name | autoweek.cz

Evropské letectví se distancuje od globální kritiky pravidel EU

Evropské letectví se distancuje od globální kritiky pravidel EU

13.06.2023 | | Doprava

Vítejte u nejnovějšího přehledu zpráv Euractivu o mobilitě z celé Evropy, které připravili Sean Goulding Carroll a Jonathan Packroff.

Šéf celosvětové asociace leteckých společností IATA Willie Walsh vyvolal na začátku měsíce rozruch, když označil EU za „protileteckou“ kvůli novým předpisům, které mají snížit emise z létání, přičemž si vzal na mušku zejména mandát EU k používání ekologického leteckého paliva. „Myslím, že je spravedlivé líčit EU jako zemi, která je proti letectví, zatímco jiné části světa jsou velmi pozitivní a podporují letectví,“ řekl Walsh na výročním zasedání asociace v Istanbulu.

 

Tyto neomalené komentáře způsobily bolest hlavy bruselské skupině leteckých společností A4E, která se snažila ukázat, že postoj IATA neodráží její vlastní postoj. Trvá na tom, že letecké společnosti EU, které zastupuje, souhlasí s právními předpisy EU o udržitelných leteckých palivech a chtějí, aby byly co nejdřív schváleny. IATA a A4E mají sice některé členy, kteří se překrývají, a v případě potřeby koordinují svou činnost, ale jejich lobbistické mandáty jsou oddělené. Tento nesoulad vypovídá o komplikované síti zájmů zastoupených v Bruselu a ukazuje, že to, co se daří v zahraničí, může v hlavním městě Evropy narazit.

 

Každý právní předpis, přijatý EU, je ze své podstaty výsledkem konsensu - výkonné moci EU, volených úředníků v Evropském parlamentu a zástupců členských států. To znamená, že kompromis je základem hry. V politice EU, v těch vzácných případech, kdy je to možné, není příliš výhodné jezdit po politických nepřátelích a stavět je na hlavu kvůli vlastnímu prospěchu. Například úplné ignorování obav určitého členského státu, jehož podpora by mohla být potřebná při dalším hlasování, se vám může vymstít. Nejedná se o souboj demokratů a republikánů ve Washingtonu DC, kde vítěz bere vše. Jde o hlavní město Evropy.

 

Takže když se Walsh, jehož organizace je rozdělena mezi Montreal a Ženevu, rozhodne dát Evropské komisi na frak kvůli jejímu zelenému postoji, jsou to právě ti, kteří lobbují v bruselské kultuře založené na konsenzu, kteří musí panikařit. Pro většinu náhodných pozorovatelů byly samozřejmě Walshovy poznámky prostě stanoviskem leteckého průmyslu. Vzájemné vztahy mezi matoucími zkratkami a esoterickými obchodními sdruženími, poradenskými firmami a neziskovými skupinami, které tvoří bruselskou bublinu, je příliš nezajímají.

 

Ale pro ty, kteří zde pracují v letectví, bylo zapotřebí naléhavé objasnění. Po Walshově výroku se sešla řada leteckých asociací EU (každá s vlastní neproniknutelnou zkratkou), aby vydaly společné prohlášení. „Ve světle zkoumání této problematiky pět předních evropských leteckých asociací, které jsou blízkými partnery v rámci plánu dekarbonizace Destination 2050 - A4E, ACI EUROPE, ASD, CANSO a ERA - znovu potvrzuje svou podporu nařízení ReFuelEU o letectví,“ uvádí se ve zprávě.

 

Neevropské členy IATA, kteří mají pocit, že je EU jednostranně trestá svými ekologickými pravidly, Walshova slova pravděpodobně potěšila. Jakákoli příležitost připomenout Evropě, samozvanému a nevolenému globálnímu regulátorovi, že není v souladu s většinou světa, je pravděpodobně vítaná. Ale pro ty letecké skupiny, které se opírají o instituce EU a vědí, jak se v tomto jedinečném městě hraje, je odstup od globálního postoje nezbytný.

