name | autoweek.cz

Enzymy zdrojem energie budoucnosti?

Enzymy zdrojem energie budoucnosti?

15.07.2009 | Vladimír Rybecký | Trendy

Mořský červ Limnoria Stephenseni může znamenat průlom v používání biopaliv.

Slyšeli jste o mořském stejnonožci se čtyřmi tečkami? Ne, není to aprílový žertík. Jedná se o mořského tvora, který by mohl hrát důležitou roli při výrobě biopaliv. Limnoria Stephenseni, podobající se svince, se provrtá do dřeva, obvykle do lodí a úvazišť, a za pomoci enzymů využívá zdroje poskytující energii ze sacharidů. Vědci doufají, že se jim podaří určit tyto enzymy, které je možné synteticky vyrobit, a začít je používat k rozkladu rostlin z udržitelných zdrojů, jako je sláma, vrbové dřevo a jiné rostlinné odpady.
Výzkum vede profesor biologických materiálů na universitě v New Yorku Simon McQueen-Mason, který jako bývalý námořník objevil tyto stejnonožce při čistění dna lodí. Projekt patří do nového výzkumného programu bioenergií za 27 milionů liber. Britský ministr pro vědu Lord Drayson nastínil plány výzkumu udržitelných zdrojů energie jako alternativ k fosilním palivům.