name | autoweek.cz

Kompenzace emisí uhlíku neomlouvá klimatické hříchy

Kompenzace emisí uhlíku neomlouvá klimatické hříchy

28.06.2023 | | Doprava

Vítejte u nejnovějšího přehledu zpráv Euractivu o mobilitě z celé Evropy, které připravili Sean Goulding Carroll a Jonathan Packroff.

Podle skupin spotřebitelů, které podaly oficiální stížnost Evropské komisi a vnitrostátním regulačním orgánům kvůli tomu, co označují za klamavé obchodní praktiky, se propagace ekologických opatření, která snižují dopady létání na klima, jako je kompenzace uhlíku a udržitelná letecká paliva SAF, rovná klamání ve formě greenwashingu.

 

V této fázi klimatické krize dochází k znepokojivému rozkolu mezi těmi, kteří jsou ochotni přijmout extrémní opatření k omezení emisí - lepení se k silnici, narušování schůzí společností zabývajících se fosilními palivy, poškozování uměleckých děl - a těmi, kteří nadále vzdorovitě odmítají hrozbu, kterou představuje nekontrolovaná změna klimatu. Většina z nich bere hrozbu jako reálnou, ale jimi přijímané změny jsou relativně malé: možná se jednou týdně vyhnou masu a dají si vegetariánský pokrm, sednou na kolo, místo aby reflexivně volili auto, nebo se snaží zhasnout světla.

 

Ale pokud jde o létání, což je způsob dopravy s vysokou uhlíkovou náročností, zdá se, že se změnilo jen málo. Ve skutečnosti se předpokládá, že růst letecké dopravy překoná úroveň před omezením v důsledku covidu.

 

Ti, kteří létají pravidelně (jako například ti žijící v bruselské bublině, abychom si vzali příklad), jsou často znepokojeni dopadem na klima - ale mají tendenci to racionalizovat. Hlavním projevem je pocit viny, protože my (a autor tohoto přehledu patří do těchto řad) létáme dál, ale cítíme se při tom prostě hůř než v minulosti. Stali jsme se zahanbenými klimatickými katolíky, kteří hledají rozhřešení svých leteckých hříchů.

 

A to je to, co dělá kompenzace a možnosti SAF tak atraktivní. Jsou ekvivalentem středověkých odpustků, způsobem, jak si zaplatit cestu do ekologického nebe. Zaškrtnout tlačítko na webových stránkách letecké společnosti, zaplatit dvě eura navíc a vědět, že nemáte žádný dopad na životní prostředí, je duševní luxus. Jste očištěni od svých klimatických prohřešků. Pohodlně se usaďte a užijte si let s čistým svědomím!

 

Nyní však přišla skupina na ochranu spotřebitelů BEUC aby jako rozzuřený Martin Luther zanechala stopy po kompenzaci a SAF. Spotřebitelské skupiny z 19 zemí se spojily a vydaly stížnost v níž tvrdí, že 17 leteckých společností porušilo pravidla EU o nekalých spotřebitelských praktikách, včetně velkých dopravců jako jsou Ryanair, Lufthansa a Air France.

 

„Když je naprosto jasné, že letecká doprava způsobuje významný a rostoucí podíl emisí skleníkových plynů, je neuvěřitelné, že letecké společnosti volně lákají spotřebitele na sdělení šetrná ke klimatu, jako je „kompenzováno CO2“ nebo „CO2 neutrální“. Ať už zaplatíte „ekologické jízdné“ nebo ne, váš let bude stále emitovat plyny škodlivé pro klima. Technologická řešení pro dekarbonizaci letectví se v dohledné době nestanou masovou realitou, takže líčení létání jako udržitelného způsobu dopravy je čistý greenwashing,“  uvedla zástupkyně generálního ředitele BEUC Ursula Pachlová.

 

Letecké společnosti ze své strany odmítly tvrzení, že vůči zákazníkům nepostupují transparentně. „Evropské letecké společnosti si plně uvědomují důležitost transparentní komunikace o udržitelnosti a celé odvětví aktivně pracuje na dosažení nulové čisté spotřeby do roku 2050,“ uvedl mluvčí evropského obchodního sdružení leteckých společností A4E.

 

Stížnosti skupin spotřebitelů lze jen těžko vyslyšet. Velký klid byl v tom, že jste mohli platit za to, abyste se vyhnuli klimatickým změnám. Povaha krize však bohužel, abychom se realitě postavili čelem, jakkoli je to nepříjemné. Budeme-li pokračovat v katolické metafoře, nutné určité možná bude pokání.

 

Politické skupiny upevňují své postoje k návrhu Euro 7

Dokument Evropské komise o revizi úrovně znečištění, kterou mohou legálně vypouštět nové automobily, známý jako Euro 7, se ukazuje jako kontroverzní.

