name | autoweek.cz

Krok správným směrem

Krok správným směrem

25.09.2023 | | Aktuality

Evropské sdružení výrobců automobilů ACEA bere na vědomí dohodu o Euro 7, kterou dosáhli ministři členských států. Průmysl ale varuje: jde o krok správným směrem, ale tlak na náklady zůstává vysoký.

Generální ředitelka ACEA Sigrid de Vriesová uvedla: „Postoj členských států přináší zlepšení oproti návrhu Evropské komise, týkajícímu se normy Euro 7, který byl zcela nepřiměřený a vedl by k vysokým nákladům pro průmysl a zákazníky při omezeném přínosu pro životní prostředí.“

 

„Záměr Rady pokračovat v účinných testech Euro 6/VI je rozumný. Ve srovnání s tím, co platí dnes, je však Euro 7 pro nové osobní a dodávkové automobily a zejména pro těžká nákladní vozidla mnohem širší a vyžaduje značné technické a testovací úsilí. Jako taková bude od našeho průmyslu vyžadovat obrovské dodatečné investice v době, kdy všechny své zdroje vkládá do dekarbonizace.“

 

„Náš průmysl se plně angažuje v boji proti znečištění ovzduší a změně klimatu. Nyní vyzýváme členské státy, Evropský parlament a Komisi, aby se zasadily o přijetí nařízení Euro 7, které nám umožní zaměřit se na tyto dva cíle a zároveň zachovat dostupnost vozidel a konkurenceschopnost našeho odvětví,“ dodala de Vriesová.

 

EU již má jeden z nejkomplexnějších a nejpřísnějších přístupů k emisím znečišťujících látek z vozidel, jako jsou oxidy dusíku (NOX) a částice, na světě. Díky nejmodernějším technologiím jsou výfukové emise sotva měřitelné.