name | autoweek.cz

Je čas na dietu pro evropské elektromobily?

Je čas na dietu pro evropské elektromobily?

18.07.2023 | | Doprava

Vítejte na stránkách nejnovějšího přehledu zpráv Euractivu o mobilitě z celé Evropy, které připravili Sean Goulding Carroll a Jonathan Packroff. Toto je poslední přehled před letními prázdninami, další vydání vyjde 29. srpna. Do té doby děkujeme za čtení, užijte si prázdniny a zůstaňte v pohodě!

Nová studie naznačuje, že nejlepším způsobem, jak omezit poptávku po klíčových kovech používaných při výrobě akumulátorů, tedy zdrojích, kterých se v Evropě z velké části nedostává, je zmenšit velikost elektromobilů. Jsou však evropští motoristé ochotni vzdát se vozů SUV ve prospěch skromnějších vozidel?

 

Stejně jako Evropané sami, i průměrná velikost automobilu se v průběhu desetiletí zvětšila. Existují různé teorie, proč tomu tak je - od snazšího přístupu k palivu přes změnu preferencí spotřebitelů až po normalizaci větších vozů ze strany výrobců automobilů ve snaze účtovat vyšší ceny. Ať už je za touto změnou cokoli, výsledky jsou nepopiratelné - zvětšily se i modely známé svou drobnou velikostí, jako jsou Fiat 500 nebo Mini Cooper.

 

Snad nejzřetelnějším symbolem zvětšujících se rozměrů rodinných automobilů je rozšíření vozů SUV v evropských ulicích - vozidel, která se stala další frontou kulturní války. Zelení bojovníci obviňují SUV z ohrožení dětí (kvůli ztíženému výhledu řidičů na nízké předměty) a z prohlubování klimatické krize, protože vypouštějí větší množství emisí. Někteří aktivisté začali na boční strany vozů SUV stříkat nápisy jako "THIS MACHINE KILLS KIDS" (Tento stroj zabíjí děti), jiní zase v noci vypouštějí z vozů pneumatiky. V reakci na to rozhořčení motoristé přirovnávají aktivisty k fašistům, kteří se snaží vymazat svobodu volby.

 

Další běžnou taktikou je vykreslovat vozy SUV nikoli jako luxus, ale jako nutnost, zejména pro velké rodiny a zdravotně postižené. Evropští motoristé mohou také poukázat na to, že zdejší automobily jsou ve srovnání s těmi, které jezdí za Atlantikem, velmi štíhlé...

 

Bez ohledu na to, na kterou stranu ideologického rozdělení se řadíte, je nesporné, že konvenční SUV není nejekologičtějším vozidlem, které si můžete vybrat. Někdo by mohl namítnout, že způsob, jak si zachovat SUV a zároveň minimalizovat emise, by byl přechod na elektrickou verzi.

 

Podle této logiky by přechod na elektrický pohon jistě učinil argument proti velkým automobilům o klimatu bezpředmětným? Ne nutně. Nová studie nevládní organizace Transport & Environment (T&E), která se zabývá čistou mobilitou, poukazuje na to, že akumulátory, které potřebují větší elektromobily, vyžadují k napájení mnohem více vzácných zemin a kovů. Tyto vzácné zeminy se musí těžit a často se těží v zemích s pochybnou ochranou zaměstnanců - ačkoli EU pracuje na etičtějším získávání zdrojů a nedávno přijala pravidla, jejichž cílem je zabránit zneužívání dodavatelského řetězce při výrobě evropských akumulátorů.

 

Podle studie by podpora malých elektromobilů snížila závislost Evropy na zemích, jako je Čína, pokud jde o kritické suroviny, což by posílilo hospodářskou nezávislost Evropy a pomohlo snížit environmentální náklady na těžbu zdrojů.

 

„Pokud vážně nechceme opakovat chyby nenasytné závislosti na ropě, pak musí hrát velkou roli efektivní využívání zdrojů. Ve světě s omezenou nabídkou jsou menší elektromobily nejen ekologickou nutností, ale i rozumnou hospodářskou a průmyslovou politikou,“ uvedla Julia Poliščanova z T&E.

 

„Pokud by Evropa prosazovala menší elektromobily, přijala nejnovější inovace v konstrukci akumulátorů a snížila počet jízd osobními automobily, mohli bychom snížit poptávku po klíčových kovech lithiu, niklu, kobaltu a manganu o 36-49 %,“ zjistila organizace T&E.

 

Jsou tedy spotřebitelé a výrobci připraveni přijmout mantru „méně je více“, pokud jde o automobily? Podle neoficiálních informací to nevypadá nadějně. Dietu je těžké dodržovat. Ale v souladu s velkou tradicí evropské regulace možná jednou budou muset. Francie již zavedla daň z hmotnosti vozidel a Paříž uvažuje o omezení parkování, aby se vypořádala s „automobilovou obezitou“.

 

Cestující v letecké dopravě se připravují na letní stávky

Budoucí cestující letadly pravděpodobně více než rozrušily zprávy o tom, že evropští manažeři řízení letového provozu zvažují vyhlášení letní stávky. Pokud se stávka uskuteční, mohla by ovlivnit každý třetí let v celé EU a uvrhnout kontinent do období chaosu v letecké dopravě jaký tu nebyl od... no... od loňského léta.

