name | autoweek.cz

Klimatické cíle: dosud přijatá opatření v dopravě nestačí

Klimatické cíle: dosud přijatá opatření v dopravě nestačí

04.11.2022 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Podle současného stavu sektor dopravy v Německu nesplní klimatický cíl pro rok 2030. Spolková vláda proto chce rozhodnout o dalších restriktivních opatřeních.

Dosud německou vládou plánovaná opatření nejsou dostatečná k dosažení klimatických cílů v odvětví dopravy do roku 2030. Vyplývá to z vládního programu okamžité ochrany klimatu. Ve všech ostatních sektorech, včetně stavebnictví nebo zemědělství, by měly být plánované cíle dosaženy s dosud plánovanými opatřeními.

 

Plánovaný program má Německu umožnit splnit své klimatické cíle – zejména cíl snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 65 % ve srovnání s úrovní z roku 1990. Podle spolkového zákona o ochraně klimatu mají emise v odvětví dopravy v roce 2030 činit pouze 85 milionů tun ekvivalentu CO2. V roce 2021 byly 148 milionů tun. Podle prognostické zprávy ale bude celkový rozdíl v odvětví dopravy do roku 2030 činit 271 milionů tun skleníkových plynů.

 

„Na pozadí neúspěchů klimatické politiky v minulých desetiletích nebylo v sektoru dopravy okamžitě možné dohodnout se na všech nezbytných rozhodnutích v jednom kroku,“ je uvedeno ve zprávě. Dosud plánovaná dopravní opatření zahrnují rozšíření místní veřejné dopravy, celostátní infrastrukturu elektrického nabíjení a více čistých paliv v železniční, letecké a lodní dopravě. Další nástroje nouzového programu by měly být k dispozici do jara 2023.

 

Ústředním bodem, který ovlivňuje všechny oblasti, je zrychlený rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Německá vláda plánuje, že do roku 2030 bude 80 % elektřiny pocházet výhradně z obnovitelných zdrojů, především z větrných a solárních elektráren.

 

Spolková vláda hodlá na jaře 2023 rozhodnout o příslušných klíčových bodech jak by měl být zákon revidován pro nezbytné snížení emisí v jednotlivých sektorech. Zelení ale volají po okamžitých nových opatřeních. Klimatická politička Zelených Lisa Badumová vyzvala odpovědného ministera Volkera Wissinga (FDP) aby „konečně dodal nová opatření pro větší ochranu klimatu v dopravě. Je trapné, že ministerstvo odkládá ochranu klimatu na příští rok. V dopravě je naléhavá potřeba reformy zvýhodnění služebních vozidel a daně z motorových vozidel, protože privilegium užívání služebních aut znamená daňové zvýhodnění pro jejich uživatele.“ Federace pro životní prostředí a ochranu přírody BUND zase trvá na zavedení rychlostního limitu.