name | autoweek.cz

Konference čisté mobility letos už podesáté

Konference čisté mobility letos už podesáté

04.06.2024 | | Tiskové zprávy

Konference je pravidelně příležitostí k prezentaci různých úhlů pohledu a ke společné diskusi zástupců státní správy, samosprávy, automobilového sektoru, provozovatelů infrastruktury a zákazníků. V České republice jezdí už téměř 25 000 elektromobilů.

Letošní jubilejní 10. ročník konference čisté mobility, kterou v Senohrabech uspořádalo Ministerstvo životního prostředí ČR s podporou hlavního partnera, Skupiny ČEZ, přinesl široký tematický rozptyl od evropské legislativy přes domácí plány až po konkrétní opatření českých ministerstev k podpoře čisté mobility a ukázky současných trendů.

 

„Za posledních deset let jsme udělali obrovský kus práce v přijetí alternativních pohonů v dopravě. Jen elektromobilů jezdí na našich silnicích téměř 25 000. Podporujeme ale všechny druhy bezemisních pohonů od vodíku přes biometan až po syntetická paliva, stejně jako výstavbu infrastruktury. Dlouhodobě však emise z dopravy v Česku stoupají, a to zejména kvůli rostoucímu objemu dopravy, počtu osobních aut i nárůstu jejich velikosti. Prostor máme i v přesunu části dopravy na železnici nebo obměně osobních, lehkých užitkových a v budoucnu také nákladních vozidel za vozy s alternativním pohonem. Důležitý je i rozvoj kvalitní a pohodlné veřejné dopravy. Jen na ni máme v Modernizačním fondu připraveno více než 22 miliard, především na vlaky, autobusy, trolejbusy i tramvaje s pohonem na elektřinu nebo vodík,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

 

Účastníci Konference čisté mobility si ve dvou dnech vyslechli 20 odborných prezentací. Probrali témata jako evropská legislativa, národní strategie v oblasti čisté mobility nebo možnosti finanční podpory rozvoje infrastruktury i vozového parku. Firmy i zástupci státu prezentovali současné trendy v oblasti vodíkové mobility, biometanu v dopravě, dekarbonizace nákladní dopravy, či nově se rozvíjející poptávkové dopravy. Mluvilo se také o současné práci na aktualizaci Národního akčního plánu čisté mobility.

 

V závěru programu představili zástupci výrobců automobilů již dostupné, ale také plánované modely bezemisních vozidel. Účastníci dostali i letos možnost některé z těchto vozidel (více než 30 elektromobilů a několik vodíkových vozidel) vyzkoušet v rámci testovacích jízd.

 

„Je nám ctí být hlavním partnerem akce, která svým významem a zásahem jednoznačně přispívá k budoucnosti čisté mobility v České republice. ČEZ jako lídr elektromobility u nás se soustředí hlavně na výstavbu ultrarychlých stojanů, které výrazně zkracují dobu dobíjení. Jejich počet chceme do konce roku oproti dnešku více než zdvojnásobit a dostat se nad hranici 100 ultrarychlých stanic. Dalším letošním cílem je zásadní rozšíření zahraničního roamingu na minimálně 50 000 dobíjecích bodů v okolních zemích. Momentálně už mohou naši zákazníci dobíjet v Německu, Polsku, Rakousku, na Slovensku, čerstvě také ve Slovinsku a brzy i v Chorvatsku,“ říká místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

 

Ministerstvo životního prostředí podpořilo nákup elektromobilů, vozidel na vodík a neveřejných dobíjecích stanic pro obce, kraje, úřady, školy a další veřejnoprávní instituce. Ty mohly v loňském roce využít celkem 600 milionů korun z Národního plánu obnovy. Díky nim se na české silnice dostane přes 1500 bezemisních vozidel a vznikne 400 dobíjecích stanic.

 

Podpora čisté mobility bude v následujícím období pokračovat z Modernizačního fondu. Vedle podpory vozidel s alternativním pohonem pro veřejný sektor, veřejnou dopravu a těžkou nákladní dopravu, MŽP plánuje podpořit také rozvoj bezemisní poptávkové dopravy. Tento rok MŽP plánuje vyhlásit výzvy na nákup autobusů a trolejbusů s alternativním pohonem a počítá s podporou vlaků s alternativním pohonem. Pro tyto dvě oblasti již schválila Evropská investiční banka (EIB) schémata podpory: městská mobilita 7,3 miliardy Kč, železnice 15,1 miliardy Kč.

 

Ministerstvo životního prostředí je v podpoře čisté mobility dlouhodobě aktivní. V návaznosti na Národní akční plán čisté mobility vyhlásilo už v letech 2016-2019 čtyři úspěšné výzvy z Národního programu Životní prostředí. Z něj podpořilo nákup 600 elektrických vozidel pro veřejnou správu.

 

ČEZ aktuálně nabízí řidičům služby veřejné dobíjecí sítě s více než 720 stojany. Lidé u nich načerpají v průměru nejrychleji v celé ČR, a to díky nejvyššímu výkonu sítě. Pro poslední rok přitom platí, že každá čtvrtá nově postavená dobíječka ČEZ měla výkon 150 kW a vyšší, který umožňuje řidičům během 10 minut doplnit baterie na dalších až 150 km jízdy. Dobíjecí huby s velkými počty stanic zase účinně odbourávají čekání řidičů na volný dobíjecí stojan. Díky těmto faktorům i lednovému snížení cen za dobíjení až o 35 % vzrostl počet registrovaných zákazníků na více než 28 000 řidičů