name | autoweek.cz

Kritika EU kvůli přístupu k datům z aut

Kritika EU kvůli přístupu k datům z aut

02.04.2023 | Vladimír Rybecký | Autoservis

Skupiny poskytující servis automobilů, dodávající náhradní díly a pojišťovny varují před nekalou konkurencí, protože datový plán EU se odkládá.

Skupiny poskytující automobilové služby varovaly, že pozastavení návrhu EU na zajištění spravedlivého přístupu k cenným datům z vozidel by mohlo připravit půdu pro nekalou konkurenci ze strany amerických a čínských technologických společností.

 

Souboj o data z vozidel mezi výrobci automobilů a koalicí pojišťoven, leasingových společností a servisů ukazuje obrovský potenciál trhu s propojenými automobily, který by podle poradenské společnosti Fortune Business Insights mohl do roku 2030 vzrůst na 250-400 miliard eur.

 

Výrobci automobilů, kteří vlastní data ve svých vozidlech, zahrnující vše od jízdních návyků řidičů až po spotřebu paliva a opotřebení pneumatik, chtějí sami vydělávat miliardy eur ze softwarových produktů a předplacených služeb založených na těchto datech.

 

Komplexní analýza, zpracovaná pro Evropskou komisi, odhalila významné překážky pro dosažení spravedlivého a rovného přístupu k datům generovaným vozidly, které dávají výrobcům vozidel téměř nepřekonatelnou výhodu. Kromě této systémové překážky identifikovala další strukturální překážky, které tento problém umocňují. Upozorňuje také, že tento problém se pravděpodobně ještě prohloubí v důsledku rostoucího zapojení hyperskalárních společností, které spolupracují s výrobci automobilů aby se mohly hlouběji začlenit do vozidla.

 

Evropská komise původně plánovala přijmout pravidla pro sdílení těchto dat ve druhém čtvrtletí letošního roku. Jenže podle svého programu dosud nepřišla s legislativním návrhem.

 

„Skupiny poskytující servis pro automobily služby, jsou proto již nyní znepokojeny malým počtem subjektů v odvětví, které mají k datům přístup. Nespravedlivý přístup by mohl brzy znamenat, že odvětví ovládnou silní hráči ze Spojených států a Číny,“ uvedl generální tajemník Evropského sdružení dodavatelů automobilů (CLEPA) Benjamin Krieger.

 

„Přístup k datům a zdrojům ve vozidlech je naprosto nezbytný pro to, aby dodavatelé automobilového průmyslu v Evropě přežili a prosperovali ve stále se vyvíjejícím odvětví. Bez spravedlivého přístupu nemůže celý automobilový ekosystém, včetně dodavatelů a odvětví poprodejních služeb, zůstat konkurenceschopný vůči technologickým gigantům, kteří již dominují v informačních a zábavních systémech vozidel, ani pokračovat v inovacích komponent a služeb, které splňují nové digitální požadavky,“ dodal Krieger.

 

„Dalším problémem, který by mohla vyřešit legislativa, jsou nestandardizovaná data,“ uvedla Laurianne Kridová, generální ředitelka Mezinárodní automobilové federace FIA, která prosazuje bezpečnost v silničním provozu.

 

Výrobci automobilů zase naopak uvedli, že Komisí navrhovaný zákon o datech poskytuje uživatelům potřebnou kontrolu nad údaji generovanými vozidly a poskytuje třetím stranám spravedlivý a nediskriminační přístup k těmto údajům.

 

Krieger k tomu uvedl: „Zákon se nezabývá specifiky v automobilovém odvětví. Nereflektuje technologii a situaci s konkurencí na trhu.“