors do roku 2020

Ekologická vize Mitsubishi Motors do roku 2020

03.09.2009 | Vladimír Rybecký | Trendy

Mitsubishi směřuje do éry vozů na elektrický pohon, s cílem udržitelné budoucnosti. Dokládá to ekologická strategie Mitsubishi Motors Corporation (MMC) pro blízkou budoucnost s výhledem do roku 2020, kdy oslaví 50. výročí svého založení. Cílem Ekologické vize skupiny Mitsubishi Motors do roku 2020 je maximálně využít výhod přinášených vozidly s elektrickým pohonem, zahrnujícím elektromobily, hybridní vozidla s možností dobíjení ze zásuvky a jiná vozidla poháněná elektřinou.

Nová ekologická vize naznačuje závazky Mitsubishi Motors v oblasti vývoje technologií a její obchodní činnosti v oblasti snížení dopadu na životní prostřední. Aby bylo dosaženo cílů a úkolů stanovených v Ekologické vizi skupiny MMC do roku 2020, společnost Mitsubishi Motors soustředí své zdroje na přístup opírající se o tři pilíře: Výrobky a technologie, firemní aktivity a spolupráce se společností.


Výrobky a technologie
Kromě toho, že bude i nadále prosazovat vývoj technologií pro vozy poháněné elektromotory, bude se společnost také snažit o snížení zatížení životního prostředí v průběhu celého životního cyklu svých výrobků, a to mnoha způsoby, včetně zlepšení spotřeby paliva u vozidel poháněných spalovacími motory a zmenšení velikosti a hmotnosti vozů.
Cílem je dosáhnout do roku 2020 nejméně 20 % podílu celkové produkce vozy poháněné elektromotory a snížit globální emise CO2 průměrně o 50 % v porovnání s rokem 2005.


Firemní aktivity
V celé škále svých firemních aktivit, od plánování výrobků, přes jejich vývoj, výrobu, prodej a poprodejní služby, společnost MMC zesílí své úsilí při propagaci širšího využití vozů poháněných elektromotory. Navíc zvýší úroveň svých aktivit souvisejících s ochranou životního prostředí stanovením nových ekologických norem pro každou sféru činnosti společnosti - od výroby k distribuci, zásobování, odbytu i kancelářským, administrativním pracím.
Cílem je snížit emise CO2 na jedno vozidlo v průběhu jeho výroby o 20 % v porovnání s hodnotami roku 2005.


Spolupráce se společností
Firma bude spolupracovat se svými zákazníky a společností při vytváření infrastruktury, která bude podporovat použití elektromobilů. Posílí také svůj příspěvek k ochraně globálního životního prostředí tím, že bude podporovat pro přírodu příznivější styly jízdy a také prostřednictvím aktivit v rámci zachování životního prostřední na lokální úrovni.


Mitsubishi i-MiEV
Při příležitosti Světového dne životního prostředí společnost Mitsubishi Motors odhalila sériovou podobu čtyřmístného elektromobilu (EV) nové generace i-MiEV (Mitsubishi innovative Electric Vehicle, tedy novátorský elektromobil Mitsubishi) a uvedla jej jako \"průkopníka, který otevře dveře do dalších 100 let naší automobilové společnosti\". Model i-MiEV přišel na japonském trhu do prodeje již koncem července letošního roku. MMC očekává, že letos dodá do servisního pronájmu, při kterém měsíční platby zahrnují některé daně, pojištění a náklady
na údržbu, přibližně 1400 vozů i-MiEV, zejména firmám a místním úřadům. Prodej i-MiEV soukromým osobám na japonském trhu začne v dubnu 2010, ale objednávky se začaly přijímat od konce července.
Model i-MiEV maximálně využívá dlouhého rozvoru kol vyplývajícího z uložení motoru mezi nápravami pro velkokapacitní lithio-ionové akumulátory pod podlahu a hnací jednotky pod zavazadlový prostor.
Mitsubishi i-MiEV je vozidlem s nulovými emisemi (ZEV), které při jízdě neprodukuje žádné emise CO2. I když se zahrne CO2 vypouštěný v elektrárnách, produkuje i-MiEV přibližně jednu třetinu CO2 produkovaného miniautem i se zážehovým motorem (počítáno interně na základě průměrných údajů o výrobě elektrické energie v Japonsku).
Mitsubishi i-MiEV lze dobíjet třemi různými způsoby: při normálním nabíjení ze standardní domácí zásuvky 100 nebo 200 V pomocí nabíjecího kabelu dodávané s vozidlem případně v rychlonabíjecích stanicích, které už vznikají po celém Japonsku.
Přehled časů dobíjení
Způsob                         zdroj                             čas
Normální                       200 V střídavý, 15 A        cca 7 hodin (úplné nabití)
Normální                       100 V střídavý, 15 A        cca 14 hodin (úplné nabití)
Rychlý                           200 V třífázový (50 kW)  cca 30 minut (na 80%)
Na jedno dobití může i-MiEV ujet až 160 km při japonském městském stylu jízdy. Celonárodní průzkum v Japonsku ukazuje, že průměrně 90 % řidičů ujede ve všední dny méně než 40 km za den a 80 % z nich ujede méně než 60 km za den o víkendech a svátcích.
Velkokapacitní trakční akumulátor, vyrobený společností Lithium Energy Japan, se skládá z 88 lithio-ionových článků zapojených do série. Pracuje se jmenovitým napětím 330 V a jmenovitou kapacitou 16 kWh. Vůz i-MiEV pohání kompaktní synchronní elektromotor Y4F1
s permanentními magnety speciálně vyvinutý pro toto vozidlo. Největší výkon 47 kW při 3000 až 6000 ot./min., točivý moment točivý moment 180 N.m při 0 až 2000 ot./min.
Hlavní rozměry: 3395 mm x 1475 mm x 1600 mm, rozvor náprav 2550 mm. Hmotnost 1100 kg.