name | autoweek.cz

EU signalizuje konec spalovacího motoru do roku 2035

EU signalizuje konec spalovacího motoru do roku 2035

16.07.2021 | | Aktuality

Sean Goulding Carroll z Euractiv.com hodnotí rozhodnutí Evropské komise o zákazu prodeje osobních a lehkých užitkových automobilů se spalovacími motory od roku 2035.
Prodej nových automobilů a dodávek, které produkují emise uhlíku, má být od roku 2035 zakázán. Navrhla to Evropská komise. Nová pravidla urychlí přechod na elektricky poháněná vozidla, přičemž Evropská komise očekává, že téměř 100 % automobilů na silnicích EU bude v roce 2050 bez emisí. Jde o součást balíčku zákonů o klimatu a energiích, jehož cílem je snížit emise skleníkových plynů v  EU do roku 2030 o 55 % a stanovit cestu k dosažení čisté nuly do roku 2050.
 
„Doprava je dnes zdrojem 29 % celkových emisí skleníkových plynů v EU. Do roku 2050 je musíme snížit o 90 %. Pro řešení rostoucích emisí ze silniční dopravy je nutná kombinace opatření - přísnější normy emisí CO2 pro osobní a dodávkové automobily urychlí přechod na mobilitu s nulovými emisemi,“ uvedla evropská komisařka pro dopravu Adina Văleanová.
 
Aby zabránil potenciální kritice ze strany průmyslu, vysoký úředník EU pro Euractiv uvedl, že tento krok je v souladu se zásadou technologické neutrality: pokud by bylo vytvořeno vozidlo se spalovacím motorem bez emisí, bylo by podle pravidel povoleno.
 
V současnosti mohou automobily vyrobené v EU vypouštět 95 g CO2 na ujetý kilometr. Do roku 2030 to má být sníženo o 55 % a v roce 2035 to bude 0 g. U užitkových vozidel, jejichž povolená hodnota je dnes 147 g/km, je do roku 2030 stanoveno snížení o 50 %, ale do roku 2035 musí být také bez emisí.
 
Pobídky pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi
Pobídky pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi budou v roce 2030 ukončeny, protože výkonná moc EU usoudila, že čistá vozidla již nebudou soutěžit s auty na benzin nebo naftu, což odstraní potřebu vládní podpory.
 
V současné době mohou výrobci, kteří vyrábějí 1000 až 10 000 osobních automobilů nebo 1000 až 22 000 lehkých užitkových vozidel, požádat o výjimku z emisních cílů. Nyní Evropská komise navrhla, aby to od roku 2030 přestalo platit. Malí výrobci, kteří vyrábějí méně než 1000 vozidel ročně, však budou osvobozeni od požadavku na nulové emise.
 
Každé dva roky bude vypracována zpráva, v níž si exekutiva EU vyhrazuje právo zavést nová opatření když zjistí, že hrozí nesplnění cílů. Úplný přezkum proběhne v roce 2028 v polovině času do zákazu prodeje znečišťujících vozidel.
 
Na otázku ohledně obav spotřebitelů z vyšších cen elektrických vozidel ve srovnání s auty na fosilní paliva vysoký úředník EU uvedl, že se očekává, že prodejní cena elektrických vozidel v nadcházejících letech poklesne a celkové náklady na vlastnictví vozidla, které zohlední náklady na pohonné hmoty, klesnou pod hodnotu u současných vozidel se spalovacími motory již v roce 2027.
 
Očekává se, že velké evropské automobilky zvládnou přechod na elektrická vozidla, přičemž řada z nich již restrukturalizuje výrobu na elektrickou mobilitu. Je však pravděpodobné, že tento přechod nejhůř zasáhne menší výrobce a výrobce dílů. Pro tisíce malých a středních podniků, které vyrábějí součásti spalovacích motorů, přijde rok 2035 poměrně brzy a budou změnám těžko čelit. Komise uvedla, že vytvoří podmínky pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pro ty, u nichž je pravděpodobné, že zůstanou bez práce v důsledku poklesu v průmyslových odvětvích souvisejících s výrobou spalovacích motorů.
 
„Nemyslím si, že to pro automobilový průmysl představuje obrovský problém,“ tvrdí německý křesťansko-demokratický zákonodárce Peter Liese, který je klíčovým spojencem kancléřky Angely Merkelové v Evropském parlamentu. Liese kritizoval rozhodnutí o zákazu prodeje vozidel se spalovacími motory do roku 2035 a tvrdí, že to neposkytuje dostatek času pro přizpůsobení malých podniků, jejichž živobytí závisí na výrobě spalovacích motorů.
 
Jak čistá jsou elektrická vozidla?
Peter Liese v rozhovoru pro novináře uvedl, že středopravá skupina EPP v Evropském parlamentu „je velmi znepokojena tím, jak Evropská komise plánuje měření emisí automobilů.“
 
„I když jsou podle mého názoru nejlepší pro snížení emisí v silniční dopravě, elektrická vozidla ve skutečnosti nejsou uhlíkově neutrální, protože výroba elektřiny není uhlíkově neutrální. V EPP jsme stále přesvědčeni, že potřebujeme také nějaké alternativy, zejména pro nákladní automobily a další speciální vozidla, u nichž elektřina pravděpodobně nebude fungovat. Proto tlačíme na Komisi, aby usilovala o otevřenější technologický přístup,“ řekl Peter Liese.
 
Spolkový ministr hospodářství Peter Altmeier tentýž den, kdy Komise zveřejnila svůj balíček, oznámil, že do roku 2030 předpovídá v Německu zvýšení spotřeby elektřiny o 15 %. Aktuální vývoj elektrického mixu v prvních šesti měsících letošního roku v Německu ukazuje zvýšení spalování hnědého uhlí o 42 % více a o 53 % u černého uhlí, jaderné elektrárny zvýšily produkci o 9 %, zatímco dodávky větrné energie poklesly o 20 %. Dekarbonizace vypadá jinak...
 
Zaměření EU na odvětví dopravy
Velká část nových právních předpisů je zaměřena na odvětví dopravy, což je odvětví, které se Evropa snaží dekarbonizovat. U dopravních společností zelená pravidla zásadně změní jejich obchodní operace a donutí je obrátit se k čistším technologiím.
 
V oblasti letectví evropská komisařka pro dopravu Adina Văleanová potvrdila, že EU uloží povinnost používat zelené palivo pro proudové motory letadel doplňující palivo na letištích EU, přičemž do roku 2030 bude muset petrolej obsahovat směs nejméně 5 % udržitelného leteckého paliva.
 
V odvětví námořní dopravy si nařízení o námořní dopravě FuelEU klade za cíl posílit zavádění udržitelných námořních paliv. Nařízení stanoví omezení obsahu skleníkových plynů v elektrické energii použité loděmi, které přistávají v evropských přístavech.