name | autoweek.cz

Lži, zatracené lži a statistiky

Lži, zatracené lži a statistiky

16.01.2024 | | Doprava

Vítejte u nejnovějšího přehledu zpráv Euractivu o mobilitě z celé Evropy, který připravili Sean Goulding Carroll a Jonathan Packroff. Konstatují, že se EU snaží harmonizovat účtování emisí z dopravy.

S rostoucími ambicemi v oblasti životního prostředí EU roste i pokušení společností zapojit se do kreativního klimatického účetnictví: deklarovat klimatický pokrok, aniž by vynaložily náročnou a často nákladnou práci na snižování emisí.

 

Odvětví dopravy s převahou technologií poháněných kapalnými palivy je obzvláště obtížné dekarbonizovat, a proto je náchylné k podvodům v účtování emisí. Údaje o emisích se mohou výrazně lišit v závislosti na zvoleném účetním přístupu. Jak uvedla Komise, řada norem, metodik a výpočtových nástrojů představuje riziko, že provozovatelé zvolí metodu výpočtu emisí a výchozí údaje založené na tom, co je pro jednotlivý subjekt výhodnější a ne na přesnosti.

 

Pro vytvoření standardnějšího přístupu předložili bruselští zákonodárci návrh nařízení, které má harmonicky zohledňovat emise skleníkových plynů z dopravních služeb. Nařízení poskytne společný rámec, který mohou dopravní společnosti používat, a to jak pro cestující, tak pro nákladní dopravu, a zajistí, že deklarovaná uhlíková stopa bude podložena spolehlivým vědeckým a metodologickým základem. V zásadě takový krok umožní lepší srovnatelnost, umožní ekologicky uvědomělým cestovatelům, aby se cíleně rozhodli pro přepravu s nejnižším obsahem uhlíku, a pomůže podnikům činit správná investiční rozhodnutí (volit čistší technologie představující odolnější investici do budoucna).

 

Na papíře je to ten typ akce, pro který se Brusel obzvlášť hodí – vědecká standardizace, která je do značné míry apolitická. Vyvinout takovou metodiku je úkol, který se hodí pro stereotypního šedého byrokrata pachtícího se ve své šedé kancelářské budově pod šedou bruselskou oblohou (samozřejmě, představa, že eurokraté jsou nudní je ve skutečnosti fikce a každý, kdo se někdy zúčastnil pijatik po konferencích s oslavami schválení, to může potvrdit).

 

Metodika prosazovaná Evropskou komisí je založena na mezinárodně uznávané normě EN ISO 14083. V rámci zákona bude zřízena základní EU databáze výchozích hodnot intenzity emisí skleníkových plynů a centrální databáze EU výchozích emisních faktorů skleníkových plynů. Orgán pro shodu údajů rovněž posoudí údaje, aby zajistil jejich spolehlivost, důvěryhodnost a přesnost, což pozdvihlo obočí mezi dopravci, kteří si kladou otázku, jak to bude provedeno v praxi.

 

Navzdory přímočarému pojetí zákona už v Evropském parlamentu panuje neshoda ohledně detailů. Návrh nařízení byl projednáván na společném zasedání výboru pro životní prostředí a dopravy, kterému předsedalo francouzské duo Pascal Canfin (Renew) a Karima Delliová (Zelení).

 

Zpravodajka TRAN Barbara Thalerová, rakouská poslankyně ze středopravé skupiny EPP, zaujala kritický postoj a uvedla, že text ve stávající podobě riskuje, že bude „jen další vzpruhou pro společnosti z Číny a USA.“ Hlavním nedostatkem podle Thalerové je to, že emise CO2 související s výrobou (například při výrobě automobilu) nejsou zohledněny v zákoně. Varovala, že by to mohlo mít za následek povzbuzení spotřebitelů, aby kupovali levnější elektrická vozidla ze třetích zemí, jako je Čína. Thalerová prosazovala, aby byl přístup k měření životního cyklu zahrnut do standardizovaného uhlíkového účetnictví, což je změna podporovaná i Canfinem.

 

Bas Eickhout ze strany Zelených vyjádřil nespokojenost s tím, že zveřejňování emisí by bylo zcela dobrovolné a zpochybňuje účinnost zákona, pokud takové účtování emisí není povinné. Rovněž kritizuje volný prostor poskytnutý malým provozovatelům dopravy s obavami, že by velké společnosti mohly subdodavatelsky oslovovat menší společnosti, aby se vyhnuly účtování emisí.

 

Spis nyní dostane pozměňovací návrhy od poslanců, kteří zasedají ve výborech pro životní prostředí a dopravu, s cílem dokončit zákon před červnovými volbami do Evropského parlamentu. Velké dopravní společnosti budou pozorně sledovat vývoj právního textu v naději, že revidovaná metodika nezvětší jimi zveřejňovanou uhlíkovou stopu.

 

2023: Pro německé automobilky to nebyl špatný rok

Mezi všemi špatnými zprávami o evropském automobilovém průmyslu může být tato překvapivá: v roce 2023 měly německé automobilky dobrý rok. V Německu bylo v průběhu roku vyrobeno 4,1 milionu vozů, z nichž 3,1 milionu bylo exportováno. Výroba i export vzrostly o 17-18 % ve srovnání s rokem 2022, kdy problémy s dodavatelským řetězcem a dopad války na Ukrajině zabránily zotavení z covidového šoku. Jak ale varovalo německé sdružení automobilového průmyslu VDA, ve srovnání s předkrizovým rokem 2019 jsou však tato čísla stále podstatně nižší.

 

Byl to obzvláště dobrý rok pro výrobce luxusních automobilů BMW, který celosvětově prodal 2,5 milionu vozů, víc než kdy jindy. Zatímco pro BMW prodej na globálních trzích podporovaly elektromobily (pozn. autoweek.cz: dosáhly podíl 15 % ze všech dodaných vozů s nárůstem o 74 %), zdá se, že němečtí kupující pokud jde o elektromobily celkově váhají. V Německu se loni prodalo pouze 700 000 nových elektromobilů (tzn. dosáhly podíl 25 %), o 16 % méně než v předchozím roce!

 

Souhrn těch nejpoutavějších zpráv z dopravy

 

EU potvrdila vyšetřování levné čínské bionafty, která decimuje průmysl EU

Evropští výrobci biopaliv ocenili rozhodnutí Evropské komise zahájit antidumpingové šetření čínského dovozu bionafty a označili jej za pozitivní krok k zastavení hospodářské devastace domácího sektoru biopaliv v EU.

 

2024–2029: Pět let na splnění slibů mobility v rámci Zeleného údělu

„Nadcházející volby do EU jsou příležitostí k diskuzi a navržení rámce, aby byl přechod k elektromobilitě úspěšný pro klima, lidi i podniky,“ píší Celine Domecqová a Julia Poliščanova z Transport & Environment.

 

Řidiči kamionů i farmáři v Rumunsku protestují a blokují hranice s Ukrajinou

Rumunští řidiči kamionů a farmáři zpomalili dopravu v několika městech, včetně hlavního města Bukurešti, a vyjádřili řadu stížností od vysokých daňových sazeb po pomalé vyplácení kompenzací.