name | autoweek.cz

Fit for 55: EU spustila odpočet pro spalovací motory

Fit for 55: EU spustila odpočet pro spalovací motory

19.07.2021 | | Aktuality

Zpravodaj Euractiv - nejnovější přehled zpráv o mobilitě z celé Evropy od Seana Gouldinga Carrolla. V dnešním Transport Brief se podíváme na to, co plán Fit for 55 znamená pro tři klíčová odvětví: silniční dopravu, letectví a námořní dopravu.
Po měsících horečných spekulací (a stejně horečného lobbování) Evropská komise představila balíček předpisů o klimatu Fit for 55. Snad největší zprávou pro odvětví silniční dopravy byl faktický zákaz spalovacích motorů, a to díky plánům EU na zavedení limitu emisí vycházejících z výfuků automobilů prodávaných po roce 2035. V současnosti mohou automobily prodávané v EU vypouštět 95 g CO2 na ujetý kilometr. Do roku 2030 to bude zmenšeno o 55 % a v roce 2035 o 100 %, tedy na 0 g/km. Užitková vozidla, jejichž povolená hodnota je 147 g CO2/km, budou do roku 2030 čelit snížení o 50 %, ale do roku 2035 musí být rovněž bez emisí.
 
Pro výrobce, kteří vyrábějí 1000 až 10 000 osobních automobilů nebo 1000 až 22 000 lehkých užitkových vozidel, jejich výjimka od emisních cílů skončí v roce 2030 (pravděpodobně to v blízké budoucnosti bude znamenat, že všechna Ferrari budou mít elektrický pohon).
 
Mnoho výrobců automobilů, například průmyslový gigant Volkswagen, se již nyní orientuje na výrobu elektrických vozidel. Německý europoslanec Peter Liese však kritizoval stanovení roku 2035 pro zákaz vozidel produkujících emise a tvrdí, že neposkytuje dostatek času pro přizpůsobení se malým podnikům, jejichž živobytí závisí na výrobě spalovacích motorů.
 
Letecká doprava: Znamená Fit for 55 konec levných letenek?
Po celá desetiletí byla letecká paliva, na rozdíl od paliv používaných v lodní a silniční dopravě, osvobozena od daní. Evropská komise chce tuto anomálii ukončit, a to k radosti ekologických aktivistů, kteří se již roky snaží o ukončení této výjimky. Aby však odvětví letecké dopravy dostalo čas na zotavení z hospodářského útlumu, způsobeného pandemií, bude daň odložena o deset let (tento krok poněkud omezil radost ekologů).
 
Letadla, startující z letišť v EU, budou současně povinna doplňovat palivo pomocí směsi petroleje a „zeleného“ paliva pro proudové motory. Potřebné množství udržitelného leteckého paliva SAF (Sustainable Aviation Fuel) se bude postupně zvyšovat od 2 % v roce 2025 do 5 % v roce 2030 a v roce 2050 dosáhne 63 %. Paliva SAF, která jsou vyrobena z pokročilých biopaliv a syntetických e-paliv, v současnosti tvoří méně než 1 % leteckého paliva používaného v EU, a to především díky jejich přemrštěné ceně a nedostatečného množství. Zákonodárci doufají, že jejich povinné použití přeplní trh se SAF, zvýší nabídku a sníží jejich cenu.
 
Navrhované právní předpisy EU, zaměřené na snížení emisí z létání tím, že se zvýší využívání udržitelných leteckých paliv SAF, současně vyloučily používání biopaliv první generace na bázi plodin s tím, že mají jen „omezený přínos pro životní prostředí“. Vyspělý průmysl biopaliv kritizoval složitost balíčku právních předpisů EU v oblasti klimatu a argumentuje tím, že řada nových pravidel bude bránit důvěře investorů.
 
Komise dále navrhla do roku 2026 postupně zrušit povolení k osvobození z trhu s uhlíkem pro letecké společnosti, jejichž lety v Evropě jsou zahrnuty do tohoto režimu. Toto rozhodnutí donutí dopravce platit víc za emise.
 
Analytici tvrdí, že tato kombinovaná opatření zvýší ceny letenek pro spotřebitele a zlikvidují levné letenky.
 
Námořní doprava: vstup na trh s uhlíkem v EU
Lodní doprava, globální průmysl odpovědný za 3 % světových emisí CO2, má být přidána na trh s uhlíkem v EU. Evropská komise navrhla poprvé přidat na trh s uhlíkem lodní dopravu a zvýšit tak tlak na ekologičtější provoz v odvětví dopravy, která se více než deset let vyhýbalo systému poplatků za znečištění v Evropské unii. Námořní doprava by se k systému obchodování s emisemi (ETS) připojila od roku 2023 a přinutila majitele lodí nakupovat povolenky ETS na základě úrovně jejich znečištění. Pokud tak neučiní, může to mít za následek zákaz využívání přístavů v EU.
 
EU chce také omezit intenzitu skleníkových plynů energie používané na palubách lodí a stanovila cíl jejich snížení o 6 % do roku 2030, což by se do roku 2050 mělo zvýšit na 75 % ve srovnání s úrovní roku 2020.
 
Jelikož jsou tato opatření zaměřena na všechny lodě přistávající v přístavech EU, budou pravděpodobně mezinárodně kontroverzní. „Nemůže být spravedlivé, aby námořní společnosti ze zemí mimo EU byly nuceny platit miliardy eur na podporu plánů hospodářské obnovy EU, zejména v rámci režimu, který podkopává jednání o emisích CO2,“ řekl generální tajemník Mezinárodní asociace pro lodní dopravu ICSA Guy Platten s odkazem na jednání o snižování emisí uhlíku probíhající pod záštitou Mezinárodní námořní organizace IMO v rámci OSN.
 
Cyklistika: balíček klimatických zákonů přehlíží ekologické výhody cestování na dvou kolech
Cyklistické organizace kritizují balíček Fit for 55 za to, že zrušil potenciál cyklistiky při snižování CO2 ve prospěch snahy o dekarbonizaci automobilů.
 
Evropská cyklistická federace ECF, Evropský průmysl cyklistiky CIE a Konfederace evropského cyklistického průmyslu CONEBI vydaly společné prohlášení připomínající rozhodujícím orgánům: „Technologie pro rychlé snižování emisí ze silniční dopravy již existuje. Balíček Komise Fit for 55 byl velkou příležitostí k navržení radikálnějšího transformačního přechodu od znečišťující silniční dopravy. Tuto příležitost však promarnil tím, že se příliš soustředil na elektrifikaci vozidel na úkor rychlejšího posílení a využití potenciálu cyklistiky,“ tvrdí cyklistické skupiny.
 
ECF požaduje, aby se jízda na kole stala hlavním příjemcem z Klimatického sociálního fondu Fit for 55, což je krok, který podle nich „podpoří nejvíce postižené občany EU, kteří jsou ohroženi chudobou opatřeními v oblasti energetiky nebo mobility.“