name | autoweek.cz

Evropa neví, zda elektromobily zdanit nebo dotovat

Evropa neví, zda elektromobily zdanit nebo dotovat

30.05.2024 | | Doprava

Vítejte u týdenního přehledu informací z dopravy Euractivu, který připravil Donagh Cagney.

Evropa chce levná elektrická auta – jen ne příliš levná.

 

Zpomalení prodeje elektromobilů v Evropě se v posledních měsících vyvolalo nemalou pozornost. Nejnovější výhled Mezinárodní energetické agentury spojuje pomalejší růst prodeje v Německu s postupným ukončováním klíčových dotací na nákup pro kupující. Štědřejší pobídky by skutečně zvýšily prodej elektrických vozidel a pomohly by Evropu vrátit na cestu ke splnění jejích ambicí v oblasti dekarbonizace dopravy.

 

V současné době však Evropská komise zvažuje opačnou cestu – konkrétně uvaluje vyšší cla na dovoz levných čínských elektromobilů. Dnes EU účtuje 10 % za čínská elektrická vozidla přicházející do zemí bloku, ale pozorovatelé očekávají, že Komise tuto částku výrazně zvýší, přičemž výše cla má být oznámena v příštích dvou týdnech.

 

Evropské dilema – zda ​​dotovat nebo zdanit – odráží zásadní konflikt mezi odlišnými politickými cíli. Levnější čínská elektrická vozidla mohou pomoci Evropě rychle dekarbonizovat. Pokud však tento dovoz zdecimuje evropské regiony s výrobou automobilů, podpora transformace rychle vyprchá.

 

Ideální výsledek – levná elektrická auta evropské výroby – se zdá být v dohledné době nepravděpodobný - pokud vůbec někdy. Evropští výrobci automobilů byli kritizováni za to, že nevyrábějí menší (a levnější) elektromobily, ale je pochopitelné, že nechtějí jít proti svým čínským konkurentům jen kvůli ceně.

 

Francie možná našla elegantní polovičaté řešení tohoto dilematu: Zde jsou pobídky k nákupu omezeny pouze na automobily, jejichž výrobní uhlíková stopa je nižší než 14,75 t CO2. Ne náhodou tento velmi specifický limit vylučuje mnoho elektromobilů vyrobených v Číně, kde průmyslové procesy zůstávají velmi znečišťující. S tímto přístupem se alespoň veřejné peníze nevyužívají ve prospěch konkurentů evropského průmyslu.

 

Ve střednědobém horizontu bude otázka nákupních pobídek diskutabilní. Zpráva IEA odhaduje, že cena elektrických vozidel dosáhne v letech 2025-2028 v Evropě parity s tradičními vozidly. Jiná otázka však je, zda toto snížení nákladů dosáhnou evropské nebo čínské automobilky (nebo zda to bude zvýšením ceny automobilů se spalovacími motory na současnou úroveň cen elektromobilů).

 

Ale do té doby budou evropští řidiči čelit několika překážkám – brzy budou platit za uhlík, který vypouštějí, protože silniční doprava spadá do systému EU pro obchodování s emisemi. A faktický zákaz spalovacích motorů zůstává v platnosti pro rok 2035.

 

Možná by tedy bylo rozumné zachovat pár mrkviček pro motoristy ve formě dotací na elektromobily. I když vlády jednou rukou zdaňují a druhou dotují.

 

Nedokončené dokumenty o dopravě v Evropě: Technické detaily a napětí v oblasti suverenity

V září čeká na nové a vracející se zákonodárce několik klíčových dokumentů o dopravě. Některé soubory jsou hluboce technické – například navrhovaná nová pravidla týkající se hmotnosti a velikosti nákladních vozidel. Zásadnější je však to, že všechny tyto navrhované zákony se snaží vyřešit inherentní rozpor společného evropského cestovního prostoru, který je stále z velké části řízen na vnitrostátní úrovni.

 

Němečtí konzervativci dělají ze spalovacích motorů volební téma

Německé konzervativní strany CDU a CSU zahájily kampaň proti de-facto zákazu nových aut se spalovacím motorem z roku 2035, což je téma, které je podle strany kritické pro červnové volby do EU.

 

Německo je obviněno z toho, že zvýhodňuje své favority při podpoře nákladní železniční dopravy ve výši 1,7 miliardy eur

Soukromí konkurenti zareagovali proti německému dotačnímu programu ve výši 1,7 miliardy eur schválenému Evropskou komisí pro podporu kratších nákladních vlaků, z něhož se očekává především prospěch pro státní DB Cargo.

 

Výsledky voleb v EU ohrožují Zelenou dohodu

Podle většiny expertů na udržitelnost dotázaných Institutem pro evropskou politiku životního prostředí IEEP výsledky červnových voleb do EU ohrozí provádění Zelené dohody.

 

Francouzští a belgičtí astronauti jmenovali další Evropany, kteří poletí na ISS

Francouzka Sophie Adenotová a Belgičan Raphael Liégeois budou prvními dvěma z nové třídy evropských astronautů, kteří vyletí na Mezinárodní vesmírnou stanici. Uvedla to Evropská kosmická agentura.