name | autoweek.cz

Firmy nadále převážně chtějí nabírat zaměstnance

Firmy nadále převážně chtějí nabírat zaměstnance

12.12.2023 | | Tiskové zprávy

Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro první čtvrtletí roku 2024. Firmy budou nadále převážně nabírat zaměstnance, optimismus ale klesá.

V rámci průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro první čtvrtletí 2024 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 525 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce března 2024 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

 

Náboroví manažeři v České republice mají pro první čtvrtletí roku 2024 mírně optimistické náborové plány s Čistým indexem trhu práce 5 %, což je rozdíl mezi procentem zaměstnavatelů, kteří budou nabírat (27 %) a procentem těch, kteří plánují snižování počtu zaměstnanců (22 %). Přestože ve srovnání s předchozím čtvrtletím Index oslabil o 5 %, meziročně posílil o 7 %. Česká republika je v globálním měřítku na předposledním místě v oblasti náborových plánů, za ní je pouze Argentina.

 

„V prvním čtvrtletí roku 2024 budou zaměstnavatelé převážně nabírat. Optimismus ale opět mírně poklesl. Náborové plány firem jsou sice výrazně výše než před rokem touto dobou, kdy vrcholila energetická krize, ale ve srovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl počet firem, které plánují propouštět. Nejvyšší optimismus je v sektoru Finance, pojištění a nemovitosti a dále v IT. Nejvíce pesimismu pozorujeme ve veřejném sektoru a v průmyslu. V České republice negativně ovlivňuje důvěru zaměstnavatelů kombinace zpomalení ekonomiky a vysoké inflace, zejména ve spotřebitelsky orientovaných odvětvích,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

 

České organizace v sedmi z 9 odvětví očekávají v prvním čtvrtletí roku 2024 nárůst počtu zaměstnanců, zatímco zaměstnavatelé ve dvou odvětvích očekávají jeho pokles. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím náborový optimismus oslabil v pěti z 9 odvětví a posílil ve čtyřech. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku trh práce posílil v šesti z 9 odvětví, a oslabil ve třech. Navyšovat počty zaměstnanců plánuje nejvíc sektor Finance, pojištění a nemovitosti s Indexem 31, což je o 7 % víc než v předchozím čtvrtletí, a dokonce o 43 % víc v meziročním srovnání. Rozhodně není dobrým znamením pro budoucí vývoj ekonomiky státu skutečnost, že největší pesimismus panuje v oboru průmyslové výroby a stavebnictví.

 

Nejoptimističtější jsou zaměstnavatelé v organizacích s 250–999 zaměstnanci s Indexem 18. Proti minulému čtvrtletí se náborové plány zlepšily o 7 % a v meziročním srovnání o 8 %. Tato kategorie hlásí největší a také jediné posílení Indexu od minulého čtvrtletí. V meziročním srovnání nejvíce posílila kategorie 50–249 zaměstnanců, a to o 23 %. Kategorie 0–9 a 10–49 mají negativní výhled a mezičtvrtletně zaznamenaly propad o 14 % resp. 13 %.

 

V průběhu nadcházejícího čtvrtletí zaměstnavatelé ve všech třech regionech předpokládají růst trhu práce. Nejoptimističtějším regionem v ČR je Praha s Čistým indexem trhu práce 9. V porovnání s předchozím čtvrtletím ale náborové prostředí ve všech třech oslabilo, nejvíc v Čechách o 8 %. a nejméně v Praze o 1 %. V meziročním srovnání se náborové aktivity zvýšily na Moravě a v Praze. Mírně oslabily ve zbytku Čech.

 

Globální pohled

Pro první čtvrtletí roku 2024 se obavy organizací o globální ekonomiku zvyšují v důsledku očekávaného slabého ekonomického růstu v nadcházejícím roce a zdá se, že ekonomické zpomalení začíná ochlazovat trh práce. Dopad geopolitického napětí dál zvyšuje nejistotu mezi zaměstnavateli. V důsledku toho zaměstnavatelé ve většině zemí v nadcházejícím čtvrtletí zpomalují nábor zaměstnanců, což je klíčové zjištění průzkumu ManpowerGroup Employment Outlook Survey pro 1. čtvrtletí 2024, kterého se zúčastnilo 40 077 zaměstnavatelů ve 41 zemích. Poté, co náborové prostředí za poslední tři čtvrtletí posilovalo, pro 1. čtvrtletí 2024 zaměstnavatelé očekávají zpomalení tempa globálních náborových plánů. To se odráží v sezónně očištěném Indexu trhu práce, který klesl z 30 na 26. Navzdory tomu jsou náborové plány vyšší než před rokem, kdy Index dosáhl hodnotu 23.