name | autoweek.cz

EU se snaží odstranit kontroverzi při odstraňování uhlíku

EU se snaží odstranit kontroverzi při odstraňování uhlíku

31.10.2023 | | Doprava

Vítejte u nejnovějšího souhrnu zpráv Euractivu o mobilitě z celé Evropy od Seana Gouldinga Carrolla a Jonathana Packroffa.

Aby se zabránilo greenwashingu, výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu schválil nová pravidla pro certifikační rámec k odstraňování uhlíku. Tento krok má posílit schopnost EU kvantifikovat, monitorovat a ověřovat systémy zachycování uhlíku.

 

Odvětví dopravy hrozí, že zmaří klimatické ambice EU. Zatímco ostatní sektory emise rychle snižují, očekává se, že snížení u dopravy přijde především v budoucnosti. Ambice dopravy v oblasti klimatu se soustřeďují kolem čistších technologií, paliv a přechodu na přechod dopravy k ekologičtějším prostředkům. Více lidí má volit vlak nebo elektrická vozidla nahrazující auta na benzin resp. naftu a připravují se nízkouhlíková letadla a lodě.

 

V současné době se však z hlediska klimatu zdá být dopravní prostředí stejné jako před deseti lety, přičemž mobilitu v drtivé většině pohánějí fosilní paliva. I přes technologické změny je vysoce nepravděpodobné, že by uhlíková stopa dopravy úplně zmizela. Do roku 2050, kdy chce EU dosáhnout uhlíkovou neutralitu, je cílem snížit emise CO2 v tomto odvětví o 90 % ve srovnání s úrovní roku 1990.

 

Zbývajících 10 % bude řešeno odstraněním uhlíku. To může znamenat zachycení emisí CO2 a jejich uložení hluboko pod zem, například ve vyhořelých ropných vrtech, nebo to může mít formu kompenzace, při níž se absorbuje ekvivalentní množství uhlíku, aby se v podstatě vyrovnaly uvolněné emise, například výsadbou stromů nebo obnovou přírody formou uhlíkového zemědělství.

 

Ekologové byli tradičně obezřetní ohledně odstraňování uhlíku a tvrdí, že naším primárním cílem by mělo být snížit uhlíkově náročná odvětví prostřednictvím ekologických reforem. Pouhé pokračování v podnikání jako obvykle, ale ukládání uhlíku do podzemí prý dává průmyslu tichou „licenci ke znečišťování“.

 

Ale s tím, jak se mění klima, se objevují náznaky, že se toto myšlení mění. Když dům hoří, počítá se každé vědro vody. Odstranění uhlíku je sice nyní dostupné, ale z velké části není regulováno. Kvalita se liší a některé systémy jsou obviňovány z toho, že životnímu prostředí pomáhají jen málo. Offseting má proto problematické image.

 

Vzhledem k tomu, že velká část kontroverzí pramení z nedostatku dohledu a dohodnutých regulačních norem, byla oblast odstraňování uhlíku zralá pro zásah z Bruselu. Zákonodárci v Evropském parlamentu proto odhlasovali podporu plánů na certifikaci odstraňování uhlíku v Evropské unii, čímž dláždí cestu novým technologiím pro odsávání CO2 přímo z atmosféry.

 

„Změna klimatu je již tak vážná, že se nemůžeme spoléhat pouze na snižování emisí, ale musíme také odstranit uhlík. Tento rámec je nástrojem, který to umožňuje, protože postupujeme s pravidly pro regulaci trhu, který je sužován greenwashingem, nedostatkem jasnosti a nedůvěrou,“ řekla Lídia Pereiraová, portugalská poslankyně ze středopravé lidovecké skupiny EPP.

 

Hlavním cílem rámce je vnést řád do chaosu – zajistit, aby byly systémy odstraňování uhlíku skutečně kvantifikovatelné a zajistit, že jejich dopad na klima bude tak pozitivní, jak se tvrdí. Parlament také argumentoval tím, že toto nařízení pomůže přilákat soukromé investice. Toto tvrzení se ale teprve musí prokázat.

 

Zachycování uhlíku je drahé a vyžaduje sofistikovanou technologii. Bez silného obchodního základu je nepravděpodobné, že by se odvětví odstraňování uhlíku v EU rozvinulo, takže těch 10 % emisí z dopravy unikne do atmosféry. Pokud však přístup EU k odstraňování uhlíku nalezne správnou rovnováhu mezi ověřováním, cenovou dostupností a pobídkami, šance na dosažení uhlíkově neutrálního dopravního cíle se výrazně zvýší.

