name | autoweek.cz

Manifest výrobců nákladních vozidel a autobusů

Manifest výrobců nákladních vozidel a autobusů

11.04.2024 | | Doprava

Generální ředitelé evropských výrobců nákladních vozidel a autobusů vydávají manifest pro vozidla s nulovými emisemi, když se představitelé EU dohodli na pravidlech snižování emisí CO2.

Generální ředitelé evropských výrobců nákladních vozidel a autobusů pod hlavičkou ACEA zintenzivňují volání k evropským zákonodárcům poté, co EU schválila ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí CO2.

 

Tvůrci právních předpisů EU uzavřeli dohodu upevňující nejambicióznější cíle snížení emisí CO2 pro nákladní vozidla a autobusy na celém světě do roku 2030. Zatímco cíle pro vozidla jsou součástí skládačky dekarbonizace nákladní a autobusové dopravy, nestačí pouze regulovat stranu nabídky aniž by se řešily překážky na straně poptávky.

 

To je důvod, proč přední generální ředitelé evropských výrobců nákladních vozidel a autobusů posilují svou výzvu evropským politikům prostřednictvím Manifestu o uvedení kamionů a autobusů s nulovými emisemi na evropské silnice, který byl zveřejněn před klíčovými evropskými volbami.

 

„Výrobci nákladních vozidel a autobusů se zavázali pomáhat Evropě dosáhnout jejích cíle v oblasti klimatu poskytováním udržitelných řešení silniční dopravy. Hrajeme svou roli tím, že investujeme do výroby elektrických vozidel s akumulátory a vodíkových modelů a zvyšujeme jejich výrobu, ale pouhé stanovení ambiciózních cílů pro výrobce a víra, že bude následovat hladká implementace není strategií,“ uvedl Harald Seidel, předseda představenstva ACEA pro užitková vozidla.

 

„Evropa přijímá nejambicióznější cíle pro rok 2030 v oblasti snižování CO2 na světě. Ambiciózní cíle však musí být podpořeny stejně ambiciózními podmínkami a koherentním regulačním rámcem,“ dodal Seidel.

 

Dekarbonizace kamionové a autobusové dopravy je týmový sport, který zahrnuje mnoho hráčů v rámci celého dopravního a logistického ekosystému. Vozidla s nulovými emisemi nepředstavují překážku a výrobci se nemohou vypořádat se společným problémem dekarbonizace sami, zejména proto, že základní podmínky pro to jsou mimo jejich kontrolu.

 

Abychom uvedli rozsah výzev do kontextu, není dnes k dispozici téměř žádná veřejná nabíjecí infrastruktura vhodná pro nákladní automobily a autobusy. Evropa potřebuje alespoň 50 000 veřejně přístupných nabíječek a alespoň 700 vodíkových čerpacích stanic aby dosáhla cíl snížení emisí CO2 o 45 % do roku 2030. Systémy cen uhlíku a pobídky, zaměřené na zmenšení celkových nákladů na vlastnictví, mezi tradičními vozidly na naftu a jejich protějšky s nulovými emisemi zaostávají.

 

Nákladní automobily a autobusy jsou základem našeho vlastního způsobu života. Pohánějí ekonomiku EU a slouží společnosti, protože 80 % zboží je přepravováno nákladními automobily a více než 50 % cest veřejnou dopravou je obsluhováno autobusy.

 

Výrobci jsou připraveni hrát v budoucnu ještě větší roli při usnadňování pohybu po Evropě. ACEA proto ve svém manifestu #FutureDriven Manifesto, který je přizpůsoben konkrétním potřebám a výzvám nákladních vozidel a autobusů s nulovými emisemi, stanovila plán toho, co mohou evropští tvůrci politik udělat.

 

Manifest #FutureDriven pro nákladní vozidla a autobusy s nulovými emisemi vychází vstříc konkrétním výzvám a potřebám evropského trhu nákladních vozidel a autobusů. Doplňuje manifest #FutureDriven týkající se všech vozidel a nastiňuje konkrétní politická doporučení pro trh nákladních vozidel a autobusů mezi podniky.