name | autoweek.cz

Krůček k autonomní mobilitě v ČR

Krůček k autonomní mobilitě v ČR

08.08.2023 | | Tiskové zprávy

Společnost VDT Technology spolu s partnery založila sdružení autonomní mobility CzeCCAM.

Společnost VDT Technology a další významní aktéři v oblasti autonomní a kooperativní dopravy, jako jsou Yunex, TÜV SÜD, Smart Plan, PATRIC (Prague Advanced Technology and Research Innovation Center) a IDIADA, se spojili s akademickou sférou reprezentovanou Fakultou dopravní ČVUT a iniciovali vznik nového sdružení autonomní mobility v České republice s názvem CzeCCAM (Asociace pro autonomní a kooperativní mobilitu v ČR). Jedná se o neziskovou organizaci, která si klade za cíl podporovat rozvoj technologií autonomní mobility. CzeCCAM se stala členem evropské asociace CCAM, která sdružuje více než 214 subjektů působících v oblasti propojené, kooperativní a automatizované mobility.

 

Hlavním úkolem asociace CzeCCAM je aktivně se účastnit a spolupracovat na významných projektech, které přispějí k začlenění autonomní mobility do každodenního života obyvatel. Kooperativní a autonomní mobilita totiž začínají hrát významnou roli v životech lidí a zároveň mají velký dopad na životní prostředí.

 

Tyto projekty zahrnují témata jako integrace kooperativních vozidel do řízení a managementu měst, vytváření nových služeb pro občany, nastavení městských politik, úpravu legislativy na celostátní úrovni a změnu dopravního chování. Pro úspěšnou realizaci těchto komplexních témat je nezbytná koordinace a spolupráce mezi různými aktéry. Získání a využití relevantních dat je rovněž klíčové pro úspěšnou implementaci autonomní mobility.

 

CzeCCAM si klade za cíl urychlit vývoj a implementaci nových technologií autonomní mobility a zvýšit povědomí o jejich možnostech. Profesor Ondřej Přibyl, děkan Fakulty dopravní ČVUT, zdůrazňuje: „Založili jsme asociaci, která spojuje vědecké instituce a komerční společnosti, abychom společně ovlivňovali vývoj a aplikaci autonomní mobility. Chceme přispět k vytváření udržitelných a efektivních řešení, která usnadní každodenní život lidí a minimalizují dopad na životní prostředí.“

 

Lubomír Šembera, ředitel divize Telematika ve VDT Technology, dodává: „Vznik sdružení je významným krokem pro rozvoj autonomní mobility v České republice. Progresivní řešení pro zlepšení dopravní infrastruktury vyžadují úzkou spolupráci mezi jednotlivci a firmami, které mají stejný zájem. Úlohou CzeCCAM je posílit tuto spolupráci.“

 

CzeCCAM sdružuje partnery z průmyslu, výzkumu, služeb, státní a veřejné správy, malých a středních podniků a dalších profesních organizací. Společně usilují o usnadnění implementace technologií autonomního řízení, které zvýší bezpečnost silničního provozu a efektivitu dopravní sítě, přispějí k ochraně životního prostředí a usilují o to, aby se Česká republika stala centrem rozvoje dopravy. Cílem je vytvořit dopravní infrastrukturu, která bude inkluzivní pro všechny uživatele.

 

Ing. Šembera dále uvádí: „Autonomní mobilita je budoucností české veřejné dopravy. Společně s našimi partnery z průmyslu a akademické sféry se podílíme na zajímavých projektech, které přinášejí nová autonomní řešení. Těšíme se na spolupráci s kolegy z CzeCCAM, která povede ke zlepšení dopravní infrastruktury.“

 

CzeCCAM plánuje provádět rozsáhlé demonstrace nových technologií a hodnotit jejich dopady v reálných situacích, aby se zajistila bezpečná interakce s ostatními účastníky silničního provozu a zvýšila se bezpečnost uživatelů autonomní mobility. Sdružení rovněž stanoví průmyslové standardy pro validaci, ověřování a hodnocení autonomních systémů v českém dopravním prostředí.

 

Sdružení se zaměří i na integraci autonomních vozidel do stávajících dopravních sítí a na podporu klíčových technologií, jako je umělá inteligence, Big Data a kybernetická bezpečnost. Bude hodnotit dopady pokročilých systémů na uživatele, na společnost jako celek a koordinovat všechny zúčastněné strany, aby se zajistilo, že projekty budou realizovány efektivně a odpovědně.

 

„Zajistit integraci autonomní mobility do stávajícího městského prostředí je stejně důležité jako samotný vývoj technologií. Toto nové sdružení zabezpečí, že vývoj probíhá a je realizován správným způsobem a přinese skutečný užitek jako součást efektivní a udržitelné dopravní sítě,“ doplňuje profesor Přibyl.