name | autoweek.cz

Euro 7: Vítěz bere vše

Euro 7: Vítěz bere vše

14.11.2023 | | Doprava

Dopravní zpravodajství Euractivu, kde najdete nejnovější souhrn zpráv o mobilitě z celé Evropy od Seana Gouldinga Carrolla a Jonathana Packroffa.

Evropský parlament minulý týden dokončil vyjednávání o Euro 7 - nařízení, jehož cílem je zpřísnit limity znečištění z vozidel. Postoj Parlamentu vyvolal negativní reakce ze strany ekologických aktivistů, přičemž za vítěze lobbistické bitvy označují automobilový průmysl.

 

Většina médií má tendenci představovat politiku jako určitý druh hry, v níž se týmy rozdělují podle ideologických linií a kde o vítězích a poražených rozhoduje konečná podoba legislativy. Částečně je to dáno tím, že se novináři snaží složitá témata přiblížit srozumitelně a spoléhají se přitom na literární nástroje - například metafora fotbalového zápasu může být užitečným rámcem pro pochopení politické dynamiky.

 

Někdo samozřejmě může mít pocit, že považovat demokracii za divácký sport je ponižující. Lze oprávněně namítnout, že prezentovat záležitosti, které mají hmatatelný dopad na životy lidí, jako pouhou hru je cynické a optika soutěže nedokáže zachytit ducha kompromisu, který je pro zdravé zákonodárství nezbytný. To je spravedlivé. Ale pro tentokrát nechme tyto obavy stranou a berme Euro 7 jako přímou soutěž mezi soupeřícími lobbisty.

 

Pokud by se jednalo o zápas, pak v něm drtivě zvítězili lobbisté automobilového průmyslu, kteří přesvědčili zákonodárce, že požadavek na výrazné změny u vozidel se spalovacími motory za účelem snížení úrovně znečištění je tváří v tvář přechodu na elektrickou energii nesmyslný. To bylo ostatně jádrem jejich lobbistického postoje - automobilky již nyní investují obrovské prostředky do budování odborných znalostí pro přechod na elektrický pohon, tak proč je nutit, aby vynakládaly prostředky na investice do technických řešení, jež budou brzy zastaralá?

 

ACEA, lobbistická skupina výrobců, rovněž vypracovala studii (klasický lobbistický tah), v níž tvrdí, že nejpřísnější podoba normy Euro 7 by zvýšila náklady na výrobu osobních automobilů o 2000 eur na vozidlo a nákladních automobilů o 12 000 eur na vozidlo. Alexandr Vondra, český mluvčí spisu za nacionalistickou skupinu ECR v Evropském parlamentu, se na studii ACEA dokonce odvolával ve své zprávě o Euro 7.

 

Nevládní organizace samozřejmě studii ACEA odmítly jako nadsazenou a poukázaly na její nedostatky. Zdálo se však, že na tom, zda jsou čísla přesně správná, nezáleží, protože podstata byla jasná: Euro 7 způsobí zdražení automobilů v době prudké inflace a krize životních nákladů. Tvrdilo se zde, že kumulativní efekt poškodí jedno z největších evropských průmyslových odvětví, což bude mít důsledky nejen pro spotřebitele, ale i pro zaměstnance v tomto odvětví.

 

Opoziční tým, složený převážně z ekologických aktivistů, se mezitím zaměřil na zdravotní dopady odmítnutí přísnějšího řešení znečištění ovzduší z automobilů. Ve snaze přesvědčit zákonodárce se ekologické nevládní organizace odvolávaly na studii ICCT, která zjistila, že v důsledku upuštění od přísnější normy Euro 7 by tisíce lidí v Evropě předčasně zemřely na následky špatné kvality ovzduší. V popředí jejich sdělení bylo právo všech občanů dýchat čistý vzduch. (Pozn. Autoweek.cz: ICCT - The International Council on Clean Transportation - je nezisková organizace financovaná Evropskou komisí, Nadací FIA a soukromými nadacemi, která ve své zprávě o potenciálním počtu úmrtí neuvádí žádné zdroje z nichž její analýza vzešla)

 

Nakonec se však zdálo, že zdravotní hledisko nemá stejný dopad jako varování průmyslu. Přestože je špatná kvalita ovzduší velkým problémem, jedná se o neviditelného zabijáka. Obecně je těžší přimět lidi, aby se nadchli pro něco, co nelze vidět, čeho se nelze dotknout nebo co nelze přímo pozorovat (stejnému problému čelili klimatičtí aktivisté po léta při varování před emisemi uhlíku). Každopádně lze tvrdit, že s přechodem na elektromobily se emise z výfuků stanou minulostí.