 

Oficiální žádost o dotace pro německou továrnu na akumulátory Northvolt zatím není

Je to již měsíc, co se švédský výrobce Northvolt zavázal postavit v severoněmeckém městě Heide továrnu na akumulátory pro elektromobily v hodnotě několika miliard eur. Přesto nebyla Evropské komisi předložena žádná oficiální žádost o státní podporu.

 

Společnost Northvolt oznámila, že do závodu investuje 3-5 miliardy eur, což se stalo poté, co společnost uvedla, že díky lákavým dotacím v USA přehodnocuje volbu svého umístění. Podle německé televizní stanice ARD nabídly USA a stát Nebraska dotace v celkové výši 850 milionů eur - pokud tam bude postaven závod na výrobu akumulátorů.

 

Podle německého ministerstva hospodářství Německo učinilo protinabídku s využitím dočasného krizového a přechodného rámce EU TCTF a systému „důležitých projektů společného evropského zájmu“ IPCEI.

 

„Připravujeme další kroky, například nezbytný postup oznámení Evropské komisi,“ uvedl v květnu německý ministr hospodářství Robert Habeck. Pokud Komise financování schválí, bude podle ministerstva v Německu poprvé použit TCTF, který byl přijat v únoru. Podle informací Euractiv však do dnešního dne žádné takové oznámení podáno nebylo. Jak německé ministerstvo hospodářství, tak Evropská komise sdělily, že vedou předběžné rozhovory, ale nechtěly poskytnout bližší informace.

 

Polsko slibuje soudní spor o zrušení zákazu prodeje aut na fosilní paliva

Vyřazování automobilů na fosilní paliva, jejichž prodej bude v EU zakázán od roku 2035, bylo ságou plnou zvratů. Po dlouhých debatách, neklidu a ústupku Německu, které si na poslední chvíli vymohlo povolení prodeje vozidel poháněných výhradně syntetickými palivy i po roce 2035, byla legislativa oficiálně schválena, čímž se řízení uzavřelo.

 

Polsko však učinilo další krok, který zpochybňuje, zda lze příběh skutečně považovat za uzavřený. Polská ministryně pro ochranu klimatu Anna Moskwa oznámila, že se země pokusí zrušit postupné vyřazování u Evropského soudního dvora, nejvyššího soudu EU, stejně jako napadne další ekologické právní předpisy zahrnuté do balíčku klimatických zákonů EU Fit for 55.

 

„S tímto a dalšími dokumenty z balíčku Fit for 55 nesouhlasíme a podáváme žalobu k Evropskému soudnímu dvoru. Doufám, že se připojí i další země,“ řekla Anna Moskwa rádiu Zet. Polsko bylo jedinou zemí, která hlasovala proti předpisu o emisních normách CO2 pro vozidla, Bulharsko, Itálie a Rumunsko se zdržely hlasování.

 

Pozorovatelé mohou spekulovat, zda se jedná pouze o reklamní trik, který má posílit domácí podporu, nebo o výzvu s legitimní šancí na zrušení zákonů. Prozatím má však epický příběh o ukončení prodeje automobilů na benzin a naftu další kapitolu.

 

Průmysl má podezření na podvody, protože záplava čínské bionafty destabilizuje trh

Drastický nárůst dovozu bionafty z Číny vyvolal na evropských trzích rozruch. Zástupci průmyslu varují, že pokud nebudou přijata naléhavá regulační opatření, může se průmysl odpadní bionafty v EU zhroutit.

 

Bionaftu, alternativu k fosilní naftě používané především v silniční dopravě, lze vyrábět přímo z rostlinných olejů, jako jsou palmový a řepkový olej, nebo z odpadních zdrojů, jako jsou použitý kuchyňský olej nebo lůj z poražených zvířat. Vzhledem k tomu, že EU chce motivovat výrobu biopaliv z odpadů, aby se zmenšila zemědělská plocha potřebná k pěstování energetických plodin, lze takzvaná pokročilá biopaliva započítat dvakrát do cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, což výrobce ekonomicky motivuje k využívání odpadů jako vstupní suroviny.

