name | autoweek.cz

Kalifornie jako námět k nekorektnímu zamyšlení

Kalifornie jako námět k nekorektnímu zamyšlení

03.05.2023 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Ekologická skupina Transport & Environment dává přístup Kalifornie k těžké nákladní dopravě za vzor pro EU. Nad uváděnými daty stojí za to se zamyslet, i když dospějeme k jinému závěru než environmentalisté z T&E.

Nevládní ekologická organizace s velkým vlivem na rozhodování administrativy v Bruselu Transport & Environment (T&E) hodnotí rozhodnutí Kalifornie ukončit prodej nových tahačů a kamionů se vznětovými motory od roku 2036. Podle T&E nyní hrozí, že evropský průmysl nákladních vozidel zůstane pozadu. Globální dominance evropských výrobců nákladních vozidel má být ohrožena, pokud EU nestanoví podobně ambiciózní normu emisí CO2 pro těžká nákladní vozidla.

 

Nejlidnatější americký stát oznámil rok 2036, do kdy by se měly prodávat pouze nákladní automobily s nulovými emisemi. Kalifornie je podle údajů International Council on Clean Transport s podílem 10 % největší emitent CO2 z dopravy v rámci celých Spojených států. Kalifornské předpisy pro vozidla obvykle následně přebírají i některé další státy v USA, které tvoří 35 % amerického trhu.

 

„Jedná se o nejambicióznější zákon o znečišťování životního prostředí nákladními automobily na světě. Přímo zpochybňuje vedoucí postavení EU v automobilovém průmyslu. Evropští výrobci nákladních automobilů se účastní celosvětové soutěže o vedoucí postavení v oblasti vozidel s nulovými emisemi, ale slabé normy EU by je mohly zatlačit do ústraní. Má-li se průmysl nákladních automobilů udržet v soutěži, potřebuje EU cíl v roce 2035 dosáhnout 100% snížení emisí a pro rok 2030 podstatně větší ambice,“ uvedl manažer nákladní dopravy v organizaci T&E Fedor Unterlohner.

 

Co skutečně přinesou přísnější normy CO2 pro těžká motorová vozidla?

Těžká nákladní vozidla hrají podle T&E v emisích CO2 mimořádně významnou roli - kdyby se emise všech těžkých nákladních vozidel na světě vzaly jako samostatný stát, byly by čtvrtým největším emitentem na světě. Představují nicméně stále jen polovinu celkových emisí CO2 Spojených států a méně než pětinu emisí CO2 Číny.

 

Podle Evropské komise těžká motorová vozidla, jako jsou nákladní automobily, městské a dálkové autobusy, jsou odpovědná za 25 % emisí skleníkových plynů ze silniční dopravy v EU a představují 6 % z celkových emisí skleníkových plynů v Unii. Doprava je jediným odvětvím v EU, kde objem emisí v posledních letech nestále stoupá. Tento vzestup je způsoben zejména rostoucí poptávkou po silniční dopravě. Ta by podle očekávání měla růst i v budoucnu. Podíl EU na globálních emisích CO2 se uvádí v rozmezí 8 až 10 %, takže těžká nákladní doprava na silnicích EU působí 0,5-0,6 % celkových emisí CO2 na světě.

 

Z dat uváděných T&E je tedy jasné, že Parlamentem EU navrhovaný cíl snížení emisí CO2 pro nová nákladní vozidla o 45 % v roce 2030 a o 90 % v roce 2040 i ze strany T&E požadované navýšení na 65 % pro rok 2030 nebude mít na celosvětové emise CO2 v podstatě žádný zaznamenáníhodný vliv. Zvlášť když podobné omezení jako Kalifornie a EU neplánuje žádná jiná země na světě. Určitě by proto bylo smysluplnější hledat cesty jak postupně snižovat potřebu těžké silniční dopravy.