 

Europoslanci a odbory vyzývají k zastavení vyšetřování provozovatelů nákladní železniční dopravy

V rámci své klimatické agendy se EU snaží přesunout nákladní dopravu ze silnic na železnici. Levicoví zákonodárci EU a železniční odbory však varují, že probíhající vyšetřování EU, týkající se dvou hlavních provozovatelů železniční nákladní dopravy, by mohlo tento cíl podkopat. V dopise zaslaném Evropské komisi vyzvali k zastavení vyšetřování německého provozovatele nákladní železniční dopravy DB Cargo, dceřiné společnosti státních Deutsche Bahn, a jeho francouzského protějšku Fret SNCF. Karima Delliová (Zelení/EFA), šéfka dopravního výboru Evropského parlamentu, je mezi signatáři, stejně jako europoslanci z frakcí Socialisté, Zelení a Levice.

 

V lednu 2022 zahájila Komise šetření státní podpory pro DB Cargo. Argumentuje tím, že by trvalým přesunutém ztráty z DB Cargo na mateřskou společnost Deutsche Bahn mohla by nezákonně využívat státní podporu a narušit tak hospodářskou soutěž. Odbory však tvrdí, že „je krátkozraké soustředit se pouze na finanční dluhy společností, které jsou nuceny konkurovat silničnímu sektoru, kde bují sociální a ekologický dumping. Vyšetřování by vytvořilo nejistotu pro sektor, který potřebuje plánování a dlouhodobou vizi.“ V dopise varují před ztrátou pracovních míst. Ve Francii již podobné vyšetřování Fret SNCF vedlo k rozpadu společnosti, přičemž části skupiny byly prodány konkurentům.

 

Soukromí konkurenti DB Cargo vyšetřování podporují, přičemž německá asociace nákladních železnic NEE argumentuje tím, že „trvalé dotace pro špatně fungující společnost bez vyhlídky na zlepšení nejsou atraktivní dlouhodobou investicí pro větší ochranu klimatu.“

 

Čínský BYD vidí růst zisku

Čínská automobilka Build Your Dreams (BYD) oznámila rekordní zisk, přičemž za třetí čtvrtletí letošního roku uvádí zisk ve výši 1,34 miliardy eur. Navzdory zvyšující se konkurenci na domácím trhu si čínský elektromobilní gigant udržel své národní prvenství.

 

Působivá čísla odrážejí hloubku poptávky po elektrických vozidlech v Číně, největším automobilovém trhu na světě, a problém evropských výrobců automobilů překonat silnou domácí čínskou nabídku. BYD zaznamenala ve třetím čtvrtletí prodej 824 001 vozidel, přičemž do zahraničí dodala 71 231 elektrických vozidel, což představuje nárůst o 323 % za rok.

 

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v září oznámila vyšetřování cenových dumpingových aktivit čínských výrobců automobilů v Evropské unii a tvrdila, že nespravedlivé státní dotace udržují ceny čínských aut uměle nízko. Kritici však oponují, že vyšetřování, které by mohlo vyústit v drastická cla na čínská vozidla, je protekcionistickým krokem zaměřeným na ochranu lukrativního automobilového průmyslu EU jenž poškodí spotřebitele.

 

Navzdory obavám z toho, že čínští výrobci automobilů obsazují tržní podíl evropských značek v EU, čísla naznačují, že mají před sebou ještě hodně dlouhou cestu, než budou představovat skutečně vážnou hrozbu. Čínští výrobci od ledna do září dosáhli podíl pouhých 1,4 % z registrací nových aut v Německu. Mezi novými elektromobily byl podíl 5,8 %.

 

Zatímco evropský automobilový sektor přijímal elektrická vozidla jen pomalu, čínský automobilový průmysl do této technologie investoval značné prostředky. Čína je dnes předním světovým výrobcem akumulátorů pro elektromobily a do značné míry kontroluje tok kritických surovin potřebných pro výrobu.

 

Francie reinvestuje do infrastruktury nabíjení elektromobilů aby splnila cíle EU

Francouzská vláda oznámila nové financování pro zavedení nabíjecích stanic pro elektromobily aby odpovídala tempu vývoje stanovenému novým nařízením EU o infrastruktuře alternativních paliv.

 

Stellantis koupí podíl v čínském start-upu EV LeapMotor

Globální výrobce automobilů Stellantis oznámil, že koupí 20% podíl v čínském výrobci elektrických automobilů LeapMotor, čímž se stane nejnovější evropskou značkou, která hledá oporu na vysoce konkurenčním trhu v zemi prostřednictvím partnerství s místními výrobci.

 

Zákonodárci EU se shodli na posílení využívání čistých nákladních vozidel a autobusů

Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu hlasoval pro podporu cílů Komise snížit uhlíkovou stopu těžkých nákladních vozidel (HDV), takže je téměř jisté, že po roce 2040 budou většinu nových HDV tvořit čistá nákladní vozidla.

 

Zaměření EU na elektrická vozidla zvýhodňuje bohaté, říká etanolový průmysl

Zaměření tvůrců politik EU na elektrická vozidla za účelem snížení emisí na silnicích znamená, že přechod na ekologickou dopravu bude pro bohaté i nadále snazší, uvedl lídr v odvětví biopaliv s tím, že většina spotřebitelů stále upřednostňuje podstatně levnější vozidla se spalovacími motory.