 

Zpravodaj Alexandr Vondra, český zákonodárce z pravicové skupiny ECR, má předložit zprávu o tomto dokumentu. Vondra je známý tím, že má pochopení pro obavy automobilového průmyslu, který návrh Euro 7 ostře kritizuje s tím, že zdraží automobily a připraví automobilky o investice do elektromobilů.

 

Skupina lidových stran EPP rovněž vyjádřila obavy, že Euro 7 zvýší cenu nových vozidel, což poškodí spotřebitele, kteří mají nedostatek peněz. Možná bude usilovat o zmírnění návrhu.

 

Předpokládá se, že centristická skupina Renew podpoří limity znečištění stanovené v původním návrhu Komise. Jsou však otevřeni posunutí data, kdy by nařízení vstoupilo v platnost (v návrhu Komise je 1. července 2025) - požadavek průmyslu, který označil původní datum za nesplnitelné.

 

Naproti tomu Zelení, věrni svému mandátu, chtějí, aby se limity znečištění zpřísnily. „S těmito laxními pravidly Komise riskuje, že do evropských ulic vyjede 100 milionů vysoce znečišťujících automobilů,“ uvedl zpravodaj Zelených Bas Eickhout po zveřejnění spisu v listopadu 2022.

 

Ačkoli osud spisu zůstává nejistý, zdá se, že ti, kteří doufali, že postoj Parlamentu bude obsahovat výrazně přísnější limity znečištění, mohou být zklamáni.

 

Výbor pro dopravu hlasoval pro dohodu o ekologickém leteckém palivu

Dopravní výbor Evropského parlamentu dal zelenou dohodě uzavřené s členskými státy o ReFuelEU Aviation, která otevírá cestu k tomu, aby se zelená paliva pro proudová letadla stala povinnými v celé EU.

 

Největší frakce v Parlamentu, Evropská lidová strana (EPP), využila přípravu na hlasování k veřejné kritice Zelených za pokrytectví, což je další příklad stále bojovnějšího postoje této skupiny. Středopravicová skupina získala nespočet bodů za svůj agresivní odpor k zákonu o obnově přírody, což je považováno za posun doprava, protože se blíží volby a voliči jsou (údajně) unaveni zeleným diktátem.

 

„Zelení plánují hlasovat proti Zelené dohodě. Jejich rétorika je absurdní,“ napsal oficiální twitterový účet EPP, který zesměšňoval údajné odmítnutí letectví ReFuelEU ze strany Zelených. Ve skutečnosti však Zelení hlasovali pro dohodu a zdálo se, že je obvinění EPP, že jsou proti ní, zmátlo.

 

„Dnešní hlasování je důležitým milníkem na dlouhé cestě a já jsem byl rád, že jsem hlasoval pro. Dohoda ReFuelEU sice není dokonalá, ale doufám, že trh s e-palivy nastartuje tak, jak potřebuje," řekl zelený europoslanec Ciarán Cuffe.

 

Dokument nyní postoupí ke konečnému schválení Evropskému parlamentu jako celku při plenárním hlasování. Očekává se, že hlasování proběhne v září.

 

Přední zákonodárce EU prosazuje cíl nulových emisí pro nákladní vozidla do roku 2040

Evropská unie by měla od roku 2040 požadovat, aby nové nákladní automobily měly nulové emise CO2, tvrdí hlavní zákonodárce Evropského parlamentu pro tato pravidla, který usiluje o vyšší cíle, aby se snížil dopad tohoto odvětví na změnu klimatu.

 

Někteří v debatě o normách pro nákladní automobily na emise CO2 volají po větší ambicióznosti, jiní po realismu

Členské státy EU se vyjádřily k návrhu Evropské komise na snížení emisí CO2 z nákladních vozidel a autobusů, přičemž se objevily známé rozpory mezi zeměmi, které prosazují větší ambice, a těmi (včetně České republiky), které chtějí, aby byl návrh realističtější.

 

Polsko plánuje nové megalomanské letiště ve Varšavě, ohrazuje se proti zelenému pokrytectví

Námitky proti výstavbě nového velkého leteckého uzlu ve Varšavě z hlediska ochrany životního prostředí jsou podle vedoucího projektu Marcina Horyly pokrytectvím. Tvrdí, že dokončení podobných infrastrukturních projektů v západní Evropě nečelilo stejné kontrole.

 

Německo by mohlo během prázdnin čelit stávce na železnici

Německý železniční odborový svaz EVG opustil jednání o kolektivní smlouvě se státním železničním provozovatelem Deutsche Bahn AG a žádá své členy, aby hlasovali o stávce, která by připadla na období prázdnin.