name | autoweek.cz

Kritika dohody o Euro 7 od sdružení dodavatelů CLEPA

Kritika dohody o Euro 7 od sdružení dodavatelů CLEPA

19.12.2023 | | Doprava

Trialog o Euro 7 byl ukončen - nové normy pro znečišťující látky učinily marginální kroky vpřed. Průmyslová skupina CLEPA, která zastupuje evropské dodavatele pro automobilový průmysl, však vyjádřila z dohody zklamání. Uvedla, že by bylo možné mít větší ambice.

Evropská komise, Rada Evropské unie a Evropský parlament dnes dosáhly v rámci trialogu dohody o normách Euro 7 pro emise látek znečišťujících ovzduší. Po náročných technických a politických diskusích byl dosažen kompromis, který ve srovnání s postojem Rady přinesl o něco větší ambice zejména pokud jde o mezní hodnoty. Kritiku však vyjádřilo Sdružení evropských dodavatelů automobilového průmyslu CLEPA se sídlem v Bruselu.

 

Generální tajemník CLEPA Benjamin Krieger uvedl: „Návrh Komise mohl být proveden s některými důležitými zárukami. Dohoda odstraňuje většinu návrhu Komise. Je pozitivní je, že došlo k pokroku v oblasti limitů pro částice z brzd, což umožní další hodnocení výkonnosti hybridních vozidel a vozidel s palivovými články, jakož i určitá zlepšení v oblasti NOX a velikosti částic. Technicky a ekonomicky by však byl proveditelný ambicióznější přístup.“

 

Dohodu ještě musí formálně schválit Parlament a Rada, další změny se nicméně neočekávají.