 

Zatímco Zelení a středolevé skupiny S&D se s argumenty nevládních organizací ztotožňovaly, liberální skupina Renew je nepřijala v takové míře jako argumenty předložené průmyslem a přiklonila se při hlasování spíše k postoji středopravých skupin EPP a ECR. Přestože v postoji Parlamentu jsou nakonec obsaženy aspekty, které potěší i nepotěší jak ekologické nevládní organizace, tak automobilový průmysl, lze říci, že automobilky své soupeře přehrály.

 

Zápas však ještě nemusí být u konce. Aktivisté za zelené kampaně nyní mění taktiku a snaží se prosadit nové znění zákona. Namísto názvu Euro 7 chtějí, aby se mu říkalo Euro 6F. Argumentují tím, že není dostatečně silný na to, aby byl považován za zcela novou normu. Tato změna značky samozřejmě nezmění podstatu zákona. Může to však stačit k tomu, aby se podařilo získat symbolické vítězství v prodloužení.

 

Jízdenka na veřejnou dopravu v Německu za 49 eur zvyšuje využívání regionálních vlaků

Vlajková loď německé veřejné dopravy s jízdenkou v hodnotě 49 eur pro regionální železniční dopravu v celé zemi je v poslední době provázena nejistotou. Jak jsme informovali v říjnu, spolkové země pohrozily ukončením platnosti jízdenky pokud spolková vláda nezvýší svou finanční podporu.

 

Minulý týden byl spor předběžně urovnán, když se nejvyšší vládní představitelé, kancléř Olaf Scholz (SPD/S&D) a premiéři 16 spolkových zemí Německa, zavázali k pokračování jízdenky. Náklady budou, stejně jako v současnosti, rozděleny půl na půl mezi spolkovou a zemskou úroveň. Rozhodnutí bylo podpořeno novými statistikami týkajícími se dopadu jízdenky, kdy železniční provozovatel Deutsche Bahn oznámil, že se díky ní zvýšilo využívání regionálních vlaků o 18 %.

 

Předchozí studie byly rozporuplné pokud jde o dopad jízdenky na jízdy automobilem, protože jízdenka mohla být klidně použita k dalším cestám místo aby nahradila používání automobilů. Údaje z prvních měsíců po zavedení jízdenky v květnu ukázaly, že pouze 5 % jízd uskutečněných s novou jízdenkou by jinak bylo uskutečněno autem, což vedlo výzkumníky ke zpochybnění její klimatické účinnosti. Jelikož však politici budou muset v budoucnu odrazovat od používání automobilů - ať už pomocí cen za emise oxidu uhličitého, nebo jinak - mohla by levná alternativa pomoci zlepšit přijetí takových opatření.

 

Přehled dalších nejzajímavějších zpráv z oblasti dopravy

 

Palivový průmysl naléhá na země EU, aby dokončily revizi spící energetické daně

Směrnice EU o zdanění energií ETD, návrh na uvedení pravidel zdanění energií do souladu s ekologickými cíli bloku, zůstává víc než dva roky po svém prvním návrhu na mrtvém bodě.

 

Návrh alternativních paliv ohrožuje ambiciózní emisní normy pro nákladní automobily

„Návrh na započítávání množství alternativních paliv v evropském palivovém mixu do cílů snižování emisí CO2 pro výrobce těžkých nákladních vozidel by vytvořil nejistotu pro průmysl a v konečném důsledku by zvýšil emise,“ píše Eamonn Mulholland z ICCT.

 

Konzervativci upřednostňují auta před lidmi: To nemůžeme dopustit

„Pokud nedojde ke změnám, norma Euro 7 umožní novým automobilům na benzin a naftu vypouštět škodlivé množství toxických zplodin ještě řadu let,“ píší tři stínoví zpravodajové z výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí.