name | autoweek.cz

Euro 7 obviňováno ze smrtelných hříchů

Euro 7 obviňováno ze smrtelných hříchů

15.11.2022 | | Doprava

Vítejte v Transport Brief s nejnovější souhrn zpráv Euractivu o mobilitě z celé Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.

Dobré věci přicházejí k těm, kteří čekají.

 

Poté, co byla znovu a znovu odkládána, byla zveřejněna norma Euro 7 pro znečištění ovzduší z vozidel, což bude pravděpodobně konečné nařízení o kvalitě ovzduší pro auta na benzin a naftu před přechodem na vozidla s nulovými emisemi v roce 2035.

 

Podle návrhu budou nejnižší hodnoty emisí výfukových plynů možné podle předchozí iterace nařízení Euro 6 pro osobní automobily a dodávky s oddělenými limity pro autobusy a nákladní automobily. Poprvé bude také stanoven limit na částice uvolňované z brzd a pneumatik. Podle Evropské komise nová pravidla sníží celkové emise NOX z osobních a dodávkových automobilů o 35 % ve srovnání s normou Euro 6 a o 56 % z autobusů a nákladních vozidel. Částice z výfuku se sníží o 13 % a 39 %, přičemž částice brzd z automobilů se sníží o 27 %.

 

Při navrhování právních předpisů se úředníci Komise ocitli mezi mlýnskými kameny. Učiníte-li nařízení příliš obtížným, přinutíte automobilový průmysl investovat do přestavby spalovacího motoru v době, kdy by se peníze pravděpodobně užitečněji vynakládaly na zdokonalení čisté technologie. Ale budete-li mírní, riskujete pobouření nevládních organizací, které silně tlačily na regulační orgány EU, aby omezily znečištění ovzduší ze silniční dopravy, které je údajně příčinou asi 70 000 předčasných úmrtí v celé EU ročně. Jak tedy bylo přijato Euro 7?

 

Průmysl si stěžuje, že normy zacházejí příliš daleko, a tvrdí, že to zpomalí přechod na elektrická a vodíková vozidla. Nevládní organizace a zdravotnické skupiny na druhé straně obvinily nařízení z toho, že je darem pro automobilový průmysl, a tvrdí, že zdraví Evropanů ochrání jen málo. Euro 7 tedy dokázalo naštvat snad každého, což je svým způsobem výhra pro Komisi. Pokud obě strany cítí, že jste se tomu druhému podvolili, vždy je tu šance, že se vám podařilo přistát přesně uprostřed.

 

Legislativa se také ukázala být rozdělující mezi zákonodárci Evropského parlamentu takže se objevilo obvyklé levo-pravé schizma. Europoslanec Peter Liese, německý zákonodárce ze středopravé skupiny EPP, pochválil Evropskou komisi za to, že nenaslouchá „škodlivým a příliš ambiciózním tvrzením Zelených a levice v Evropském parlamentu a předložila realističtější návrh.“ Liese, známý jako jeden z nejekologičtějších členů EPP, však vyjádřil obavu, že Euro 7 zvýší náklady na automobily a zkomplikuje život spotřebitelům, kteří již nemají peníze. Varoval také před přetěžováním automobilového průmyslu při přechodu na klimaticky neutrální vozidla.

 

Na Zelené, což není překvapující, udělalo menší dojem to, že Komise ignorovala jejich výzvu k výrazně přísnějším normám. Bas Eickhout, europoslanec za Zelené, řekl, že se Komise sklonila požadavkům automobilového průmyslu. „Poté, co nechala evropské občany a průmysl čekat se zatajeným dechem téměř dva roky, předložila Komise takzvanou aktualizaci emisních norem, která ignoruje její vlastní odborníky a cíle v oblasti životního prostředí. S těmito laxními pravidly Komise riskuje, že se do evropských ulic naveze 100 milionů vysoce znečišťujících aut,“ řekl Eickhout.

 

Očekávejte, že se tato debata rozvine, protože legislativa se nyní přesune do Evropského parlamentu a Rady ke kontrole.

 

Německý dopravní sektor je daleko od splnění klimatických cílů

Odvětví dopravy zaostává, pokud jde o snižování emisí uhlíku. Podle nedávné zprávy vládou pověřené expertní rady pro klimatickou politiku to bylo odvětví, které v letech 1990 až 2021 v Německu snížilo emise nejméně.

