name | autoweek.cz

Hranice ambicí

Hranice ambicí

20.09.2022 | | Doprava

Vítejte v Euractiv Transport Brief s nejnovějším souhrnem zpráv o mobilitě z celé Evropy od Seana Gouldinga Carrolla.

Ruská invaze na Ukrajinu odhalila magické myšlení členských států EU pokud jde o energetiku. Představa, že autokratický vůdce, který napadl své sousedy a hovoří o obnově ruského impéria, přestane své ambice v zájmu obchodu s plynem a ropou se Západem, se ukázala být fikcí. Když si EU opožděně uvědomila skutečnou cenu levné energie z východu, do centra pozornosti se dostal pojem „energetická nezávislost“. Zvyšování obnovitelných zdrojů energie začalo být považováno za legitimní způsob, jak se uvolnit z Putinova sevření.

 

Vzhledem ke geopolitickým okolnostem Evropská komise navrhla, aby byl podíl obnovitelné energie v energetickém mixu EU do roku 2030 revidován směrem nahoru ze 40 % na 45 %. Evropský parlament, který minulý týden hlasoval o revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie, ve své vyjednávací pozici s členskými státy upevnil cíl 45 %.

 

Cíl pro podíl obnovitelné energie v odvětví dopravy byl rovněž posunut. Poslanci chtějí vidět 16% podíl zelené energie v tomto odvětví oproti 13%, které předložila Komise. Pokud jsou vyšší cíle dobré pro energetickou nezávislost i životní prostředí, je to jistě výhra. Nikdo nemůže nic namítat.

 

No, ne tak docela. Možná překvapivě někteří zelení aktivisté považují zvýšené cíle za chybu. Obávají se, že EU v podstatě obětuje kvalitu kvantitě. Nevládní organizace se zaměřily na dva způsoby, jak částečně splnit vyšší cíl v oblasti obnovitelných zdrojů: biopaliva a syntetická paliva.

 

Biopaliva jsou již dlouho terčem ekologických aktivistů, přičemž biopaliva na rostlinné bázi jsou vystavena nejtvrdší kritice. Nevládní organizace vidí biopaliva z plodin jako faktor přispívající k prudkému růstu cen potravin a argumentují tím, že podporují ničení úložišť uhlíku, protože zemědělci se stěhují do zalesněných oblastí, aby zde pěstovali plodiny. V některých případech tvrdí, že biopaliva z potravin a krmiv jsou pro planetu ve skutečnosti horší než fosilní paliva.

 

Zastánci však prezentují biopaliva jako udržitelný zdroj, který lze pěstovat v Evropě a který nahrazuje fosilní paliva ničící klima, pomáhá snižovat emise a zvyšuje energetickou nezávislost. Tvrdí, že by měla být spíš podporována, než je nespravedlivě haněni.

 

Poslanci se do značné míry vyhýbali tomuto argumentu a rozhodli se víceméně ponechat cíle pro biopaliva tak, jak jsou. Co však změnili, byl dílčí cíl pro syntetická paliva, který se do roku 2030 více než zdvojnásobil na 5,7 %. Syntetická paliva, známá také jako e-paliva, vznikají smícháním zeleného vodíku s oxidem uhličitým zachyceným z atmosféry. Jednou z hlavních výhod e-paliv je, že na rozdíl od čistého vodíku je lze použít v současné technologii.

 

Schválením vyššího cíle pro e-paliva Evropský parlament odhlasoval zmírnění takzvaných požadavků „adicionality“ – povinnosti, že musí být k výrobě e-paliv použity nové zelené zdroje energie, aby se tím zabránilo monopolizovat vzácnou obnovitelnou energii. Pro zelenou nevládní organizaci Transport & Environment (T&E) by bylo vhodnější snížit cíl pro syntetická paliva s nezměněným zákonem o adicionalitě. „Pro nás nemá smysl vyrábět tato paliva tím, že odebereme existující obnovitelné zdroje ze sítě, použijeme je na výrobu vodíku a pak zaplníme mezeru dodatečnou poptávkou po elektřině z plynu,“ řekl expert na trh s elektřinou z T&E Geert Decock.

 

Evropský týden mobility začíná

Pro ty z vás, kteří žijí v jednom z téměř tří tisíc měst, které se této akce účastní, nebude žádným překvapením, že se nacházíme uprostřed Evropského týdne mobility (pokud je to překvapivé a vaše město je zaregistrováno k účasti, můžete si promluvit s místní správou – v ČR se přihlásilo 29 radnic). Cílem týdne podporovaného Evropskou komisí je oslavit udržitelné formy dopravy z bodu A do bodu B, konkrétně chůzi, jízdu na kole a veřejnou dopravu.

 

Myšlenka je taková, že občané získají malou ochutnávku toho, jaké by městské oblasti mohly být, kdyby auta ustoupila na zadní sedadlo čistým způsobům dopravy, a pravděpodobně budou navždy získáni pro zvýšenou bezpečnost a snížené znečištění ovzduší.

 

Registrace není omezena na členské státy EU, ke slavnostem se připojují i ​​města a obce v mimounijních zemích. Na začátku Evropského týdne mobility komisařka pro dopravu Adina Văleanová zvláště přivítala „ukrajinská města, která se k nám letos připojila, přestože se jejich země brání ruské útočné válce.“

 

V Bruselu se minulý víkend konala každoroční neděle bez aut, během níž byly dříve zatížené ulice předány lidem. Autor tohoto briefu se vydal na procházku po centru města a byl náležitě ohromen opojnou směsí klidu a živosti, kterou poskytuje ucpání ulic lidmi místo dopravou.

 

Považujte mě za získaného.

 

Air Canada kupuje elektrická letadla

Schopnost vznést se nad pevninu bez poškození klimatu je stále blíž. Air Canada minulý týden oznámila, že koupí 30 regionálních letadel na akumulátory od švédské společnosti Heart Aerospace. Pokud jsou letadla nabitá zelenou elektřinou, jsou v podstatě bez emisí. Očekává se, že budou uvedena do provozu v roce 2028.

 

I když je přechod na elektrická letadla vzrušující, zůstává zatížen několika nešťastnými skutečnostmi, alespoň prozatím. Dolet elektrického letadla je mnohem kratší než u letadla na fosilní paliva, což znamená, že lety na střední až dlouhé vzdálenosti jsou mimo diskuzi. Elektrická letadla budou spíš používána pro cesty dlouhé asi 200 km, tedy typ cest ideálně vhodný pro cestování vlakem.

 

Budou mít také sníženou nosnost - celkem převezou 30 cestujících. Navzdory problémům s malou kapacitou a doletem budou tato letadla vhodná pro dosažení oblastí, kde je geograficky nemožné jet vlakem a přeskakovat na ostrovy.

 

Pro člověka to může být krátká cesta, ale pro letectví je to obrovský skok.

 

Návrh zákona EU o zeleném palivu pro proudové motory riskuje zhoršení emisí

Nová studie zjistila, že pokusy zákonodárců EU kvalifikovat širší škálu surovin pro biopaliva pro výrobu udržitelného leteckého paliva (SAF) zvýší emise ve srovnání s původním návrhem Evropské komise.