 

Dramatický nárůst dovozu čínské bionafty, klasifikované jako odpadní, však vyděsil výrobce biopaliv z odpadu v EU, kteří tvrdí, že tento nárůst snížil produkci bionafty v EU. Množství paliv, dovážených z Číny, vyvolalo obavy, že dovážená bionafta není rafinována z legálních odpadních zdrojů, ale z levnějších surovin s omezeným přístupem. Německé ministerstvo životního prostředí uvedlo, že obdrželo „náznaky možných případů podvodů, kdy byla falešně deklarována jako pokročilá biopaliva z odpadů byla ve skutečnosti byla vyrobena na základě jiných surovin“, a ty budou prošetřeny.

 

Sdružení FEDIOL, které zastupuje zájmy evropských výrobců rostlinných olejů, uvedlo, že samotné množství odpadní bionafty dovážené z Číny by mělo být varovným signálem: „Rozsah růstu dovozu bionafty je takový, že vyvolává otázky ohledně pravosti její klasifikace jako pocházející z odpadních toků. Tyto trendy nelze vysvětlit jiným vývojem na trhu a jsou signálem, že dochází k abnormálnímu chování trhu.“

 

„Pokud nebudou ze strany EU i vnitrostátních orgánů urychleně přijata účinná opatření na ochranu evropského průmyslu výroby bionafty z odpadů a pokročilé bionafty, dostaneme se brzy na cestu, která nenapravitelně vyústí v úplný kolaps průmyslu EU,“ uvádí se v dopise, který podepsal generální tajemník obchodního sdružení pro biopaliva z odpadů v EU EWABA Angel Alvarez Alberdi. Toto obchodní sdružení zastupuje 37 společností v 19 evropských zemích.

 

Obchodní sdružení EWABA tvrdí, že „pouze účinná kontrola a celosvětově spolehlivé postupy auditů a ověřování dovážené bionafty umožní EU zabránit pochybné nebo podvodné činnosti, která poškozuje schopnost místních výrobců konkurovat.“

 

Zpráva amerických ekologických organizací ICCT z roku 2022 zkoumala poctivost vývozu bionafty ze šesti asijských zemí. Studie, která zahrnovala i Čínu, zjistila rozpor mezi mírou sběru použitého kuchyňského oleje a mírou vývozu, což naznačuje pravděpodobnost podvodů. Autoři studie však poznamenávají, že je obtížné určit, jak rozšířená je tato praxe, zejména v Číně.

 

Skupiny spotřebitelů kritizují zhoršení práv cestujících ve vlacích v EU

Nová pravidla EU pro cestující ve vlacích, která vstoupila v platnost, osvobozují provozovatele od povinnosti odškodnit za zpoždění a poruchy vlaků za určitých podmínek, což vyvolalo kritiku německých spotřebitelských skupin.

 

EU učinila krok k digitalizaci infrastruktury silniční dopravy

Země EU a zákonodárci Evropského parlamentu dosáhli dohodu o pravidlech EU upravujících digitální dopravní údaje, což je podle zákonodárců krok, který zlepší plynulost dopravy, sníží nehodovost a zavede propojenější způsob řízení.

 

Německo plánuje reformu churavějící železniční sítě

Aby se vypořádala se zpožděními na železnici, které trápí Německo, plánuje spolková vláda reformovat strukturu společnosti státního provozovatele Deutsche Bahn, ale soukromí železniční provozovatelé a opozice varují, že reforma může být nedostatečná.

 

Nejvyšší soud EU zrušil přísná pravidla Barcelony pro taxislužbu na vyžádání

Rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD) odsoudilo přísná barcelonská pravidla pro vozidla na soukromý pronájem jako odporující právu EU, což by mohlo mít dopad na celou EU.