name | autoweek.cz

EU zpřísňuje cíle členských států ve snižování emisí

EU zpřísňuje cíle členských států ve snižování emisí

09.11.2022 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Vyjednavači Evropské unie pod českým předsednictvím uzavřeli dohodu o závazných cílech pro snižování emisí v odvětvích, jako jsou silniční doprava, zemědělství, budovy a odpady. Návrh zákona je druhým schváleným návrhem v rámci Fit for 55.

Cílem souboru opatření Fit for 55 je snížit čisté emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 % a zajistit, aby EU byla v polovině století uhlíkově neutrální. Dohoda, kterou uzavřeli poslanci Evropského parlamentu a vyjednavači Evropské rady, počítá s cílem snížit na úrovni EU emise skleníkových plynů o 40 % oproti roku 2005 pro odvětví, na něž se nevztahuje systém EU pro obchodování s emisními povolenkami EU-ETS. Patří mezi ně silniční a vnitrostátní námořní doprava, budovy, zemědělství, odpady a malý průmysl. Celkový podíl zemí EU na globálních emisích skleníkových plynů je 8 %.

 

„Tato odvětví jsou společně zodpovědná za 60 % emisí skleníkových plynů v bloku. Jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout rychlé dohody o tomto návrhu právě včas před konferencí COP 27. EU tak bude moci světu ukázat, že skutečně hodlá snižovat emise v souladu se svými závazky vyplývajícími z Pařížské dohody o udržení globálního oteplování na bezpečné úrovni. Je naší odpovědností zachovat naši planetu pro všechny budoucí generace,“ uvedl v prohlášení Marian Jurečka, ministr životního prostředí za Českou republiku, která vykonává rotující předsednictví EU.

 

Podle navrhovaných právních předpisů má každý členský stát svůj vlastní zvýšený cíl pro snížení emisí, který byl vypočítán na základě HDP na obyvatele a nákladové efektivnosti. Dánsko, Finsko Německo, Lucembursko a Švédsko mají nejpřísnější cíl -50 %, zatímco Bulharsko musí snížit emise skleníkových plynů o 10 %. Pro Českou republiku platí požadavek snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 26 %.

 

Členské státy si budou tyto emisní příděly moci půjčovat. To jim umožní aby, pokud budou jejich emise nižší, než se očekávalo, převést část svých ročních emisních přídělů na později nebo si půjčit z přídělů na následující rok, pokud byly jejich emise vyšší. Státy budou také moci nakupovat a prodávat emisní příděly mezi sebou, ale tato možnost bude omezena na 10 % jejich ročních emisních přídělů, pokud jde o roky 2021-2025, a na 15 %, pokud jde o roky 2026-2030.

 

Zpravodajka Parlamentu Jessica Polfjärdová, členka EPP ze Švédska, uvedla: „Nová pravidla pro snižování národních emisí zajišťují, že všechny členské státy přispějí a že budou odstraněny stávající mezery. To nám umožňuje jít na konferenci COP27 s jasným signálem, že EU to myslí vážně a chce být globálním zastáncem konkurenceschopné a účinné klimatické agendy.“

 

Ve snaze zajistit transparentnost bude muset Komise zveřejnit opatření, která členské státy přijaly k dosažení cílů. Předtím, než nový zákon vstoupí v platnost, budou muset dohodu formálně schválit Parlament a Rada EU.