name | autoweek.cz

Likvidace konkurentů železnice není správná cesta

Likvidace konkurentů železnice není správná cesta

19.03.2024 | | Doprava

Vítejte u nejnovějšího zpravodaje Euractivu o dopravě v EU který připravil Donagh Cagney.

Evropský parlament odhlasoval podporu delších a těžších kamionů na silnicích EU a přijal tak svůj postoj k novému zákonu, který bude rovněž harmonizovat přeshraniční pohyb těchto kamionů. Když poslanci Evropského parlamentu ukončili diskuse o větších a těžších nákladních vozidlech, parlamentními chodbami se dál vznášel zvláštní spor. Argumentovalo se tím, že by neměly být povoleny větší kamiony, protože by to poskytlo silniční nákladní dopravě další výhodu oproti železnici.

 

Omezení jednoho druhu dopravy za účelem ochrany jiného evropským občanům nepomůže. Pokud lze těžší nákladní vozidla bezpečně a udržitelně umístit na evropské silnice, mělo by to tak být. Spíš než zaujatý obranný postoj musí železniční sektor předložit jasný a pozitivní argument pro svou budoucnost. To je nyní důležitější než kdykoli dřív.

 

Jak uvedl francouzský železniční operátor SNCF, investiční potřeby tohoto sektoru jsou značné. A jak se silniční doprava „čistí“, železnice nebude vždy nespornou zelenou alternativou. Emise CO2 ze silniční dopravy mají do roku 2040 klesnout o 77 - 86 %, protože se po kontinentu rozjedou elektrická vozidla všech velikostí.

 

Ale železnice má stále co nabídnout. Zůstává jedním z nejpohodlnějších a nejefektivnějších způsobů přepravy osob a nákladu. Vysokorychlostní železnice a potenciálně i noční vlaky zůstávají v Evropě nejlepším řešením pro vytlačení letů s vysokými emisemi uhlíku. A jak nám připomněl Evropský účetní dvůr, bezpečnost je na železnici mnohem menším problémem než ve srovnání se silniční dopravou.

 

Komise stanoví množství cílů a opatření ke zvýšení podílu železniční dopravy na cestování. Všechna tato opatření však pomáhají tím, že posilují sociální a ekonomický přínos železničního sektoru. Alternativní přístup – oslabení příspěvku ostatních druhů dopravy – by tento vlak jen zpomalil.

 

Krátce

Instituce EU se dohodly na přeshraniční vymáhání trestů za dopravní přestupky

Evropský parlament a členské státy dosáhly dohodu o vymáhání trestů za přeshraniční dopravní přestupky, včetně pohrdání kontroverzními nařízeními v městských oblastech zakazujících provoz vozidel.

 

20 000 úmrtí na silnicích ročně – evropští auditoři vyzývají k užší koordinaci

Podle nové zprávy Evropského účetního dvora ECA je Evropa daleko od splnění svého cíle snížit do roku 2030 na polovinu úmrtnost na silnicích ve srovnání s rokem 2019, přičemž se předpokládá, že úmrtnost klesne pouze o 25 %, což ohrozí konečný cíl Evropy dosáhnout do roku 2050 nulovou úmrtnost na silnicích.

 

Prokurátor EU tvrdí, že Řecko brání vyšetřování smrtelné vlakové nehody

Hlavní žalobkyně EU Laura Kövesiová uvedla, že řecké úřady kladou překážky jejímu vyšetřování loňského železničního neštěstí, při kterém zahynulo 57 zejména mladých lidí.

 

Německo na cestě k národnímu klimatickému cíli do roku 2030 navzdory chybějícím cílům EU

Zatímco konkrétní klimatické cíle EU jsou pro Německo nedosažitelné, jeho ekonomika je na dobré cestě ke splnění národního cíle snížit emise o 65 % do roku 2030.