name | autoweek.cz

Kritika ze strany T&E

Kritika ze strany T&E

18.12.2023 | | Tiskové zprávy

Dohoda Euro 7 o zmrazení limitů znečištění ovzduší ukazuje, že automobilová lobby je zpět. Nová auta nebudou téměř o nic čistší než podle normy Euro 6 dohodnuté v roce 2014.

Zákonodárci EU souhlasili s tím, že ponechají limity pro toxické NOX a množství částic emitovaných z nových automobilů nedotčené. Nevládní organizace Transport & Environment (T&E) vyzývá Evropský parlament, aby zamítl dohodu, která by umožnila výrobcům automobilů ozelenit nová vozidla jako Euro 7 přestože nejsou prakticky o nic čistší než podle normy Euro 6 dohodnuté v roce 2014.

 

Nová norma Euro 7 by zachovala stávající limity NOX Euro 6 – 60 mg/km pro auta na benzin a 80 mg/km pro auta na naftu – na základě dohody dosažené mezi vládami EU a poslanci EP. Dnešní neúspěch znamená, že zákonodárci upustili od limitu 60 mg/km pro auta na naftu, který navrhla Evropská komise.

 

Lucien Mathieu, ředitel pro automobily v T&E, řekl: „Automobilová lobby po několika letech v defenzivě po Dieselgate opět získala kontrolu. Norma Euro 7, schválená zákonodárci, umožní automobilkám ekologicky umývat vozidla, která prakticky nejsou čistší. Evropský parlament má poslední šanci říci ne této nestydaté kapitulaci před automobilovým průmyslem.“

 

V jediném zlepšení výfukových emisí automobilů ve srovnání s normou Euro 6 zákonodárci souhlasili s počítáním menších částic než podle stávajícího zákona. Limity pro emise NOX, oxidu uhelnatého, uhlovodíků a hmotnost částic však zůstávají nezměněny.

 

Výrobci automobilů obvykle používají „Euro“ normu pro znečištění ovzduší aby prodávali svá vozidla spotřebitelům jako „čistá“, zatímco regulační orgány se často spoléhají na normy při rozhodování, která auta mohou volně vstupovat do nízkoemisních zón a platit nižší sazby daně z vozidel.

 

Minulý měsíc významná evropská média informovala o tom, jak automobilový průmysl zahájil lobbistickou kampaň založenou na dezinformacích, aby oslabil původní plány na Euro 7, které by zabránily 35 000 předčasných úmrtí. Zákon stanoví zákonné limity pro téměř 100 milionů vozů na benzin a naftu, které se budou v Evropě prodávat po roce 2025, kdy má vstoupit v platnost. T&E varuje, že zdraví občanů bude trpět  desítky let v důsledku oslabení pravidel pro emise z osobních automobilů, dodávek, autobusů a nákladních vozidel.

 

O dnešní dohodě musí ještě hlasovat Evrodalšípský parlament a ministři životního prostředí, než vstoupí v platnost.