 

Zpráva uvádí, že mezi lety 2011 a 2021 se emise snížily v průměru o půl megatuny CO2 ročně, ale to bylo většinou způsobeno pandemií COVID. K dosažení cíle snížení emisí do roku 2030, stanoveného německou vládou, by bylo zapotřebí 14násobně větší snížení emisí ročně na 7 megatun ročně.

 

Expertní komise si položila otázku, zda lze cíle dosáhnout bez „změny paradigmatu“ v politice klimatu. Odborníci uvedli, že dosavadní opatření se zaměřovala na zvýšení počtu elektromobilů, ale neudělala dost pro snížení počtu vozidel poháněných naftou v ulicích nebo pro povzbuzení změny chování.

 

Mezitím se ministerstva navzájem obviňují z nedostatečného pokroku. Podle ministra dopravy Volkera Wissinga by bylo úkolem ministra pro klima Roberta Habecka představit nouzový program ochrany klimatu, který by zahrnoval i sektor dopravy. Ale podle zákona o ochraně klimatu je každé ministerstvo odpovědné za předkládání návrhů k dosažení svých vlastních sektorových cílů.

 

Vládní koalice se nyní chce odklonit od sektorových cílů ve prospěch meziodvětvového a víceletého účetnictví. To by umožnilo odvětví dopravy snižovat své emise pomaleji, pokud ostatní odvětví překročí své cíle. Odborníci se však ptají, zda to hodně pomůže. „Naše analýza zcela neúprosně ukazuje, že v žádném odvětví neexistuje žádná volnost a že téměř ve všech odvětvích zaostáváme,“ řekla německé televizi ARD místopředsedkyně odborné rady Brigitte Knopfová.

 

Účastníci TRA se setkávají v Lisabonu aby diskutovali o revoluci

Pozdravy z Lisabonu, kde Euractiv zastřešuje konferenci podporovanou Evropskou unií Transport Research Arena, která shromáždila 2200 účastníků. Akce, která se koná každé dva roky, sdružuje triumvirát výzkumníků, zástupců průmyslu a politiků aby diskutovali o tom, jak doprava může a vzhledem ke klimatické krizi musí vypadat v budoucnu.

 

Portugalský ministr infrastruktury Pedro Nuno Santos zahájil konferenci hlavním projevem, kterým se snažil zpochybnit některé běžné předpoklady o transformaci na udržitelnou mobilitu a kritizoval termín „vozy s nulovými emisemi“. Místo toho, abychom se spoléhali na zbrusu nové technologie, které by nás zachránily, ministr prosazoval posun k oběhové ekonomice méně závislé na těžbě zdrojů ať už jde o paliva nebo suroviny. „Určitě budeme potřebovat elektromobily. Ale myslím si, že na našich silnicích potřebujeme méně aut a potřebujeme více vlaků,“ řekl a vytvořil si tak si pověst nesoudného zastánce železnic.

 

Signe Ratso z oddělení výzkumu a inovací Evropské komise přednesla druhý hlavní projev prostřednictvím videa, přičemž zdůraznila výzvy, kterým čelí průmysl v důsledku neustále se zdokonalujících technologií a vyvíjejících se preferencí spotřebitelů. „Doprava je dnes na pokraji velké revoluce, revoluce, kde se budoucí způsoby dopravy budou výrazně lišit od těch, které se používaly dosud,“ řekla. Úkolem účastníků je nyní definovat obrysy této revoluce.

 

Francie vkládá naděje na akumulátory pro elektromobily do start-upu v Grenoblu s podporou EU

Verkor, francouzský start-up pro akumulátory elektromobilů, slavnostně otevřel své inovační centrum v Grenoblu s podporou vládních úředníků, klíčových průmyslových hráčů a půjčkou 49 milionů eur od Evropské investiční banky EIB.

 

Po palmovém oleji se aktivisté zaměřují na zákaz používání sójového oleje v biopalivech

Evropský průmysl biopaliv zareagoval na obvinění, že podporuje odlesňování v Amazonii, a tvrdil, že sója dovážená do EU pro biopaliva musí projít kontrolami aby se zajistilo, že nepřispívá k ničení přirozeného prostředí.

 

Země EU se obávají „závodu ke dnu“ s daněmi pro nákladní automobily

Ministři financí EU diskutovali o plánech postupného zrušení minimálních ročních daní pro nákladní vozidla, ale nepodařilo se jim dospět k dohodě.