name | autoweek.cz

Expertní pohled na trh osobních vozů v ČR

Expertní pohled na trh osobních vozů v ČR

13.07.2023 | | Statistiky

Komentář PricewaterhouseCoopers Česká republika k makroekonomickému vývoji ovlivňujícímu registrace nových a ojetých vozidel v ČR.

Registrace aut v České republice zaznamenaly v prvním pololetí roku 2023 oživení, a to i přes některé negativní faktory, které poptávku po autech snižují –zejména ekonomické zpomalení a vysokou inflaci.

 

Automobilový průmysl se po nepříznivých letech opatrně vrací k pozitivnějšímu vývoji. V polovině roku 2023 bylo registrováno 115 548 osobních automobilů, o 17 % víc než za stejné období minulý rok. Tento nárůst signalizuje pozitivnější výhled počtu registrací na celý rok 2023.

 

Registrace ojetých dovezených vozů za první dvě čtvrtletí roku 2023 oproti stejnému období roku 2022 klesly o 9 %.

 

Dodávky chybějících vstupů se daří postupně obnovovat a některé automobilky již hlásí bezproblémové stavy dodavatelských řetězců. Na druhou stranu jiné automobilky problémy stále pociťují a zejména v prvním čtvrtletí omezovaly výrobu. Čipy jsou stále zčásti chybějícím artiklem, a to i přes to, že někteří výrobci čipů hlásí převis nabídky – automobilky poptávají jednodušší starší čipy s menší marží. Výrobci elektroniky, kteří poptávají složitější čipy, snižují svou poptávku.

 

Na straně poptávky se současná situace odráží ve snížené důvěře spotřebitelů i firem v ekonomiku a v jejich koupěschopnosti a chuti nakupovat. Negativně působí zejména stále vysoká inflace. Tyto negativní poptávkové tlaky tak přetrvávaly v první polovině roku 2023.

 

Index nových průmyslových zakázek už přibližně půl roku setrvale klesá, což signalizuje negativní sentiment ohledně budoucího vývoje ze strany průmyslu.

 

Pro výši registrací v první polovině roku 2023 byly klíčové následující faktory:

Vývoj ekonomiky

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí roku 2023 meziročně poklesla o 0,4 %. Dle aktuálních predikcí bude do konce tohoto roku ekonomika stagnovat. Domácnosti i firmy pociťují dopady ekonomického zpomalení – pokles HDP (především jeho složky spotřeba domácností a investice) a přetrvávající vysoká inflace, která způsobila výrazný pokles reálných mezd o ca 8 %. Ekonomické zpomalení se promítne především ve spotřebě domácností, a tedy i v poptávce po automobilech, a zároveň v investicích firem.

 

Obnovení dodavatelských řetězců

Automobilkám se postupně daří obnovovat dodavatelské řetězce. Oproti  předchozím období, kdy narušené řetězce negativně ovlivňovaly dodací lhůty a obecně nabídku automobilů, se význam tohoto problému se zmenšuje. Situace u jednotlivých automobilek se ale liší.

 

Ekologizace

Ekologizace je aktuálně jedním z nejsilnějších témat pro automobilový průmysl. Automobilky musejí reagovat na tlak regulátorů, a to nejen v EU. Pokračují významné investice do elektromobility a zavádění nových modelů. Investice se pak promítají do profitability automobilek.

 

Registrace dovezených ojetých aut

Registrace dovezených ojetých automobilů za první dvě čtvrtletí roku 2023 přesáhly 81 000 vozů, což značí pokles o 9 % oproti stejnému období předchozího roku. Pokles registrací ojetých dovezených aut souvisí s celkovým poklesem prodeje aut v posledních dvou letech a celkovou ekonomickou situací.

 

Průměrné stáří importovaných ojetých automobilů s první registrací v České republice se dlouhodobě udržuje okolo vysoké hodnoty 10-12 let. V prvních dvou čtvrtletích roku 2023 dokonce mírně vzrostlo na 10,8 let (z 10,7 let). Zvyšování stáří aut by bylo nepříznivým znamením pro kvalitu vozového parku v ČR.

 

Prognóza pro druhé pololetí

Pro rok 2023 i přes negativní ekonomickou situaci očekáváme celkem výrazný nárůst registrací osobních aut oproti roku 2022.

 

Poptávka po automobilech je výrazně ovlivněna současnou přetrvávající nepříznivou ekonomickou situací. Předpokládáme, že druhá polovina roku 2023 bude pokračovat ve znamení nižší poptávky zejména ze strany domácností. Ty reagují na nejistotu ekonomického vývoje a  vysokou inflaci, která snižuje reálné mzdy. Na druhou stranu vzhledem ke dlouhým dodacím lhůtám automobilů z minulého roku budou významnou část v roce 2023 představovat dodávky aut objednaných v předchozím roce, jejich podíl bude ale v průběhu druhého pololetí mírně klesat.

 

Na straně nabídky vnímáme zlepšující se situaci. Oproti předchozímu roku, kdy se nedostatek výrobních vstupů negativně projevil v dlouhých dodacích lhůtách a obecně omezenější nabídce automobilů, nyní se automobilkám daří situaci zlepšovat. Některé automobilky již hlásí výrobu bez problémů s dostupností vstupů.

 

Problémy bude nadále způsobovat inflace, která tlačí i na nárůst cen vozů. Do nich se navíc promítají také značné investice automobilek do elektromobility. To bude pravděpodobně představovat hlavní výzvu pro nejbližší roky.