 

Odborový svaz USB (Union Syndicale Bruxelles), který zastupuje úředníky bruselské kanceláře EuroControl, orgánu pověřeného EU zajišťovat hladký provoz vzdušného prostoru EU, zaslal vedení tohoto orgánu oficiální varování, že v příštích šesti měsících pravděpodobně dojde ke stávce. Ačkoli datum ještě nebylo oznámeno, smyslem stávky je samozřejmě narušit provoz. Mimořádně rušné letní období se zdá být ideální dobou pro demonstraci důsledků odstranění pracovních sil.

 

Naštěstí pro cestující v době psaní tohoto článku zdroje blízké jednání naznačují, že dohoda mezi USB a manažery EuroControl je spíše pravděpodobná než nikoliv. Dovolenkáři však ještě nejsou z nejhoršího venku. Zatímco v roce 2022 došlo k hromadnému zpoždění v důsledku nedostatku personálu letišť a leteckých společností, v roce 2023 pravděpodobně dojde k narušení ze strany leteckého personálu, který hledá lepší pracovní podmínky, zejména řídících letového provozu ATC.

 

V Itálii, Belgii a Španělsku již byly v letošním roce narušeny lety v důsledku stávek, přičemž francouzští pracovníci ATC vyhlásili v roce 2023 protestní akci zatím asi 60x. V červnu bylo v důsledku stávek ve Francii přerušeno přibližně 900 letů společnosti Ryanair, což značně rozladilo generálního ředitele Michaela O'Learyho. Ir na začátku léta předal v bruselském sídle EU v Berlaymontu petici s přibližně 1,1 milionu podpisů, v níž požadoval, aby exekutiva EU chránila cestující putující francouzským vzdušným prostorem, i když se teprve uvidí, zda to bude mít nějaký hmatatelný dopad.

 

Rada pro cestující je bohužel spíše strohá - před cestou na letiště si nezapomeňte zkontrolovat aktuální informace, a pokud je let zrušen nebo výrazně zpožděn, nebojte se uplatnit svá práva cestujícího.

 

Poslední letní legislativa

Obvyklým trikem Evropské komise je slib, že do léta budou vydány nové právní předpisy. Technicky léto samozřejmě začíná 21. června, ale ve skutečnosti se tím myslí doba, než se eurokraté vydají na dovolenou - obvykle na přelomu července a srpna. V polovině července se proto někdy odehrávají překotné akce.

 

Letošní rok není výjimkou, neboť byl předložen balíček o ekologičtější nákladní dopravě a nařízení o vozidlech s ukončenou životností. Balíček pro nákladní dopravu jsou vlastně tři právní předpisy, z nichž každý je zaměřen na snížení emisí při přepravě zboží. Balíček posiluje kapacitu železniční nákladní dopravy ve snaze přesunout zboží ze silnic na vlaky, reviduje maximální hmotnost, délku, šířku a výšku nákladních vozidel s cílem podpořit nákup nákladních vozidel s nízkými emisemi a usnadňuje porovnávání uhlíkové stopy cest zavedením společné metodiky pro vykazování emisí skleníkových plynů.

 

Nařízení o vozidlech s ukončenou životností se zaměřuje na posílení oběhového hospodářství u automobilů které dosloužily. Snaží se usnadnit recyklaci vozidel a stanovuje cíle pro uchovávání cenných materiálů. Nová pravidla rovněž zabrání vývozu vozidel nezpůsobilých k provozu do zemí globálního Jihu - což je praxe, která v Africe zvýšila počet úmrtí na silnicích.

 

EU usiluje o zvýšení recyklovatelnosti vyřazených automobilů

Evropská komise chce usnadnit recyklaci vozidel. Navrhuje nová konstrukční pravidla, která by zjednodušila získávání cenných materiálů, a prosazuje větší využívání recyklovaného obsahu při výrobě nových automobilů.

 

Evropská komise předložila nová opatření, která mají učinit nákladní dopravu ekologičtější

Evropská komise představila balíček právních předpisů, jejichž cílem je snížit uhlíkovou stopu v odvětví nákladní dopravy, omezit byrokracii při přeshraniční přepravě zboží a potírat ekologické podvody.

 

Náklady na pravidla pro znečišťování životního prostředí nákladními automobily Euro 7 byly nadhodnoceny

Dodržování návrhu norem EU pro znečištění nákladních vozidel a autobusů zvýší výrobní náklady až o 2400 eur na vozidlo - což je méně než 2800 eur, které odhaduje Komise EU, a mnohem méně než 12 000 eur, které uvádí průmysl. Vyplývá to ze studie Mezinárodní rady pro čistou dopravu ICCT, americké nevládní organizace, která je známá díky odhalení skandálu s emisemi dieselgate.

 

Vozítko NASA odhalilo nové důkazy o organických molekulách na Marsu

Přibývají důkazy o tom, že na Marsu se může nacházet velké množství organických molekul - potenciálního indikátoru života. Nová zjištění roveru NASA Perseverance naznačují jejich rozmanitou přítomnost v lokalitě, kde kdysi dávno existovalo jezero.

 

EU bude na konferenci COP28 prosazovat ukončení využívání fosilních paliv s dostatečným předstihem před rokem 2050

„Evropská unie bude na konferenci COP28 prosazovat celosvětový závazek k postupnému ukončení využívání fosilních paliv bez omezení s dostatečným předstihem před rokem 2050,“ oznámil šéf EU pro klima Frans Timmermans.