name | autoweek.cz

Elektromobilita jen ve firemních flotilách

Elektromobilita jen ve firemních flotilách

17.09.2023 | Vladimír Rybecký | Aktuality

V německých firemních flotilách je výrazně víc elektromobilů než u soukromých osob. V dekarbonizaci dopravy podle studie KfW Research hrají vozové parky klíčovou roli.

Podle analýzy státní rozvojové banky KfW využívají firmy více na elektromobily než soukromí vlastníci. Ve firemních flotilách byl loni podíl elektromobilů 7 % a plug-in hybridů 8 %, u soukromých vlastníků byl podíl pouze 0,9 % resp. 1,4 %.

 

Podle KfW v Německu asi 20 % skleníkových plynů poškozujících klima produkuje v odvětví dopravy, přičemž motorizovaná silniční doprava se na tom podílí 98 %. Z celkových emisí CO2, se 60 % připisuje osobním automobilům a 40 % užitkovým a nákladním vozidlům. Vozový park firem je důležitou pákou pro elektrifikaci silničního provozu a dosažení cílů v oblasti emisí ze silničního provozu, protože víc než dvě třetiny všech registrací nových osobních automobilů připadají na provozovatele firemních vozidel a naprostá většina komerčních vozidel je ve vlastnictví společností.

 

Podle studie KfW mají firmy tendenci víc než soukromé osoby vlastnit plug-in hybridy ale také velká a energeticky náročnější auta, jejichž dopad na klima je kontroverzní, protože předpisy pro služební vozy zvýhodňují používání plug-in hybridů ve spalovacím režimu a nákup větších firemních vozů.

 

Podle KfW jsou společnosti na správné cestě s elektrifikací svých vozových parků - 7 % aut ve firemních flotilách mělo v roce 2022 plně elektrický pohon a 8 % byly plug-in hybridy. U soukromých vlastníků je odpovídající podíl pouze zanedbatelných 0,9 % resp. 1,4 %.

 

Zatímco ve velkých společnostech je plně elektrifikovaných 5 % všech vozů, v menších firmách je to 7 %. Pokud jde o plug-in hybridy, velké společnosti s 9 % naopak mírně předbíhají malé podniky s 8 %.

 

Rozdíly v analýze odvětví

Společnosti v sektoru služeb vedou, 7 % resp. 9 % jejich vozového parku je provozováno elektricky resp. jde o plug-in hybridy. Naproti tomu firemní vozy stavebních firem a ze sektoru dopravy a skladování využívají pouze z 5 % elektromobily a 4 resp. 7 % plug-in hybridy. Přitom dopravní a logistické společnosti mají nejen nadprůměrný vozový park, ale jejich vozidla jsou obecně využívána mnohem intenzivněji, jejich vliv na klima je proto podstatně větší.

 

Spalovací motory jsou převládajícím typem pohonu pro užitková vozidla. Elektromobily se stále používají velmi zřídka – představují jen 2,4 % provozovaných LUV. Důvodem jsou vysoké pořizovací náklady a téměř neexistující vysoce výkonná dobíjecí infrastruktura pro těžkou silniční dopravu.

 

Hlavní ekonom KfW, Dr. Fritzi Köhler-Geib říká: „Firmy a jejich vozové parky hrají klíčovou roli v dekarbonizaci dopravy. V sektoru osobních automobilů jde vývoj správným směrem. V užitkových vozech však zatím elektrická vozidla hrají jen vedlejší roli, zde je stále co dohánět. Firmy zvažují pořízení energeticky účinného a klimaticky šetrného vozidla pokud je jeho nákladová výhodnost ve srovnání s jinými druhy pohonu dána dlouhodobě. Vhodnými opatřeními mohou politici vytvořit vhodné pobídky a pokročit v dekarbonizaci silničního provozu.“

 

Celá analýza je k dispozici na: www.kfw.de/fokus