name | autoweek.cz

Evropský parlament projevuje lásku k „problémovému dítěti“

Evropský parlament projevuje lásku k „problémovému dítěti“

09.04.2024 | Vladimír Rybecký | Doprava

Vítejte v dopravním zpravodajství Euractivu, které připravil Donagh Cagney.

Tento týden bude Evropský parlament hlasovat o několika klíčových zákonech, které budou vládnout nad tvrdošíjně vysokými emisemi skleníkových plynů v odvětví dopravy. Stalo se tak poté, co se evropští ministři dopravy sešli v Bruselu, aby projednali své „problémové dítě“ v oblasti klimatu.

 

Největší pozornost bude věnována hlasování Parlamentu o přijetí přísnějších cílů pro emise CO2 těžkých vozidel. V rámci tohoto odvětví existuje otevřenost těmto požadavkům – generální ředitel Volvo Group Martin Lundstedt zaujal postoj „co mohu udělat“, když hovořil o nových cílech a prohlásil: „Implementace systému EU pro zpoplatnění uhlíku v silniční dopravě je zásadní pro řízení obchodního případu pro elektrická a vodíková nákladní vozidla.“

 

Parlament již dosáhl dohody s národními vládami. Hlasování by tedy mělo být formalitou Ale pokud jde o politiku spalovacích motorů, nelze v dnešní době nic považovat za samozřejmost.

 

Parlament rovněž schválí standardní metodiku výpočtu emisí skleníkových plynů z dopravy. Soubor je technický, ale důležitý a jak říká staré přísloví „když to neumíš změřit, nemůžeš to řídit“.

 

Parlament není zaneprázdněn pouze tvorbou zákonů. Jeho Výbor pro životní prostředí se bude zabývat dvěma dlouhodobými problémy dekarbonizace dopravy. Za prvé, jak mohou různé způsoby dopravy udržitelně využívat biopaliva k dekarbonizaci, a za druhé, jak snížit emise CO2 z osobních vozidel.

 

Diskuse se zaměří na dopravu, ale jejich dopad budou mít mnohem větší dopad – politika v oblasti biopaliv zasáhne potraviny a biologickou rozmanitost a přechod Evropy na vozidla s nulovými emisemi bude kritickým motorem budoucí zaměstnanosti a globální konkurenceschopnosti.

 

Tento Parlament se možná blíží ke konci svého funkčního období, ale problémy, s nimiž se potýká, se v dohledné době nikam neposouvají.

 

Emise evropského průmyslu a energetiky se v roce 2023 snížily o 15 %.

Odvětví systému EU pro obchodování s emisemi, průmysl a energetika, zaznamenaly v roce 2023 pokles emisí o 15 %, což je nasměrovalo ke splnění cíle roku 2030. Odborníci se ovšem ptají, zda to bylo kvůli nebo navzdory evropskému rámci pro obchodování s uhlíkem.